La gestió normativa en contextos politicoadministratius sociolingüísticament complexos

Direcció

Miquel Àngel Pradilla Cardona
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Rovira i Virgili

Isidor Marí Mayans, IEC i UOC
Xose Henrique Monteagudo, Instituto da Lingua Galega USC
Jurgen Erfurt, Goethe-Universität
Georg Kremnitz, Universität Wien
Antonio Torres, Universitat de Barcelona
Klaus Bochmann, Universität Leipzig

 

 

Síntesi

L’objectiu d’aquest projecte és aportar llum al debat que s’ha suscitat en el marc de la catalanofonia, tot avaluant diversos estudis de cas de gestions normatives en comunitats lingüístiques que comparteixen un tret en comú amb la nostra: l’escapçament administratiu de l’àmbit lingüístic. L’avaluació de les dinàmiques normatives seguides per les llengües elegides hauria de permetre substanciar l’estratègia més adequada perquè l’IEC participi en el nou horitzó des de la centralitat que li pertoca per prestigi i història.

En un context mundial on les dinàmiques demarcatives (identitàries) I les interaccionals (comunicatives) mantenen un pols extraordinari, la viabilitat comunicativa futura d’un bon grapat de llengües estarà fortament condicionada per l’horitzó normativoestandarditzador triat. 
 
Aquest projecte s’ocuparà, doncs, d’analitzar els casos de llengües com el castellà, el gallec, el neerlandès, el francès i l’alemany. Casos que ocupen llengües de Comunicació internacional plenament consolidades i casos de llengües de demografia més reduïda, amb problemes de funcionalitat I estatus de minorització.
 
 
Abstract en anglès
 
The conflicte regarding the norms of the Galician Language is a paradigmàtic exemple of the complexity involved. The same management and decision-making of Language norms can be applied to a large lingüístic contínuum such as that of Galician, Brazilian and Portuguese. Two diferent normative strategies can be observed:
1) The triumph of isolations theses in Galicia has led to a Language for elaboration.
2) The managemenet of a pluricentrism (problematic) between Portugal and Brazil. 
 
These are two situations that cannot be considered definitive. The dynamics of both processes can lead to new orientations.
 

 

Paraules clau

Llengua catalana; sociolingüística; planificació del corpus

 

Inici del projecte

2017 -

 

Antecedents

 

Resultats

Els resultats previstos són:

  • Elaboració d’un informe sobre la projecció de les diferents realitats sociolingüístiques estudiades a la gestió normativa del conjunt de la llengua catalana.
  • Elaboració d’un corpus bibliogràfic.
  • Redacció d’un article presentat a revistes d’impacte del nostre entorn acadèmic.
  • Presentació d’una ponència en el marc del V Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra”.
 

 

Més informació

 

 

 

 

 

Secció Filològica - Projectes de recerca

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència