COHESIONS I FRACTURES A LA CATALUNYA ACTUAL. Un informe sobre la realitat social i política de la Catalunya del segle XXI

Direcció

Salvador Cardús i Ros
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Coordinadors:

Maria Corominas, IEC i UAB
Andreu Domingo, IEC i UAB
Oriol Nel·lo, IEC i UAB
 
Equip de recerca: membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials i experts de les societats filials de l’IEC.
 
Síntesi

Els canvis socials, la crisi econòmica i els esdeveniments polítics de l’inici del segle XXI han posat en entredit allò que va ser un principi fonamental del catalanisme: El concepte i màxima reguladora “Catalunya, un sol poble”, que Paco Candel va formular els anys 1960 i que el gruix dels partits democràtics va fer-se seu durant la Transició.

L’evolució de la situació a Catalunya, especialment entre 2006-2007 i 2017-2018, ha donat lloc a un debat públic que cal tractar més enllà de l’àmbit polític, i de manera rigorosa i objectiva pels millors experts de les diverses Ciències Socials conjuntament i interdisciplinària. La Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC vol realitzar un treball d’anàlisi que culminarà en un informe final obert a debat públic en l’últim tram de la recerca. La pretensió de l’informe és contribuir, amb l’aportació de dades el més rigoroses possible, a una avaluació acurada i el més aproximada possible de la realitat social catalana, a més de poder establir possibles escenaris de futur i afavorir l’encert en la presa de les grans decisions de país.
 
Els objectius de la recerca són:
 • Revisar el significat i l’actualitat o no del principi clàssic del catalanisme “Catalunya, un sol poble”, així com precisar les variables que, donades les noves característiques de la societat catalana actual, cinquanta anys després, ens haurien de permetre parlar amb propietat de “cohesió social” o de “fractura social i política”
   
 • Avaluar el grau de cohesió social, econòmica, cultural i política a Catalunya a partir de dades crítiques, rigoroses i actualitzades, atenent el context internacional i, més particularment, l’àmbit territorial dels Països Catalans.
   
 • Considerar quins podrien ser els riscos potencials que un dèficit de cohesió comportaria per al desenvolupament futur de l’actual societat catalana.
   
 • Establir diversos escenaris de futur i suggerir possibles actuacions bàsiques en els diversos camps estudiats.
   
 • Generar un debat públic que, com països de dimensions similars al nostre, permeti establir grans consensos per orientar-ne el desenvolupament futur.
 
Objectius complementaris:
 • Trobar un equilibri de gènere entre els col·laboradors.
 • Assegurar una participació generacional més jove.
 • Disposar d’una mirada més ampla des del punt de vista territorial.

 

Abstract
 
The evolution of the situation in Catalonia, especially between 2006-2007 and 2017-2018, has result in a public debate that is understood beyond the political field. Moreover, it must be rigorously and objectively adressed by experts in Social Sciences and also cooperatively and in an interdisciplinary way. The Secció de Filosofia i Ciències Socials (Department of Philosophy and Social Sciences) of the Institut d’Estudis Catalans (Institute for Catalan Studies) aims to carry out a final report opened to a public debate on the last part of the research. Based on rigorous data, the aim of the report is to contribute to an accurate assessment of the Catalan social reality, as well as to create possible future scenarios and to promote success in the country decision making.
 

 

Paraules clau

Societat, canvi socials i econòmics, realitat social, valors.

 

Inici del projecte

2018 -

 

Antecedents

La Secció de Filosofia i Ciències Socials ha portat a terme recerques conjuntes sobre:
 
"Identitat i cohesió social" (2012-2014) que se centrà en l'anàlisi de la situació actual des de la perspectiva de les ciències socials.
 
 
 

 

Resultats

Elaboració de vint informes breus que serviran per documentar i redactar l’informe final.
 
Cardús, Salvador. Ponència «¿Qué significa y de qué depende la cohesión social en una Sociedad abierta y plural? Unas notes sobre el caso catalán» Jornades Euko Ikaskuntza, Pamplona, 26 d’octubre de 2018. 
 
 
Altres resultats
 
Debats sectorials per tal de posar a discussió pública les conclusions de l’estudi.
 
Informes tècnics que han de permetre la redacció d’un informe final que, més enllà de ser-ne una síntesi, permeti una valoració crítica del present i el futur de la cohesió social del país.
 
Publicació dels informes sectorials i de l’informe final, en edició impresa i digital.
 

 

Més informació

 

Entitats

 

 

 

 

 

Secció de Filosofia i Ciències Socials

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte    Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència