SCATERM

Gener-febrer de 2009 | Núm. 10   |  Crèdits
scaterm.iec.cat

En aquest número...


Recordeu que...

... esperem els vostres suggeriments, les vostres notícies i novetats i tot allò que vulgueu que surti al proper butlletí. Només heu d’escriure un correu a scaterm@iec.cat.

Les nostres notícies

Assemblea General extraordinària

Com s’ha anunciat per circular als socis de la SCATERM, el dia 19 de febrer, a les 9 h del matí, tindrà lloc l’Assemblea General extraordinària, que es convoca per aprovar definitivament els nous Estatuts i el Reglament de règim interior, que han estat revisats lingüísticament per dos dels socis i que incorporen petites modificacions per tal de fer-los compatibles amb els Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans.

L’Assemblea tindrà lloc a l’aula 54.024 del Campus de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, ubicat al costat de la plaça de les Glòries Catalanes, a l’edifici Tallers, carrer de Roc Boronat, 138 (veg. mapa). La sessió tindrà lloc a les 9 h.

L’ordre del dia serà el següent:

1. Obertura i presentació dels textos dels Estatuts i del Reglament de règim interior
2. Votació dels Estatuts i del Reglament de règim interior
3. Recompte de vots
4. Cloenda

Podeu consultar el text dels Estatuts i del Reglament de règim interior al web de la SCATERM.

II Seminari de la SCATERM: «El programa Terminus, una eina de gestió terminològica integral»

A partir de les 10 h, un cop finalitzada l’Assemblea General extraordinària, i fins a les 14 h, es farà el II Seminari de la SCATERM, en què es presentarà el programa Terminus, una eina de gestió terminològica integral desenvolupada per membres de l’IULA (Institut Universitari de Lingüística Aplicada) de la UPF. La presentació d’aquesta eina anirà a càrrec de Teresa Cabré, catedràtica de la UPF, i Amor Montané, doctoranda de l’IULA. La sessió tindrà un caràcter pràctic i per aquesta raó els assistents disposaran d’ordinadors per provar l’eina.

A la pàgina web de la SCATERM trobareu tota la informació sobre la inscripció a aquest seminari.

Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia

Tal com vam anunciar en el número anterior, a partir d’ara el nostre butlletí de notícies es publicarà amb una periodicitat bimestral i apareixerà durant la primera meitat del bimestre corresponent.

La Unitat de Distribució Editorial de l’IEC està fent les gestions pertinents per obtenir un ISSN. Amb motiu d’aquesta petició, s’ha aprofitat per donar un nom al butlletí, que a partir d’ara es denominarà oficialment Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia, tal com reflecteix la capçalera d’aquest número. El canvi de denominació, però, ja s’ha aplicat a tots els números publicats per la Junta Directiva actual, com es pot veure al web de la SCATERM.

En aquest número estrenem una nova secció amb el títol «El terme és notícia», dedicada a comentar breument un terme.

Activitat de la Junta

Els membres de la Junta han avisat els antics socis de l’ACATERM que no s’havien inscrit encara a la nova SCATERM per tal d’assegurar que han rebut la informació correctament. D’aquesta manera ha estat possible recuperar antics socis que havien perdut el contacte amb la Societat perquè les dades personals no eren correctes, i ha estat possible actualitzar la base de dades de socis de la SCATERM.

La Junta ha començat a recollir informació i documentació sobre les etapes anteriors per tal d’escriure una memòria històrica des dels inicis de l’ACATERM fins al moment actual. Un cop redactada aquesta memòria, es publicarà al web de la SCATERM.

S’està treballant també en l’organització de la Jornada de la SCATERM. De moment s’ha constituït el comitè organitzador i el comitè científic, que ja s’ha reunit per definir els continguts generals de la jornada i per preparar el text de difusió i la crida a la presentació de comunicacions.

El terme és notícia

El memristor revolucionarà els ordinadors personals

Ens hem assabentat que l’empresa Hewlett-Packard ha desenvolupat un nou component electrònic de circuits que segurament revolucionarà el funcionament dels ordinadors personals i també la informàtica en general. Es tracta del memristor, que consisteix en una resistència que té memòria; de tal manera que és capaç de recordar la càrrega elèctrica rebuda fins i tot quan no li arriba corrent. A més, el fet que pugui ser tan petit com una molècula de sucre el fa especialment apte com a component electrònic de les memòries dels ordinadors personals.

L’aplicació pràctica més immediata seria la de funcionar com una memòria RAM, amb l’avantatge que no s’esborraria quan s’apagués l’ordinador, la qual cosa podria comportar, per exemple, que l’ordinador es pogués engegar tan de pressa com un aparell de televisió, ja que el sistema operatiu i altres programes de funcionament bàsic podrien romandre carregats en memòria amb l’ordinador apagat.

Es calcula que, abans de cinc anys, es podran fabricar memristors d’un centenar de gigaoctets que no ocupin més d’un centímetre quadrat, que és superior al que s’aconsegueix amb les memòries actuals.

Des d’un punt de vista formal, el terme memristor és un acrònim format per la truncació dels mots anglesos memory resistor. És una formació paral·lela a la del conegut transistor (transfer resistor), i altres termes no tan coneguts com ara termistor, de l’anglès thermistor (thermal resistor); varistor (variable resistor); tiristor, de l’anglès thyristor (thyratron transistor), etc. El mot memristor, però, té una etimologia menys clara, ja que d’acord amb el patró seguit en els exemples esmentats, esperaríem memistor (memory resistor) o memoristor (memory resistor), formes que també es documenten, però menys abundantment que memristor (memory resistor). També es documenten les formes memresistor i memoresistor, i el derivat memresistance (memresistència) per expressar la propietat dels memristors (o memoristors o memistors o memresistors o memoresistors).

Les cròniques

Edició en línia del Diccionari de geologia, d’Oriol Riba

RIBA, Oriol. Diccionari de geologia [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2008. <http://cit.iec.cat/dgeol> [Consulta: 18 desembre 2008]. [Amb equivalències en anglès, espanyol i francès] [1a ed. en paper, 1997]

L’obra lexicogràfica més important de l’eminent geòleg Oriol Riba és, sens dubte, el Diccionari de geologia publicat per Enciclopèdia Catalana l’any 1997, que s’ha exhaurit fa temps; per tant, ara no es podia adquirir i fins i tot de vegades costava de trobar per a poder-lo consultar.

Atès que l’editorial no tenia previst de fer-ne cap reimpressió de moment, el programa Diccionari de Ciència i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans (DICIT) es va plantejar d’editar-lo en línia perquè tornés a ser accessible i, endemés, es poguessin consultar gratuïtament les més de vint mil entrades de què consta des de qualsevol indret del món. Des del dia 18 de desembre 2008 s’hi pot accedir mitjançant l’adreça http://cit.iec.cat/dgeol , i no solament es poden consultar les entrades, sinó que també es poden veure reproduïdes les taules i els gràfics de què constava l’edició en paper.

D’altra banda, la consulta es pot fer per un camp o per diversos conjuntament, i es poden restringir els resultats de cada cerca amb noves condicions per a trobar més fàcilment la informació desitjada. El fet que les entrades tinguin equivalències en anglès, espanyol i francès fa que encara sigui més rica i profitosa aquesta obra.

Al final de la presentació pública, que tingué lloc el mateix dia 18 de desembre a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, el doctor Riba va lliurar als responsables del programa DICIT, amb vista a una futura actualització del contingut del diccionari, vuit-centes entrades de pedologia que no havien pogut tenir cabuda en l’edició de l’any 1997.

Josep M. Mestres

Novetats

Introducció a l’etimologia, de Jordi Bruguera

Creació d’APTIC

TO Termes normalitzats. Versió revisada i ampliada (2009)

Diccionari del vi i del beure

Novetats del diccionari

Agenda

Seminari d’AET «La profession de terminologue face aux exigences du marché» (19 de febrer)

8es Journées scientifiques du Réseau LTT (15-17 d’octubre)

El web recomanat

El portal de recursos didàctics digitals Digital Text (www.digital-text.com), presentat per l’empresa Intercom Telemàtica SL, ha guanyat el premi a l’excel·lència en el tractament lingüístic destinat a programes informàtics i webs, que patrocina la Secretaria de Política Lingüística, en el marc del Fòrum de Noves Tecnologies de les Comarques de Girona.

Es tracta d’un conjunt de materials didàctics de qualitat lingüística i comunicativa destinats a alumnes d’ESO, molt variats, multidisciplinaris i interactius. Més informació a www.gencat.cat.

 

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, podeu exercir el dret d’accés, de rectificació,
d’oposició i de cancel·lació de les vostres dades per correu electrònic a scaterm@iec.cat.