Advertiment legal


Entrevista amb David Serrat, president de la Secció de Ciències i Tecnologia de l'IEC

«Volem fer de Contributions to Science l'aparador  de la ciència i de la tècnica catalanes arreu del món»

Com aborda el nou curs acadèmic la Secció de Ciències i Tecnologia? Ens pot avançar la proposta o propostes més destacades?

El curs 2007-2008 es presenta ple de reptes nous que ens han d'ajudar a consolidar la SECCT com a referent social. Hem de posar totes les publicacions de la Secció a l'abast de tothom, i especialment la revista Contributions to Science, que pretén ser l'aparador de la ciència i de la tècnica catalanes arreu del món. Pensem que cal divulgar-les perquè la nostra gent no coneix el que s'està fent!

També hem de debatre alguns dels temes més candents de la nostra societat i aportar-hi reflexions científiques que defugin les opinions interessades d'altres estaments socials.

D'altra banda, hem previst una nova convocatòria de recerca, que ha de permetre presentar projectes que desenvoluparan tant els membres de l'IEC com els socis de les filials.

Quina valoració fa de les activitats que ha organitzat la seva Secció l'any del centenari de l'IEC?

Les valoro molt positivament, perquè ens van permetre debatre amb especialistes de vàlua reconeguda un seguit de temes des de punts de vista pluridisciplinaris (la recerca i les infraestructures en física, química i matemàtiques; els transports i la mobilitat; el territori, i les tecnologies de la informació i la comunicació) i arribar a conclusions que haurem de publicar en aquest nou curs.

També ens han permès visualitzar una de les recerques que desenvolupa la SECCT: una tenora millorada, el prototip de la qual vam poder sentir en concert el proppassat mes d'abril.

Quina balanç realitza, en conjunt, dels actes del Centenari?

Molt positiu, perquè crec que l'IEC s'ha fet més conegut en la nostra societat, i en general tots els actes han tingut una dignitat i una qualitat satisfactòries.

Tornar a la portada del butlletí