FONTES MUSICAE CATALONIAE: Catalogació, edició i difusió els repertoris compositius, iconogràfics i de traducció oral de Catalunya (1450-1950)

Direcció

Josep M. Gregori i Cifré
Institut d'Estudis Catalans -

Col·laboració

Josep M. Ballester i Gibert
Universitat Autònoma de Barcelona

Col·laboració

Emili Ros-Fàbregas
Institució Milà i Fontanals - CSIC

Síntesi

La Societat Catalana de Musicologia, amb la voluntat de coordinar les diferents iniciatives que existeixen en relació a la recuperació del patrimoni musical de Catalunya, proposa les següents accions:

 • Disseny i posada en marxa d’un portal web de referència sobre el patrimoni musical de Catalunya de l’Institut d’Estudis Catalans https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/ amb la voluntat de mostrar i facilitar el lliure accés als diferents recursos en l’àmbit de la catalogació, la recerca i la difusió del repertori musical i iconogràfic que coordinen els membres de l’equip del projecte.
 • Catalogació per part de l’IFMuC del fons musical de la catedral de Girona i inici de la catalogació de tres nous fons musicals de l’Arxiu Diocesà de Girona.
 • Posada en funcionament del nou portal de bases de dades d’iconografia musical a Catalunya (ICMuC) https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/projectes/icmuc/ a partir del repertori iconogràfic del Museu-Tresor de la catedral de Girona i del Museu d’Art de Girona.
 • Catalogació per part del FMT de 1.255 obres dels materials de música de tradició oral per tal d’incorporar-los a la base de dades https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/projectes/fmt/.
 

Abstract
 
The aim of the Societat Catalana de Musicologia (Catalan Society of Musicology) is to coordinate different initiatives related to recover the musical heritage of Catalonia. The Society proposes the following actions:
 •  Design and implementation of the reference web of the Catalonia’s musical heritage of the Institut d’Estudis Catalans (Institute for Catalan Studies) https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/. The aim of the web is to facilitate and to show how to access to different resources in the field of cataloging, research and dissemination of the musical and iconographic repertoire that is coordinating by members of the project team.
 • Cataloging of the Girona Cathedral musical collection by the IFMuC (Catalan Musical Sources Catalogue) and the beginning of three new musical collections cataloguing from the Diocesan Archive of Girona.
 • Launching of the new portal of ICMuC databases https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/projectes/icmuc/, from the iconographic repertoire of the Cathedral Treasury Museum of the Girona Cathedral and the Girona Art Museum.
 • Cataloging of the 1,255 microfilmed materials from popular music by the FMT (Traditional Music Collection) that are preserved in the Library of Catalonia and its incorporation into the https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/projectes/fmt/.

 

Paraules clau

Història de la música

 

Inici del projecte

2018 -

 

Antecedents

A diferència del què passa en la majoria de disciplines científiques, Catalunya es troba en procés d’elaboració de catàlegs dels seus fons musicals i de bases de dades que recullen de forma sistemàtica les fonts musicals catalanes (partitures –manuscrites o impreses- i iconografia musical). 

 
El projecte planteja coordinar els esforços endegats per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Institució Milà i Fontanals del CSIC amb l’objectiu que l’IEC esdevingui una institució de referència internacional pel què fa a bases de dades sobre musicologia a Catalunya. 
 

 

Resultats

Catalogació i ordenació de les col·leccions de manuscrits i impresos del Fons Musical de la catedral de Girona: 1248 manuscrits d’autor, 439 d’anònims, 89 llibres corals (cantorals), 7 llibres de faristol (polifonia) i 169 impresos.

 
Treballs preparatoris de la base de dades d’iconografia musical a Catalunya (IcMuC).
Catalogació d’obres d’art amb iconografia musical de museus i col·leccions diversos.
Catalogació de peces dels materials microfilmats de l’Obra Cançoner Popular de Catalunya  
 
 
Publicacions
 
Josep Maria Gregori. Joan Verdalet (1633-1691) Missa per a 8 veus i ministrers. Fons musical de l’església parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar. Vilablareix. Ficta edicions, 2018. Mestres Catalans Antics, vol. 12.
 
 
Articles
 
Josep Maria Gregori. ”Pere Vila (ca. 1465-1538), organista de les catedrals de Vic i València, probable autor del Magnificat a 4 (BC:M 1167, olim E: TarzC 2/3)”, A: Revista Catalana de Musicologia, XI (2018), p. 31-62.
 
Jordi Ballester, “Trumpets, heralds and minstrels and their relation to the imatge of power and repression in the 14th and 15th centúries Catalano-Aragonese painting” A: Music in Art XLIII/1-2 (2018), p. 11-25.
 
Emili Ros-Fàbregas, editor, Fons de Música Tradicional IMF-CSIC
https://musicatradicional.eu ISSN 2564-8500
 
Emili Ros-Fàbregas, editor, Books of Hispanic Polyphony IMF-CSIC
https://hispanicpolyphony.eu ISSN 2565-1579 
 
Organització del Congrés “La península Ibèrica com a cruïlla musical a través del temps: els intercanvis transculturals i la imatge de la música / Iberian musical crossroads through the ages: Images of music-making in their transculturals Exchange.” Organitzat per la Societat Catalana de Musicologia – IEC i l’International Council of Traditional Music (ICTM – Study Group on Iconography of the Performing Arts). Barcelona, IEC, 17 al 19 d’octubre de 2018.
 
 
Ponències i comunicacions a congressos:
 
Jordi Ballester, “Musical Echoes, Feelings and Emotions: The Total Artwork Ideals in the Late 19th century Paintings and Writings by Santiago Rusiñol (1861-1931)”. Ponència al congrés: Music and the Figurative Arts in the Nineteenh Century (Lucca, Itàlia, 17.11.2018)
  
Jordi Ballester, “Los ángeles músicos de la antigua sillería del coro de la catedral de Girona (Cataluña): un caso paradigmático sobre los problemes de preservación de las fuentes iconográficas y su interpretación iconológica”. Ponència al congrés: IV Congreso Latinoamericano de Iconografía Musical (Ciutat de Mèxic, 5.11.2018)
 
Jordi Ballester & Zdravko Blazekovic, “Music and images around the world: new aims, new perspectives”. Ponència al congrés: Iberian Musical Crossroads Through the Ages: Music, Images and Transcultural Exchanges (15th Symposium of the ICTM Study Group on Incolography of the Performing Arts) (Barcelona, 17.10.2018)
 
Jordi Ballester, “Music, wine, the pleasure of life and the ‘gauche divine’ in Barcelona during the last years of Franco’s regime”. Comunicació al congrés: Between ecstasy and inspiration: wine and music in the visual arts (International Conference of the IMS Study Group on Musical Iconography) (Bordeus, França, 23.6.2018)
 

 

Més informació

 

 

 

 

 

Secció Històrico-Arqueològica

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència