Disseny i planificació del projecte Romànic en xarxa

Direcció

Immaculada Lorés i Otzet
Institut d'Estudis Catalans - Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la Universitat de Barcelona

Equip de recerca: 

Milagros Guardia Pons, IRCVM-UB
Carles Mancho Suàrez, IRCVM-UB
Roser Piñol Bastidas, IRCVM-UB
Rober Latorre, IEC-Servei Informàtica
Josep M. Palau Baduell, IEC-Oficina d’assessorament històric
 
Síntesi

Disseny i planificació d’un projecte d’abast internacional sobre l’art romànic. Un projecte de transferència de coneixement a través d’un portal obert sobre l’art romànic, amb una base de dades complexa, en línia, amb continguts rigorosos i actualitzats, acompanyats d’un important aparell gràfic de les obres i de la seva georeferenciació. El projecte focalitzarà la seva atenció en els Pirineus i els territoris que es troben al nord i al sud dels mateixos. 

La seva funció ha de ser la difusió de l’art romànic de manera rigorosa i alhora actualitzada, tot incorporant tant els resultats més recents de la recerca com els canvis de perspectiva sobre l’edifici romànic i els elements que en formaven part: l’edifici romànic com un tot, com a espai creat per l’arquitectura, però completat, ornamentat i modificat per tots aquells altres elements decoratius, immobles i mobles, que configuren l’escenari litúrgic i que avui es troben dispersos. Els recursos de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han de contribuir a una presentació actualitzada, atractiva i d’abast global de l’art romànic.
 
La geografia de l’art romànic és un altre dels eixos sobre el que s’ha de basar aquest portal. El pes que han tingut les divisions polítiques contemporànies en l’estudi del romànic ha desdibuixat la mirada sobre aquest moment, particularment sobre els territoris pirinencs. Cal introduir una perspectiva històrica rigorosa, treballant amb les divisions polítiques i religioses de l’època, canviants i a vegades imprecises; amb les vies de comunicació per on transitaven persones, objectes, idees, etc.; i amb les característiques iconogràfiques i estilístiques que dibuixen espais de relacions artístiques.
 
El portal es planteja com un projecte d’abast internacional; hostatjat i, inicialment, gestionat per l’IEC. Tanmateix, des de bon començament se cercaran complicitats entre universitats i institucions gestores del patrimoni amb l’objectiu d’establir una xarxa de col·laboracions, en concret, dels diferents territoris dels Pirineus, amb l’objectiu que el projecte del portal obert sigui útil no només per donar a conèixer els resultats de les recerques recents, sinó també com a eina de suport per a la conservació i difusió del patrimoni.
 
El 2020 és la fase preliminar del projecte en la que es treballarà en el disseny del mateix i en el disseny i implementació del projecte informàtic, amb la realització de proves pilot que permetran verificar el funcionament i idoneïtat de la base de dades.
 
 
 
 
Abstract 
 
Design and planning of an international project on Romanesque art that will focus attention on the Pyrenees and its northern and southern territories. It is a knowledge transfer project in which new information and communication technologies (ICT) will contribute to an updated and attractive presentation of Romanesque art. The project consists in creating an open access portal, with a complex online database, with rigorous and up-to-date content, accompanied by an important graphic apparatus of the works of art and their georeferencing. The portal will incorporate both the latest research results and changes in the historical-artistic perspective on the Romanesque building and the elements that were part of it. In addition, the construction of a new geography of Romanesque art is another main point of this portal: a rigorous historical perspective, the political and religious divergences of the period, the communication routes through which people, objects, ideas, etc. passed through, and the iconographic and stylistic characteristics that draw spaces for artistic connections.
 

 

Paraules clau

Art romànic, Pirineus romànics, TIC

 

Inici del projecte

2020 -

 

Antecedents

 - En els inicis de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), l’Art romànic va ocupar un espai molt destacat, i la institució va tenir un indiscutible paper protagonista en la seva redescoberta, estudi i difusió. En la reunió fundacional, J. Puig i Cadafalch i J. Pijoan van proposar respectivament dues iniciatives que serien de gran transcendència: l’expedició a la Vall d’Aran i la Ribagorça (la van anomenar “missió a la ratlla de l’Aragó”) i la publicació de Les pintures murals catalanes –la primera publicació de l’IEC. Ambdues iniciatives van ser pioneres i sens dubte van contribuir a dotar de prestigi científic l’Institut en els seus moments inicials. Així mateix, ambdues van tenir conseqüències molt importants que han condicionat la manera com avui coneixem el romànic: les primeres publicacions, la intervenció dels antiquaris i la dispersió d’objectes mobles de les esglésies i, finalment, l’arrencament de les pintures murals.

- La Secció Històrico-Arqueològica va iniciar l’any 1984 la base de dades de l’Art Romànic (ARCAT), sota la direcció de Joan F. Cabestany i Fort, un projecte que el 1990 va ser assumit per l’IEC. La base de dades i l’arxiu fotogràfic digital es conserven a l’Arxiu de l’IEC. 
 
- La realitat de l’art romànic es caracteritza per la dispersió, que es dona en diferents graus. Sovint, l’edifici està desposseït no només de tots o part dels elements mobles, imatges de culte i objectes litúrgics, que es troben en museus i col·leccions, sinó que moltes vegades la decoració mural ha estat totalment o parcial arrencada. Aquesta situació dificulta la percepció i comprensió del monument en la seva integritat. 
 
- El grup de recerca Ars Picta (IRCVM-UB) treballa des de fa temps sobre el romànic de l’espai dels Pirineus, així com en bases de dades de pintura i iconografia romànica. 

 

Resultats

 

Més informació

 

 

 

 

 

Secció Històrico-Arqueològica

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Ministerio de Ciencia e Innovación        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència