Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"El CSIC i l'IEC han mantingut una col·laboració estreta, que de vegades ha quedat amagada"
Entrevista a Lluís Calvo, director científicocultural de la
Residència d'Investigadors del CSIC

 

Com es va gestar la col·laboració entre l'IEC i CSIC? Què pot suposar aquesta iniciativa per a la difusió dels actes que organitzen ambdues institucions?
Les relacions entre el CSIC i l'IEC venen d'antuvi; de fet, el 1987, el CSIC i l'IEC ja vam publicar un llibre de referència per a la nomenclatura química. A més, ambdues institucions han mantingut una col·laboració estreta, encara que de vegades ha quedat amagada, però tant en l'ús de locals com en la col·laboració entre persones, la col·laboració ha estat i és fecunda

Quin valor afegit comporta aquesta col·laboració amb l'IEC?
El valor afegit per a totes dues institucions és ampliar la xarxa de contactes i col·laboracions institucionals: s'ha de tenir en compte que solament des d'un franc treball entre totes les institucions implicades en la recerca i en la promoció cientificocultural podrem assolir les resultats que tots desitgem per al nostre país.

Com es materialitza aquesta col·laboració?
La col·laboració es materialitza tant de forma material com personal, a través, per exemple, del fet que diversos -molts per a ser sincers- investigadors del CSIC pertanyen a les diverses seccions de l'IEC, la qual cosa comporta que es duguin a terme a hores d'ara i per exemple diversos projectes de recerca, en concret en l'àmbit d'història medieval.

Per què es va decidir inaugurar aquesta col·laboració amb el cicle "el traç que pinta"?
Com he dit, la col·laboració vé d'antuvi però es va creure que amb aquest cicle que agermana poesia i pintura s'assolia un graó en el treball conjunt, especialment perquè es feia en l'àmbit de la Residència d'Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya.

Quines col·laboracions amb l'IEC tenen previstes en el futur?
Totes aquelles que fomentin la recerca científica i la difusió cultural per tal d'assolir majors quotes de coneixement i, en definitiva, contribuir al progrés i al benestar dels nostres ciutadans.

 

Torneu a la notícia del cicle "El traç que pinta"