Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"'El traç que pinta' vol provocar el diàleg i mostrar els diversos vessants creatius dels pintors poetes i escriptors"

Entrevista a Vinyet Panyella i Susanna Rafart, coordinadores
del cicle 'El traç que pinta'

 

Rafart, a dalt, i Panyella
 

Com va sorgir la idea de crear un cicle que fusionés el camp de la pintura i el de la poesia?
Feia temps que totes dues anàvem temptejant la pintura i la poesia des de diversos angles: poètic, plàstic, assagístic, crític... i ens adonàvem que calia explorar encara més aquesta via amb la col.laboració d'aquelles persones que han portat a terme la seva obra artística des de tots dos llenguatges simultàniament. Fins que un vespre ens vam plantejar en ferm de portar a terme un cicle de conferències i lectures, talment com el de "El traç que pinta". La Residència d'Investigadors es va interessar pel projecte de seguida, i hi han col.laborat l'ILC i l'IEC, ampliant l'àmbit d'interès de la nostra proposta.

Com s'ha estructurat "El traç que pinta"?
En un format que abasta tant el punt de vista reflexiu, sigui des del punt de vista acadèmic o assagístic, o des de tots dos alhora, com l'experiència creativa dels pintors-poetes. Cada sessió s'inicia amb una conferència i continua amb una taula rodona, en la que es presenta el discurs teòric dels poetes en tant que crítics, prosistes o assagistes i acaba amb un recital de poemes per part dels participants.

Poesia i pintura són dos llenguatges que tradicionalment han tingut molts elements en contacte, però la seva fusió no s'ha explorat amb suficient assiduïtat. Com creu que hi pot contribuir en aquest sentit "El traç que pinta"?
Provocant el diàleg i mostrant els diversos vessants creatius dels pintors poetes i escriptors participants voldríem remarcar tant les aportacions de les obres que s'originen en els respectius espais lírics com la importància d'aquest art que no coneix límits, que no es vol veure encasellat ni reduït a la convenció de les estètiques actuals i que cerca noves eines per aprofundir en la capacitat expressiva i creativa manifestant-se amb una llibertat i amb una amplitud totals.

 

Torneu a la notícia del cicle "El traç que pinta"