SCATERM

Setembre-octubre de 2008 | Núm. 8   |  Crèdits
www.acaterm.net/butlleti

En aquest número...


Recordeu que...

... esperem els vostres suggeriments, les vostres notícies i novetats i tot allò que vulgueu que surti al proper butlletí. Només heu d’escriure un correu a butlleti@acaterm.net.

Les nostres notícies

Confirmació de socis

Com ja s’ha explicat a la carta enviada a tots els socis, el canvi de nom i el canvi d’estatus de la nostra societat fa necessària la confirmació de les dades dels socis de l’antiga ACATERM com a socis de la SCATERM. Per aquesta raó, la Junta us ha fet arribar per correu unes noves butlletes d’inscripció que convindria que ens enviéssiu abans del 1o de novembre, ja que caldrà tenir actualitzada aquesta informació per poder assistir al proper seminari de tardor en qualitat de soci.

Activitat de la Junta

Durant els mesos de setembre i octubre la Junta s’ha reunit en tres ocasions. La primera reunió es va fer el dia 15 de setembre per tractar exclusivament de la revista Terminàlia. A més dels membres de la Junta, van assistir a aquesta reunió Mercè Lorente i Ester Bonet, responsables de desenvolupar el projecte de la revista, i Teresa Cabré en qualitat de delegada de la Secció Filològica. Durant aquesta reunió es van definir els trets generals de la revista, que ha de ser representativa de tots els àmbits (professionals o de recerca) des dels quals es fa terminologia. Està previst que a finals del 2009 n’aparegui el primer número.

La segona reunió es va fer el dia 26 de setembre. En aquesta reunió es va aprovar una nova petició d’alta de soci. També es va donar per acabada la versió provisional dels Estatuts i del Reglament de règim intern de la SCATERM, que s’han de sotmetre a l’aprovació dels socis en la propera Assemblea General Extraordinària, que se celebrarà abans de finals d’any. En aquesta mateixa reunió es va acordar que el seminari de tardor es dedicarà al programa Terminus, que és un gestor integral per al treball terminogràfic, desenvolupat pel grup IULATERM de la UPF. L’Assemblea Extraordinària i el seminari de tardor es faran el mateix dia i al mateix lloc, però la data encara està per concretar.

En la tercera reunió, el dia 22 d’octubre, es va tractar, entre altres coses, de la Jornada de primavera, que estarà dedicada a la documentació i la terminologia.

A més de les reunions, durant aquests darrers dos mesos els membres de la Junta han estat treballant en el trasllat de les informacions del web actual al servidor web de l’IEC, que ben aviat us presentarem; en l’elaboració del nou model de carta de la SCATERM; en els nous formularis per a la inscripció a la Societat, que són més simples que els anteriors, i en la preparació del pressupost per al 2009, que haurà d’aprovar la Gerència de l’IEC.

Les cròniques

Taller de presentació de l'obra L'ordenació de termes

El dia 24 d’octubre de 2008, el TERMCAT va organitzar, en forma de taller, una sessió per a presentar el contingut del llibre L’ordenació de termes, que acaba de publicar aquesta institució juntament amb Eumo Editorial.

La terminòloga Maria Navas, cap de l’Àrea de Gestió Terminològica i de la Informació del TERMCAT, va fer una presentació clara i amena dels criteris d’ordenació alfabètica que aquesta institució aplica a les entrades que encapçalen els articles dels seus productes terminològics davant una vintena de professionals de la terminologia, la correcció i l’assessorament lingüístics.

Segons la introducció d’aquesta mateixa obra, aquests criteris «són el resultat dels treballs de reflexió metodològica i de gestió duts a terme pel Centre al llarg de la seva trajectòria, i preserven, en relació amb les singularitats de l’alfabet català, els principis aprovats per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans». D’altra banda, es basen també en les normes ISO/IEC que tracten d’aquesta qüestió, especialment les normes 10646:2003, 10646:2003/Amd.1:2005, 12199:2000, 14651:2001, 14651:2001/Amd.1:2003 i 14651:2001/Amd.1:2005.

Davant algunes objeccions presentades a diversos criteris d’ordenació, sobretot la relativa al criteri de considerar el guionet com a frontera mot, amb la qual cosa els mots compostos no serien un sol mot a l’hora d’ordenar (en contradicció amb el que prescriu la Secció Filològica de l’IEC), la conferenciant va insistir que no es tracta d’uns criteris tancats, sinó que s’hi podran fer observacions i comentaris que, més endavant, podria ser que es pengessin al web del TERMCAT i fins i tot que poguessin menar a la modificació d’algun criteri que es pugui millorar.

L’acte va cloure amb un exercici pràctic d’ordenació de termes i amb el lliurament d’un exemplar de cadascuna de les quatre obres que el TERMCAT i Eumo Editorial han publicat fins ara dins la col·lecció «En Primer Terme».

Cal felicitar el TERMCAT per aquesta iniciativa i per aquest nou llibre, que sens dubte facilitarà la tasca terminogràfica, i la senyora Maria Navas per la magnífica exposició que va dur a terme.

Josep M. Mestres

Novetats

Presentació de l’Optimot

Nous termes normalitzats (DOGC núm 5181, 25/07/08)

Diccionari dels esports olímpics (TERMCAT)

Versió catalana actualitzada de la Classificació internacional de malalties

Lexicographie et terminologie: compatibilité des modèles et des méthodes

Diccionari d’infermeria (TERMCAT)

Diccionari de psiquiatria (TERMCAT)

Diccionari de les ciències ambientals (IEC)

Les publicacions de l’IEC, a Internet amb Google

Edició en línia del Codi internacional de nomenclatura zoològica (IEC)

El TERMCAT ofereix la descàrrega de terminologia d’indústria alimentària

Debate terminológico, núm 4 (Revista de RITerm)

Vocabulari multilingüe d’economia (IULA)

Jornal, el primer diari digital econòmic en català

Agenda

I Jornada És A Dir: «Els noms propis d’alfabet no llatí en els mitjans de comunicació»

Conferència Internacional de Traducció Audiovisual

Congreso Mundial de Traducción Especializada 2008: Lenguas y diálogo intercultural en un mundo en globalización

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, podeu exercir el dret d’accés, de rectificació,
d’oposició i de cancel·lació de les vostres dades per correu electrònic a acaterm@acaterm.net.