ACATERM

Novembre-desembre de 2007 | Núm. 4 |  Crèdits
www.acaterm.net/butlleti

En aquest número...

Recordeu que...

... esperem els vostres suggeriments, les vostres notícies i novetats i tot allò que vulgueu que surti al proper butlletí. Només heu d’escriure un correu a butlleti@acaterm.net.

La notícia

Ara que s’acaba l’any...

Durant aquest any 2007 que ara s’acaba, hem fet diverses activats, com per exemple la V Jornada de l’ACATERM a la Universitat de les Illes Balears o el Seminari sobre la tecnologia per al treball en terminologia que us expliquem en aquest mateix butlletí. Des de la Junta també estem treballant perquè es resolgui positivament la integració de l’ACATERM com a societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans, que és una qüestió que esperem que es resoldrà ben aviat. Igualment, hem impulsat la publicació electrònica d’aquest butlletí, amb la voluntat que esdevingui un vincle comunicatiu i informatiu entre els socis. Des de l’ACATERM també es continua col·laborant amb altres organismes en la creació de la revista Terminàlia.

Per al 2008 també estem preparant diverses activitats, de les quals us anirem informant puntualment. La primera que us proposem serà un seminari de presentació del TERMINUS, un gestor integral per al treball en terminologia que s’elabora a l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la UPF. Teresa Cabré serà la persona engarregada de fer la presentació d’aquest gestor de terminologia. Us informarem del lloc i la data del seminari tan aviat com es concreti aquesta informació.

Aprofitem l’avinantesa per desitjar-vos un molt bon Nadal i un feliç any nou 2008!

Les cròniques

Seminari de l’ACATERM: «Tecnologia per al treball en terminologia»

El dia 22 de novembre es va dur a terme el seminari de l’ACATERM titulat «Tecnologia per al treball en terminologia», que ens van oferir Rosa Estopà i Carles Tebé, membres de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra. Finalment, per problemes tècnics i perquè el temps destinat al seminari va resultar insuficient per poder tractar tots els termes previstos, es va fer una segona sessió el dia 13 de desembre.

La primera sessió va anar a càrrec de Rosa Estopà, que va parlar de les dificultats teòriques i pràctiques per a la delimitació de les unitats terminològiques, dificultats que han posat de relleu estudis que mostren la gran variació en els buidatges manuals fets per diferents persones. També va parlar dels extractors automàtics de terminologia, dels avantatges i dels inconvenients que presenten, especialment pel que fa al soroll i al silenci en la detecció d’unitats terminològiques. La segona sessió va anar a càrrec de Carles Tebé, que va fer una classe pràctica sobre una eina per a la traducció assistida que permet gestionar diversos vocabularis multilingües, alinear textos traduïts i emmagatzemar memòries de traducció.

Àngels Egea

II Espais Terminològics : «Neologia terminològica: el tractament dels manlleus»

El dia 7 de novembre es va celebrar a l’Institut d’Estudis Catalans, a Barcelona, la jornada II Espais Terminològics, amb el títol «Neologia terminològica: el tractament dels manlleus», organitzada pel Centre de Terminologia TERMCAT.

D’acord amb el programa previst, l’obertura d’aquests II Espais va anar a càrrec de Bernat Joan, secretari general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Salvador Giner, president de l’Institut d’Estudis Catalans, Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i Rosa Colomer, directora del TERMCAT. Seguidament, Joan Veny, membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, va obrir la jornada amb la ponència «El manlleu en la història de la llengua catalana». Després de la pausa, la sessió es va reprendre amb el primer bloc de comunicacions, centrat en «Els manlleus de llengües amb alfabets no llatins»: aquest bloc va anar a càrrec de Dolors Bramon, professora titular del Departament de Filologia Semítica de la Universitat de Barcelona i membre de l’Institut d’Estudis Catalans, Sara Rovira, traductora i professora de xinès del Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Albert Nolla, traductor i professor de japonès del Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Sameer Rawal, poeta, traductor i professor d’hindi de la Casa Àsia. En aquest bloc els comunicants, a més d’exposar casos coneguts de manlleus en el català i els diferents sistemes de transcripció d’aquestes llengües, varen remarcar la importància que van adquirint actualment per la gran afluència d’immigrants que les tenen com a pròpies. El segon bloc, centrat en «El tractament dels manlleus en altres llengües», concretament en el gaèlic irlandès i l’italià, va anar a càrrec de Fidelma Ní Ghallchobhair, presidenta de l’Associació Europea de Terminologia, i de Rossend Arqués, professor titular de l’Àrea de Filologia Italiana del Departament de Filologia Francesa i Romànica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

A l’horabaixa, va tenir lloc el tercer bloc de comunicacions: «Experiències d’anàlisi d’implantació de la terminologia», amb la intervenció de Miel Loinaz, del Centre Basc de Terminologia UZEI, que va fer una aproximació quantitativa al grau d’implantació de la terminologia basca; i Amor Montané, de la Universitat Pompeu Fabra, que va plantejar aspectes metodològics i qualitatius per establir graus d’implantació de la terminologia normalitzada. A continuació, es va presentar la publicació Estudis d’implantació terminològica: una aproximació en l’àmbit dels esports , de la col·lecció En Primer Terme, elaborada per investigadors de la Universitat de Barcelona i coeditada pel TERMCAT i Eumo Editorial. La presentació va anar a càrrec d’Eusebi Coromina, cap de projectes editorials d’Eumo Editorial, de F. Xavier Vila, professor de la Universitat de Barcelona, que va parlar en nom dels autors, i de Rosa Colomer. Finalment, Paquita Sanvicén, directora de Planificació i Foment de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, i Rosa Colomer clausuraren aquests II Espais Terminològics.

Magdalena Ramon

Novetats

Glossari de l’espai europeu d’educació superior

L’establiment de l’EEES ha generat un gran volum de documentació en què es reflecteix la nova realitat de l’educació superior a Europa a través de conceptes que tenen un significat específic dins aquest context. El divendres 26 d’octubre, per exemple, el Consell de Ministres va aprovar el nou Reial decret pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, amb els nivells de grau, màster i doctorat.


El Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb l’assessorament de l’ICE, ha elaborat un cercador multilingüe en obert que permet consultar més de 200 conceptes clau sobre l’EEES, que inclouen definicions i informació complementària. En total, més 1.000 termes en català, castellà, anglès i francès, per poder entendre millor aquesta nova realitat i fer-la més accessible a la comunitat universitària. www.upc.edu/slt/glosEEES/.

Vocabulari de didàctica de l’educació musical

La Xarxa Vives d’Universitats ha publicat el seu darrer vocabulari dedicat, aquest cop, a la didàctica de l’educació musical. Es tracta del desè vocabulari universitari que s’edita en el marc dels treballs de la Comissió de Llengua de la Xarxa amb els objectius de reforçar la docència en català dels diferents ensenyaments, consolidar la capacitació d’estudiants pel que fa a l’ús adequat de la terminologia cientificotècnica i millorar la comunicació científica.

El vocaculari conté aproximadament 700 entrades en català amb les respectives equivalències en castellà. Les entrades del nou Vocabulari de didàctica de l’educació musical es presenten encapçalades pel terme català de referència i un número d’ordre, ja que després del cos del vocabulari l’edició inclou un índex amb tots el termes en castellà i els números d’ordre que remeten a l’entrada corresponent del terme. L’edició ha estat coordinada per Magdalena Ramon, de la Universitat de les Illes Balears; Jordi de Bofarull, de la Universitat Rovira i Virgili, i Àngels Egea, de la Universitat de Barcelona. www.vives.org/premsa/2007-11-26.php.

Estudis d’implantació terminològica: una aproximació en l’àmbit dels esports

Estudis d’implantació terminològica: una aproximació en l’àmbit dels esports recull tres estudis sobre la implantació en l’ús real de termes propis de l’esgrima, l’escalada esportiva i l’hoquei sobre herba. La direcció dels estudis ha estat de F. Xavier Vila, professor de sociolingüística a la Universitat de Barcelona. Marina Nogué i Ignasi Vila han dut a terme els estudis de camp.

L’anàlisi de la implantació terminològica en català és encara un terreny poc explorat; el TERMCAT presenta aquesta primera aproximació, elaborada per encàrrec del Centre, amb la intenció d’anar obrint noves vies per a l’avaluació de les actuacions de normalització i difusió de la terminologia catalana. El llibre és una coedició entre Eumo Editorial i el TERMCAT i és el número 3 de la col·lecció En Primer Terme. www.termcat.cat/productes/enprimerterme.htm.

Cercador de termes d’òptica

El Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya ha elaborat un cercador terminològic d’òptica i optometria, fruit de la col·laboració entre el professorat de l’Escola Universitària d’Òptica i Optimetria de Terrassa i el Servei. Permet consultar en obert més de 2.400 termes en castellà, català, anglès i francès. És un recurs que s’anirà actualitzant de forma periòdica. www.upc.edu/slt/dicoptica/.

Lèxic de geomàtica

El Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya ha col·laborat amb la Xarxa Realiter en l’elaboració d’un lèxic de geomàtica multilingüe (català, espanyol, gallec, portuguès i anglès). Si us cal fer-hi alguna consulta, ara ja podeu fer-ho virtualment per mitjà d’aquest enllaç directe: www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/dictionnaires/terminologie_geomatique_panl/geomatique.pdf.

Diccionari de la sida en línia

Coincidint amb la campanya «Amb la sida, fem la nostra feina» posada en marxa per la Generalitat de Catalunya per a combatre l’estigma i la discriminació en el món laboral de les persones amb VIH/sida, el TERMCAT posa a disposició dels usuaris un recull de termes procedents de la Terminologia de la sida , diccionari elaborat l’any 2005 pel TERMCAT en col·laboració amb el Departament de Salut i amb professionals de gran experiència en el camp de la sida.

L’obra recull més de 500 termes, d’ús comú en l’àmbit assistencial. A més de la denominació catalana i la definició, ofereix les equivalències en castellà, francès i anglès i, sovint, notes contextuals.

Els termes del diccionari es poden consultar a partir de les denominacions en qualsevol de les quatre llengües de treball (català, castellà, francès i anglès) per mitjà de dos procediments: d’una banda, utilitzant els índexs alfabètics que es mostren en el marc de l’esquerra fins a trobar la denominació volguda i, de l’altra, introduint directament una denominació en l’espai superior Cerca; en aquest segon cas, es visualitzaran totes les fitxes terminològiques que continguin el mot consultat, sigui com a part d’una denominació o com a part d’una definició. www.termcat.cat/productes/TerminologiaSida.htm.

Portal de Publicacions de l’IEC

Aquest portal de publicacions que us ofereix l’Institut d’Estudis Catalans, acadèmia de les ciències i les humanitats dels territoris de llengua i cultura catalanes, constitueix un entorn comú d’accés a totes les obres que ha editat des del 18 de juny de 1907, data en què fou creat mitjançant un dictamen acord de la Diputació de Barcelona. També es pot accedir a la botiga virtual i a les novetats editorials. publicacions.iec.cat.

Agenda d’actes

I Congrés Internacional de Neologia en les llengües romàniques

El I Congrés Internacional de Neologia en les llengües romàniques (CINEO) s’organitza amb l’objectiu de crear un punt de trobada i discussió sobre el futur de les llengües des del punt de vista de la seva força creativa i s’adreça a totes aquelles persones, organismes i grups de recerca interessats en la creació lèxica com a element indicatiu de vigor de les llengües. El congrés tindrà lloc a Barcelona, amb el patrocini de diferents organismes acadèmics i administratius, nacionals i internacionals, i amb la voluntat que tingui una continuïtat en edicions futures.

En aquesta ocasió, el I Congrés Internacional de Neologia de les llengües romàniques es durà a terme a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans , entre els dies 7 i 10 de maig de 2008, sota la presidència dels senyors Antoni M. Badia i Margarit i Bernard Quemada. www.iula.upf.edu/agenda/cineo_08/index.htm.

El web recomanat

 

Optimot

Des de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya ha entrat en funcionament el nou servei de consultes lingüístiques Optimot. Aquest portal permet consultar de manera integrada diferents fonts: les fitxes pròpies de l’Optimot, el DIEC2, els diccionaris terminològics del TERMCAT, la 3a edició dels diccionaris castellà-català i català-castellà d’Enciclopèdia Catalana, etc. Consta d’un cercador, tipus Google, que us ha de permetre trobar la resposta als dutes més habituals en l’ús de la llengua catalana. A banda del cercador, també hi ha un servei d’atenció personalitzada, que encara no està activat, per resoldre aquelles qüestions que no hàgiu pogut solucionar satisfactòriament amb el cercador. S’hi accedeix a través d’Internet, a l’adreça optimot.gencat.cat.

 

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, podeu exercir el dret d’accés, de rectificació,
d’oposició i de cancel·lació de les vostres dades per correu electrònic a acaterm@acaterm.net.