Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ICHN vol ser un motor en la difusió i protecció dels valors naturals de Catalunya

L’intens calendari de la Institució consolida el seu paper com a entitat de referència

La Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) viu un dels moments de major esplendor de la seva centenària trajectòria. La plena consolidació del seu estatus institucional com a entitat de referència en el sector i el seu complet i exquisit programa d’activitats acadèmiques han situat la ICHN –la fundació de la qual és del 1899, anterior, fins i tot, al mateix IEC– en focus d’atenció. El seu president, Josep Peñuelas, subratlla que la Institució pretén esdevenir “un motor d’avenç en el coneixement, el gaudi, la divulgació i la protecció dels valors naturals del nostre país”.

 
Curs naturalista dedicat al trencalòs, organitzat per la ICHN
Foto: ICHN

L’elevada quantitat d’iniciatives activades per la ICHN l’ha dut a tenir en l’actualitat un exhaustiu calendari. Fa escasses setmanes va iniciar un nou programa dels Cursos naturalistes. La setmana passada va organitzar la conferència Biogeografia i evolució dels rèptils i amfibis a la Mediterrània occidental –a càrrec de Salvador Carranza, investigador del programa Ramón y Cajal i un dels descobridors del “tritó del Montseny”–. I aquest darrer dimecres, la ICHN va presentar la conferència “Microespeciació i evolució vegetal a la Mediterrània occidental: què coneixem i què ens cal conèixer”, de la mà de Josep Rosselló, de la Universitat de València. Aquestes dues darreres activitats estan incloses en una altra de les iniciatives que promou la ICHN: el cicle Sessions científiques.

Actualment, a més dels Cursos Naturalistes i de les Sessions Científiques, l'ICHN també organitza jornades i seminaris tècnics. També s'hi desenvolupen diverses activitats conjuntament amb altres entitats naturalistes i tasques d'assessorament a les institucions. Recentment, s'han començat a desenvolupar diversos projectes relacionats amb la promoció de la recerca i la seva aplicació a la gestió i la conservació dels sistemes naturals.

Anualment es publica el Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, que recull articles científics relacionats amb l'estudi dels organismes i dels sistemes naturals i la seva conservació. De manera no tan periòdica, també publica treballs de recerca de caire més monogràfic en les col·leccions "Memòries i Treballs".

 

La Institució es defineix com una societat científica, filial de l'IEC, que es proposa promoure l'estudi i la divulgació dels coneixements referents als éssers i els sistemes naturals. Té socis numeraris, honoraris, emèrits, corporatius i adherits. És regida per l'Assemblea General, que es reuneix almenys un cop a l'any i per un consell directiu de sis membres com a mínim (president, vicepresident, secretari, tresorer i almenys dos vocals, un dels quals ha de fer les funcions de vicesecretari)

 

Galeria d'imatges

Entrevista amb Josep Peñuelas, president de la ICHN

Reportatge sobre la ICHN