Tabula Imperii Romani - Forma Orbis Romani (TIR-FOR)

Direcció

Josep Guitart i Duran
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Any 2008
Director: Josep Guitart Duran (IEC/UAB)
Comitè: Josep Guitart Duran, Marta Prevosti Monclús, Josep M. Palet, Carme Ruestes Vitrià 
 
Any 1989
Director: Josep Guitart Duran
Col·laboradors: Gemma Hernández Herrero, Joaquim Pera Isern, Eudald Vilas Pujol. Ponent: Pere de Palol Salellas 
 
 
Director TIR (UAI): G. Lugli (1957-1967), J.B. Ward Perkins (1968-1980), E. Condurachi (1981-1988), G. Carettoni (1988-1992), P. Sommella (1993- ).
 
Director FOR (UAI): G. Lugli (1924-1967), F. Castagnoli (1968-1988), P. Sommella (1989-2013), Josep Guitart (2013-).
 

 

Síntesi

El projecte TIR es proposa la preparació d’un mapa de l’Imperi romà a partir de 56 fulls a escala 1:1.000.000, sobre la base dels mapes internacionals del món a la mateixa escala. Els fulls de la TIR van acompanyats d’un índex que proporciona les dades, històriques i bibliogràfiques indispensables per a cada localitat indicada al mapa.
 
El projecte FOR fou concebut per desenvolupar la mateixa línia, per a una escala més petita, 1:25.000, i incorpora els estudis topogràfics de tots els vestigis del món antic que han subsistit fins avui. 
 
En el marc del projecte FOR Catalunya, s’està treballant en la preparació dels següents volums de la Forma Conventus Tarraconensis
a) Vol. I: Tarraco I (Cossetània Oriental).
b) Vol. II: Baetulo (Badalona).
c) Vol. III: Tarraco II (Ager Tarraconensis, a la dreta del riu Francolí).
d) Vol. IV: Iluro (Mataró).
 
L’activitat actual del projecte està centrada en l’explotació científica de l’intens treball arqueològic de camp portat a terme en el territori de l’Ager Tarraconensis (a la dreta del Francolí). La publicació dels resultats està prevista en una sèrie de sis volums. 
 
Des de l’any 2015 l’equip català ha iniciat el rellançament del projecte TIR-FOR, en la seva nova orientació vers una unificació del mapa digital interactiu de l’Imperi Romà. S’han introduït totes les dades de la publicació del full de Catalunya TIR K-J 31, publicat el 1997. També s’ha introduït la georeferenciació i està connectada al Google Maps, de manera que es disposa del mapa dels jaciments en una versió interactiva.
 
 
Abstract
 
Since the end of 2013, the Institut d’Estudis Catalans has takem over the leadership of International TIR/FOR Project promoved by the UAI. At the Intenational Commission Meeting on 25th and 25th September in the IEC, the relaunching programme of the project was approved. Moreover, the research work undertaken by the Catalan team during this year is giving outstanding results.
 
During 2015 the TIR-FOR project in its new digital unified versions has consolidated its theorical reflection. There have been explored not only the scientific aspects but also their enormous opportunities for cultural and social explotation. The pilot data base online developed at the IEC by the Catalan team has been extended to other European Countries. Work has been undertaken to incorporate innovation in the use of networks. 
 

 

Paraules clau

Tabula Imperii Romani; Forma Orbis Romani; base de dades online; mapa romà interactiu; mapa Catalunya romana; patrimoni arqueològic romà; GIS

 

Inici del projecte

TIR: 1990- i FOR: 1996-

 

Antecedents

Els anys vint del segle XX la UAI col·laborà en el projecte TIR amb la finalitat d’elaborar un mapa de 56 fulls de l’Imperi Romà a escala 1:1.000.000, amb totes les dades topogràfiques i geogràfiques contingudes a les fonts clàssiques (literàries i epigràfiques) i també la informació que proporciona l’arqueologia i la numismàtica. 
 
Finalment, l’any 1957 la TIR fou adoptada a la categoria A per la UAI, sota el patrocini de la Unione Accademica Nazionale (Itàlia). Per la seva banda, el projecte FOR va ser adoptat per la UAI, a iniciativa de l’Accademia Nazionale dei Lincei.
 
L’IEC fou pioner en la participació en aquest projecte, ja que publicà un primer volum de la Forma Conventus Tarraconensis (Volum 1: Baetulo-Blanda, 1928), preparat per J. C. Serra Ràfols. Va ser la primera carta arqueològica elaborada científicament a la península ibèrica. Des de la publicació de 1928, la FOR s’estroncà i no fou represa fins el 1996.
 
El 1987 es va constituir el comitè espanyol per a la confecció dels fulls de la TIR de la Península Ibèrica, sota el patrocini del CSIC i del Ministeri de Cultura. El full KJ-31: Pirineus Orientals era responsabilitat científica directa de l’IEC, s’acabà el curs 1993-1994 i es publicà l’any 1997.
 
L’any 1994, Josep Guitart Duran va participar en la reunió del Comitè Internacional de la TIR. En aquesta reunió es va tractar de la conveniència de rellançar aquest projecte, conjuntament amb el projecte FOR, i s’acordà proposar a la UAI tenir una reunió científica per tal de tractar d’aquesta qüestió. El curs 1995-1996, el Comitè Internacional de la UAI decideix anar cap al rellançament i la fusió dels dos antics projectes de la UAI, aprofitant les noves i àmplies possibilitats informàtiques. 
 
Des del mes de maig de 2013, el director del programa, Josep Guitart (IEC/UAB), assumeix la coordinació internacional del projecte de la UAI.

 

Resultats

Publicacions
 
Ager Tarraconensis
 
Járrega, R, Prevosti, M. (Eds. ) Ager Tarraconensis 4. Els Antígons, una vil·la senyorial del Camp de Tarragona / Els Antigons, a High Status Villa in the Camp of Tarragona (2014) Tarragona: Institut d’Estudis Catalans – Institut Català d’Arqueologia Clàssica. [Documenta 16, 4], 2014. 
 
Prevosti, M.; López, J; Guitart, J. (eds.). L’Ager Tarraconensis 5. Paisatge, poblament, cultura material i història. Actes del simposi internacional / Lanscape, Stlement, Material Culture and History. Proceedings of the International Symposim, celebrat a Tarragona el 28 i 29 d’octubre de 2010. Tarragona: Institut d’Estudis Catalans – Institut Català d’Arqueologia Clàssica.[Documenta 16, 5.], 2013 
 
Prevosti, M.; Guitart, J. (eds.) Ager Tarraconensis 2. El poblament / The population. (2011) Tarragona: Institut d’Estudis Catalans – Institut Català d’Arqueologia Clàssica. [Documenta 16-2], 2011 
 
Gorostidi, D. (eds.) Ager Tarraconensis 3. Les inscripcions romanes (IRAT) / The Roman Inscriptions. Tarragona: Institut d’Estudis Catalans – Institut Català d’Arqueologia Clàssica. [Col·lecció Documenta 16-3.], 2010
 
Historical aspects and natural setting. Tarragona: Institut d’Estudis Catalans – Institut Català d’Arqueologia Clàssica. [Documenta; 16-1.], 2010.
 
 
Forma Conventus Tarraconenses (1 volum)
 
Serra Ràfols, J.C. Forma conventus tarraconenses. Volum: 1: Baetulo-Blanda
(1928). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica. Col·lecció: Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica; 1/4
 
 
 
Sèrie Studia Archaelogica
 
Romani Sala, N. Carrers i serveis viaris a les ciutats romanes del Conventus Tarraconensis (segles II aC – VI dC). Forma Conventus Tarraconensis: Sèrie Studia Archaelogica, 2. Barcelona, IEC-UAB (en premsa)
 
Cotés Vicente, Ada. L’arquitectura domèstica d’època tardorepublicana i altimperial a les ciutats romanes de Catalunya. Forma Conventus Tarraconensis: Sèrie Studia Archaelogica, 1. Barcelona, IEC-UAB, 2014.
 
 
Tabula Imperii Romani: Full K/J-31
 
Autor: Unió Acadèmica Internacional. Comitè Espanyol
Data d’edició: 1997
Descripció física: 221 p. + 1 plànol; 24 cm
Entitats: Institut d’Estudis Catalans. Publicacions vinculades
ISBN: 84-7819-081-3
Editorial: Instituto Geogràfico Nacional
 
 
Articles:
 
Guitart, J; Prevosti, M. «L’environement des villas de l’ager Tarraconensis» A: L’environment de la villa: pour une archéologie du domaine circa Villam IX. Université de Montpellier (en premsa)
 
Prevosti, M. «La diversité de l’habitat rural dans l’ager Tarraconensis à l’époque républicaine», A: Villa et habitat rural, de l’étude de cas à la sèrie. Université de Pau. Circa Villam VIII, 2011. (en premsa) 
 
 
 
Prevosti, M.; «A textile workshop from Roman times: the villa dels Antigons», A: Datatextil, 28, p. 10-18, 2013 
 
Prevosti, M.; López Villar, J.; Fiz, I. «Paysage rural et formes de l’habitat dans l’ager Tarraconensis», A: Paysages rurales et territoires dans les cités de l’Occident romain. Gallia et Hispania. Collection Mondes ancians, Presses Universitaires de la Méditerranée, Université de Montpellier, p. 99, 107, 2013.
 
Prevosti, M. «Instalaciones oleícoles y vinícoles estudiades en el marco del Proyecto Ager Tarraconensis (PAT)», A: De Vino et Oleo Hispaniae, Anales de Prehistoria y Arqueología, 27-28, años 2011-2012, p. 97-111, 2013.
 
 
Prevosti, M.; Casas, Ll.; Roig,J.F.; Fouzai, B; Álvarez, A; Pitarch, A. «Archaelogical and archaeomagnetic datin in a site from the ager Tarraconensis (Tarragona, Spain): El Vila-sec Roman pottery». A: Journal of Archaeological Science, 40 (2013), p. 2686-2701.
 
 
Altres resultats
 
Simposi Internacional d’Arqueologia del Baix Penedès (2001: Vendrell) 
Territoris antics a la Mediterrània i a la Cossetània oriental: actes del Simposi Internacional d’Arqueologia del Baix Penedès, el Vendrell, del 8 al 10 de novembre de 2001 / edició coordinada per Josep Guitart, Josep M. Palet, Marta Prevosti. (2003). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.
 
El Territori de Tarraco: vil·les romanes del Camp de Tarragona: actes del Seminari organitzat pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, la Societat Catalana d’Estudis Clàssics i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, amb la col·laboració de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili: Tarragona, 14,15 i 16 de febrer de 2006 / coordinació científica: Josep Anton Remolà. (2008). Tarragona: Institut d’Estudis Catalans. Societat Catalana d’Estudis Clàssics; Museu Nacional Arqueològic de Tarragona; Institut Català d’Arqueologia Clàssica. [Fòrum; 13]
 

 

Més informació

 

 

 

 

 

Secció Històrico-Arqueològica

Àrea geogràfica


Pàgines Web

Projecte TIR-FOR

FOR (UAI)

TIR (UAI)
 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència