Número 167
agost-setembre 2012
ISSN 2013-4630
Alta/baixa butlletí  Seguiu l'IEC a Twitter  facebook
El Congrés Internacional del centenari de la Societat de Biologia: balanç i reflexions al voltant de la biologia, avui

Lluís Tort, president de la Societat Catalana de Biologia

Quan la Societat Catalana de Biologia (SCB) va programar els actes del seu centenari va pensar a fer per primera vegada un congrés que intentés atraure l’interès de totes les seccions de la Societat, ara mateix setze seccions en totes les àrees de coneixement de la biologia i la biomedicina, des de l’ecologia aquàtica a la genòmica o proteòmica, des de l’aqüicultura a la neurobiologia. La ciència biològica actual inevitablement ha sofert una fragmentació derivada de l’explosió de coneixement de les darreres dècades, potser més que altres branques del coneixement científic, i les reunions dels científics es tendeixen també a centrar en temes molt especialitzats. Així, doncs, era prudent proposar un congrés «d’avenços globals»?

D’una banda és indubtable que, com a bons científics que volem ser, ens interessa conèixer també els avenços que es produeixen al voltant de la nostra especialitat. De l’altra, a la Societat li va semblar pertinent donar-nos una oportunitat de discutir aspectes rellevants de la biologia del present i del futur d’una manera transversal i, al mateix temps, tenir una visió panoràmica del que està passant en la recerca biològica. A més, hem vist molt sovint que algunes de les idees més interessants que fructifiquen després en importants avenços han sortit de les regions frontereres entre disciplines, en les quals les respectives tradicions, tecnologies i enfocaments es barregen i permeten abordar noves qüestions.

Afortunadament, l’aposta que va plantejar la SCB va sortir bé. La resposta dels socis i dels biocientífics ha estat massiva i més de vuit-cents professionals i estudiants han seguit les sessions del Congrés. Afortunadament, també, el nivell de qualitat internacional i la xarxa de contactes i influència dels científics de la SCB és alt, i la proposta elaborada pel Comitè Organitzador i Científic que implicava els coordinadors de totes les seccions especialitzades no tenia res a envejar en qualitat a qualsevol congrés internacional.

Posem-ho d’una altra manera. Els congressistes han certificat que un congrés transversal és interessant i que val la pena, sempre que les preguntes que es proposin siguin rellevants, sempre que els ponents siguin autoritats en el seu àmbit, sempre que hom pugui aprendre de les investigacions que es fan al voltant de la seva àrea. Els nostres joves investigadors, d’altra banda, han pogut seguir una bona colla de conferències i taules rodones al voltant de la biologia, que ben poc sovint es poden trobar reunides en un mateix congrés. Al mateix temps, ells mateixos han pogut presentar les seves recerques en les sessions de pòsters dins el marc d’un congrés de nivell, qualitat i impacte internacional.

De fet, hi ha algunes revistes científiques, les més reputades, que publiquen en moltes àrees de coneixement, però no hi gaires congressos que facin això i potser aquesta reflexió conjunta i diversa és una reflexió que cal potenciar en un moment d’alta diversificació i esmicolament de la ciència.

I tal com es preguntava el secretari general de la SCB en la cloenda del congrés: «Després de cent anys, té sentit una societat catalana de biologia? Tenen impacte les seves actuacions?». Si la nostra Societat Catalana de Biologia aposta per la internacionalització, si promou la qualitat dels seus investigadors, ensenyants, professionals, si pretén explicar el que fan els biòlegs i metges, si pretén influir per a millorar…, si en definitiva manté aquests principis i valors que ja eren en la fundació de la Societat de Biologia de Barcelona, té tot el sentit. La resposta que ens donen esdeveniments com el d’aquest Primer Congrés Internacional de Biologia de Catalunya és també afirmativa. Una societat de biologia capaç de reunir un important nombre de científics, una societat que sigui capaç d’atraure i fer participar centenars de joves científics i, en definitiva, una Societat capaç de fer-se preguntes en la frontera del coneixement biològic, és una societat viva, una societat que aporta valors de futur, una societat que cal que sigui escoltada en tot el que fa referència al futur de la biologia i de les seves aportacions a la gent, a la natura i al planeta.

Ens queda el repte de planificar el futur dels congressos internacionals de biologia organitzats per la SCB. Assumint que l’acceptació ha estat àmplia i que la conveniència de fer congressos transversals ha estat validada, la Societat Catalana de Biologia proposarà les vies de futur per a mantenir la nostra aportació a les preguntes globals sobre els avanços en biologia.
 

Articles

El Congrés Internacional del centenari de la Societat de Biologia: balanç i reflexions al voltant de la biologia, avui
Lluís Tort, president de la Societat Catalana de Biologia

 

«Algunes de les idees més interessants que fructifiquen després en importants avenços han sortit de les regions frontereres entre disciplines»

 


Els reptes de les llengües amenaçades a la Mediterrània oriental
Joan A. Argenter, director de la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació de l'IEC

 

«La ruptura de les xarxes de relació social és un dels mecanismes més efectius per a la dislocació d’una comunitat lingüística»

 Butlletins anteriors

Pàgina principal de l'IEC

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. comunicacio@iec.cat - Informació legal

Subscriure-us o Donar-vos de baixa