Corpus Antiquitatum Americanensium (CAA)

Direcció

Victòria Solanilla Demestre
Universitat Autònoma de Barcelona

Ponent

Josep Guitart i Duran
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Equip investigador

Any 2010:
Comitè: Victòria Solanilla Demestre, Manuel Mundó Marcet (†), Josep Guitart Duran, Antoni Riera Melis

Any 1996:
Directors: Josep Guitart Duran; Manuel Mundó Marcet (†).

Directors (UAI, Comitè americà): I. Bernal (1962-1980), J. Litvak-King (1981-1982), M. Foncerrada de Molina (1983-1988), R. Eder (1992- ).

Directors (UAI, Comitè europeu): A. Dorsinfang-Smets (1975-1996), S. Purini (1996- ).

Síntesi

Projecte de la Unió Europea. L’Institut d’Estudis Catalans és el director del projecte internacional. L’IEC coordina el projecte europeu en col·laboració amb l’Acadèmia Argentina de la Història, que és la responsable de la coordinació de la part americana del projecte. 
 
Publicació dels catàlegs de totes les col·leccions museístiques especialitzades en antiguitats precolombines conservades a Amèrica i Europa.
 
El Corpus Antiquitatum Americanensium té la intenció de publicar totes les col·leccions de les antiguitats precolombins conservades en els diferents museus d'Amèrica i d'Europa. El Corpus ha d’esdevenir un instrument de treball, és per això que tots els volums han de seguir uns mateixos criteris i han d’incloure: 1) una introducció amb la història de la col·lecció i la situació geogràfica de la procedència i del seu grau de fiabilitat, 2) una part descriptiva, 3) les il·lustracions: totes les peces han d’estar fotografiades, i 4) una bibliografia selectiva.
 
Anglès: Project of the Union Académique Internationale. The Institute for Catalan Studies is the leadership of the international project. The IEC also coordinates the European project in collaboration with the Argentinian Academy of History, which is responsible for coordinating the American part of the project.
 
Publication of catalogs of all the museum collections specialized on pre-Columbian antiques preserved in America and Europe.
 
Corpus Antiquitatum Americanensium has the purpose of publishing all the collections specialized on pre-Columbian antiques preserved in the American and European museums. Corpus should become a work tool. For this reason all the volumes should follow the same criteria and they must include: 1) an introduction to the history of the collection and the origin location and its reliability level, 2) a descriptive part, 3) illustrations: all the art pieces must be photographed, and 4) a selective bibliography.
 

 

Paraules clau

Tèxtils precolombins; Ceràmica precolombina; Art precolombí

 

Inici del projecte

1993-

 

Antecedents

Programa de la UAI que va iniciar Pere Bosch Gimpera, des del seu exili de Mèxic (Consejo Mexicano de Instituciones Humanísticas). Fou adoptat per la UAI l’any 1962 en la categoria C. A partir de l’any 1975, el projecte funciona amb un doble comitè editorial, un per Amèrica i un altre per Europa. 
 
La part americana està dirigida pel Consejo Mexicano de Institutos de Ciencias Humanas. Directores: I. Bernal 1962-1980, J. Litvak-King 1981-1982, M. Foncerrada de Molina 1983-1988, R. Eder 1992-
 
La part europea està dirigida per l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique. Director: A. Dorsinfang-Smets 1975-1996, S. Purini 1996-2012, V. Solanilla 2012 - .
 

 

Resultats

Publicacions

Victòria Solanilla Demestre. Ceràmiques precolombines de col·leccions públiques catalanes [Vol. II de la sèrie catalana, en preparació].

Victòria Solanilla Demestre. Textiles precolombinos de Cracovia. Polonia: Akademia Umiejetnosci, 2000

Victòria Solanilla Demestre. Tèxtils precolombins de col·leccions públiques catalanes. Barcelona, 1999. 273 p. (Corpus Antiquitatum Americanensium)


Congressos

V Jornades Internacionals sobre Tèxtils Precolombins (Barcelona, IEC, novembre de 2010).

 

Més informació

 

 

 

 

 

Secció Històrico-Arqueològica

Àrea geogràfica


Pàgines Web

UAI. Corpus Antiquitatum Americanensium
http://www.uai-iua.org/

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència