ACATERM

Setembre-octubre de 2007 | Núm. 3  |  Crèdits
www.acaterm.net/butlleti

En aquest número...

Recordeu que...

... el proper dijous, 22 de novembre, de 16 a 20 h, tindrà lloc el seminari de tardor de l’ACATERM, enguany titulat «Tecnologia per al treball en terminologia». Us hi esperem! www.acaterm.net/seminari.html

Les nostres notícies

Seminari de tardor de l’ACATERM: «Tecnologia per al treball en terminologia»

El dijous 22 de novembre, de 16 a 20 h, tindrà lloc el seminari de tardor de l’ACATERM, enguany titulat «Tecnologia per al treball en terminologia», que ens oferiran Rosa Estopà i Carles Tebé, membres de l ’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra.

Des de fa uns anys és ja un fet que la tecnologia ha revolucionat el treball en terminologia. Per això, en aquest curs ens proposem de tractar quin és el paper de la informàtica en la cadena de treball d’elaboració d’un vocabulari. Es presentaran el funcionament d’alguns recursos com ara extractors de terminologia, gestors de bases de dades, bancs de dades, corpus lingüístics, etc.

El seminari es farà a l’aula 206 de l’edifici de Sants de la Universitat de Barcelona, situat al carrer Melcior de Palau, número 180. Podeu fer les inscripcions a: www.acaterm.net/seminari.html.

Francesc Galera, secretari de l’ACATERM, participarà en una taula rodona sobre la terminologia en el món de la correcció

El nostre secretari, Francesc Galera, participarà en les IX Jornades sobre la Traducció: «Edició, correcció i traducció, un espai de confluències». Concretament, intervindrà en la taula rodona organitzada per parlar sobre el paper de la terminologia en el món de la correcció. Les jornades es duran a terme entre el 8 i el 10 de novembre, a la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana (vegeu l’apartat «Agenda d’actes»).

L’altra notícia

M. Teresa Cabré Castellví, guardonada amb el Premi Eugen Wüster 2007

M. Teresa Cabré Castellví, membre fundadora de l’ACATERM, ha estat guardonada amb el Premi Eugen Wüster 2007, per les seves contribucions en els camps de la terminologia en general i particularment en el desenvolupament de la recerca en aquest àmbit. El premi Eugen Wüster es concedeix cada tres anys a personalitats que han destacat en la recerca i la dinamització internacional en terminologia, en record del fundador d’aquesta disciplina universitària, per iniciativa del International Information Centre for Terminology (INFOTERM), l’Eugen Wüster Archive de la Universitat de Viena i l’Austrian National Library, i amb la col·laboració de l’International Institute for Terminology Research i l’Ajuntament de Wieselburg, ciutat natal de Wüster.

M. Teresa Cabré va ser la primera directora del TERMCAT, Centre de Terminologia de Catalunya. Ha estat impulsora a l’Estat espanyol de la impartició de la docència universitària de la terminologia als estudis de Traducció i Interpretació i de l’espai de recerca en terminologia dins de la lingüística aplicada, amb diversos projectes competitius, moltes publicacions i la direcció de nombroses tesis doctorals. A més, també ha estat presidenta de la Xarxa Iberoamericana de Terminologia (RITERM). Actualment dirigeix el grup de recerca consolidad IULATERM (Lèxic, terminologia, discurs especialitzat i enginyeria lingüística) i l’Observatori de Neologia, dins de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. És membre de l’Institut d’Estudis Catalans, secretària general de la Xarxa Panllatina de Terminologia (REALITER) i presidenta de l’Associació Espanyola de Terminologia (AETER).

Des de l’ACATERM ens alegrem molt d’aquesta notícia i felicitem molt efusivament la Teresa Cabré!

La crònica

VI Simposi Internacional d’Estiu de Terminologia

Del 9 al 12 de juliol del 2007, en el marc de les activitats d’estiu del grup IULATERM, es va celebrar el VI Simposi Internacional de Terminologia. Aquest simposi és una trobada interdisciplinària d’especialistes interessats en la terminologia, en la qual es debaten temes monogràfics. El tema d’aquesta sisena edició va ser la Literalitat i dinamicitat en el discurs econòmic.

El Simposi es va organitzar al voltant de tres eixos:

a) Tres ponències, encarregades a especialistes de reconegut prestigi, amb l’objectiu de mostrar enfocaments i visions complementàries al voltant del discurs econòmic. Hi van intervenir: Adriana Russo, coordinadora del Grup de Terminologia del Fons Monetari Internacional (FMI) de Washington, amb una ponència titulada Dificultades prácticas en el desarrollo de la terminología económica orientada a la traducción; Joaquim Silvestre, catedràtic d’economia de la Universitat de Califòrnia, amb una ponència titulada The English language and economic terminology: An application to Catalan; i Catherine Resche, professora del Departament de Llengües de la Université Panthéon-Assas (Paris II), amb una ponència titulada La terminologie au service du discours dans le domaine économique.

b) La presentació de dotze comunicacions al voltant de la temàtica del simposi.

c) Una taula rodona sobre els aspectes més rellevants tractats del Simposi, coordinada per Lisa Gilbert, professora de traducció jurídica i econòmica del Departament de Traducció i Filologia de la Universitat Pompeu Fabra.

Els assistents del VI Simposi provenien d’Argèlia, Argentina, Bèlgica, Brasil, Estats Units, França, Itàlia, Luxemburg, Mèxic, Portugal, Suïssa i diverses comunitats de l’Estat espanyol. Majoritàriament l’auditori estava format per traductors professionals, professors de llenguatges d’especialitat i doctorands en diversos àmbits de la lingüística aplicada. Tant després de les ponències com després de les comunicacions hi va haver un debat molt interessant entre tots els assistents.

En conseqüència, el Simposi va ser molt enriquidor per a tots els participants, que vam poder intercanviar coneixements sobre la terminologia econòmica, la traducció de textos de l’àmbit de l’economia i el discurs econòmic en general. Es va acordar al final del Simposi de donar suport a la iniciativa de posar en marxa un fòrum a Internet sobre terminologia i neologia de temàtica econòmica, i multilingüe, on podran intercanviar expertesa economistes, professors, traductors i lingüistes que treballin en aquest àmbit comunicatiu.

Carme Bach i Mercè Lorente

Novetats

Publicació de nous termes aprovats pel TERMCAT

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 4976, de 27 de setembre de 2007) recull més d’un centenar de nous termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT durant el primer quadrimestre de l’any 2007. Les formes aprovades pertanyen als àmbits de la comunicació, les arts gràfiques, la zoologia, la gestió empresarial i els esports, entre d’altres. www.gencat.net/diari/4976/07243019.htm.

Entre les formes que el Consell Supervisor ha proposat destaquen els termes podcast i podcàsting, de l’àmbit de la comunicació; mosquit tigre i musclo zebrat, de l’àmbit de la zoologia; et i ratlla baixa (per a ampersand i underscore, respectivament), en arts gràfiques, i el terme plànol d'obra acabada (per a plànol as-built), en dibuix tècnic i arquitectura. També s’hi han incorporat alguns termes de l’àrea d’administració i direcció d’empreses (estirada del mercat, impuls tecnològic, etc.), i diversos termes de rugbi (tercera línia ala, tercera línia ala dret -a, tercera línia ala esquerre -a i tercera línia centre). Tots aquests termes i les seves corresponents definicions són consultables al web del TERMCAT, a través de la Neoloteca. www.termcat.cat/neoloteca.

Agenda d’actes

IX Jornades sobre la Traducció: «Edició, correcció i traducció, un espai de confluències»

El Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana organitza cada dos anys unes jornades dedicades a diferents aspectes d’aquesta disciplina. El proper novembre, les IX Jornades sobre la Traducció estaran dedicades a les confluències entre la traducció, la correcció i el disseny editorials. Al llarg de tres dies es tractaran temes vinculats a la normalització lingüística i terminològica, la correcció en espanyol i català, el disseny i la tipografia.

Les Jornades tindran es desenvoluparan entre el 9 i el 10 de novembre a la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I a Castelló de la Plana. http://www.tipotrad.uji.es/ix/.

II Espais Terminològics del TERMCAT

El proper 7 de novembre a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans el TERMCAT convoca els II Espais Terminològics.

En aquesta segona edició, «Neologia terminològica: el tractament dels manlleus», els Espais Terminològics ens acostaran, en primer lloc, al tractament que s’ha fet dels manlleus en l’àmbit lingüístic català des d’una perspectiva històrica i normativa. En segon lloc, s’analitzarà com s’han tractat i com es poden tractar els manlleus provinents d’algunes de les llengües que no utilitzen l’alfabet llatí i que actualment estan experimentant una difusió més gran (l’àrab, el xinès, el japonès, etc.). En tercer lloc, se’ns farà conèixer l’enfocament que fan d’aquesta qüestió dues altres llengües: l’italià, per la seva proximitat geogràfica i social, i el gaèlic irlandès, que presenta alguns paral·lelismes amb la situació del català.

Finalment, la jornada posarà el focus en aspectes d’ús, i se centrarà en l’anàlisi d’un aspecte clau com és la implantació social de les noves propostes terminològiques, que sovint són concurrents amb una forma manllevada. www.termcat.cat/espaisterminologics/espais_terminologics_2007.htm.

«Talleres online de Terminología»

Els «Talleres online de Terminología» són una oferta de formació del programa de postgrau en Terminologia de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), de caràcter metodològic i pràctic. Cada taller té una durada de tres setmanes i un valor de 5 crèdits (ECTS), exepte el Taller 1, obligatori, que és doble: 10 crèdits (ECTS). La llengua vehicular del curs serà el castellà. La directora acadèmica d’aquests tallers és M. Teresa Cabré, la coordinadora, Rosa Estopà, i el tutor pedagògic, Cristòfol Rovira. http://www.iula.upf.es/teronltlles.htm.

XII Col·loqui Internacional GLAT 2008: «Tecnologia: discurs, tecnologia i actors socials»

El XII Col·loqui Internacional GLAT 2008 tindrà lloc a l’ENST Bretagne, Brest (França) els dies 22, 23 i 24 de maig de 2008. Aquest col·loqui ha estat organitzat pel Groupe de Linguistique Appliquée des Télécommunications (GLAT) de l’École Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne a França. El tema d’aquesta edició serà «Tecnologia: discurs, tecnologia i actors socials». Oberta la crida a la presentació de propostes de comunicació. conferences.enst-bretagne.fr/glat-brest2008-sp/.

Els webs recomanats

Cotig

Cotig: ja està disponible la versió preliminar del Cotig, el corrector gramatical i ortogràfic lliure, encarregat per la Generalitat de Catalunya. El corrector disposa d’una pàgina provisional a la UPF, on podem utilitzar-lo en línia, sense necessitat d’instal·lar-lo al nostre ordinador. També existeix una pàgina des d’on podem descarregar-ne els fitxers per instal·lar-lo al nostre ordinador. parles.upf.es/corrector/.

UPCTerm

UPCterm: base de dades de terminologia tècnica multilingüe (català, castellà, anglès i francès), ideada pel Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Politècnica de Catalunya. www.upc.edu/slt/upcterm/.


D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, podeu exercir el dret d’accés, de rectificació,
d’oposició i de cancel·lació de les vostres dades per correu electrònic a acaterm@acaterm.net.