GARBELL: Analitzador de la diccionariabilitat dels neologismes catalans (NADIC2)

Direcció

Judit Freixa Aymerich
Universitat Pompeu Fabra

Ponent

Mercè Lorente i Casafont
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Pompeu Fabra

Col·laboradors: 
Elisenda Bernal (UPF)
Rosa Estopà (UPF)

Doctorands:
Ivan Solivellas Ugena
Martí Freixas Cardona
 
Síntesi

El projecte GARBELL pretén construir una eina informàtica que separi el gra de la palla en l’aparició constant de paraules noves en els usos orals i escrits en català. En aquest cas, entenem el gra com els neologismes adequats, ben formats, estable en l’ús, freqüents i necessaris, és a dir, els neologismes que són més aptes per ser incorporats en el diccionari. I entenem la palla com els neologismes efímers, locals, inadequats i poc estabilitzats en l’ús que no són bons candidats per al diccionari. El projecte GARBELL es planteja, doncs, com un analitzador de la diccionariabilitat dels neologismes catalans.

 
Com a continuació del projecte NADIC finançat per l’IEC en el període 2015-2017 (PR2015-S04-FREIXA), es construirà un sistema informàtic prenent com a base els criteris que es van utilitzar en el NADIC per determinar quins neologismes eren bons candidats per a l’actualització del diccionari i desenvolupar un recurs que pugui determinar-ho semiautomàticament per a un corpus obert i creixent de neologismes. Així, es tracta d’un recurs que buscarà informació en el banc de neologismes de l’Observatori de Neologia i n’extraurà automàticament informacions relacionades amb el grau de diccionariabilitat dels neologismes, però que també llançarà cerques a corpus de textos ja existents (com el CTILC, la Viquipèdia, etc.) i a diccionaris en línia (DIEC, GDLC, Neoloteca, Cercaterm, etc.) o altres que caldrà digitalitzar.
 
L’IEC és el principal beneficiari i un dels executors del projecte, i l’expectativa d’una contribució elevada a l’avenç del coneixement de la neologia en general i la neologia catalana en particular és un dels valors més importants de GARBELL. La rendibilitat social també és un dels punts forts del projecte perquè, en definitiva, es vol construir una eina d’accés públic i, doncs, la transferència a la social és directa.
 
Com a objectiu principal, GARBELL es proposa de crear una eina assistida per determinar la diccionariabilitat d’un determinat neologisme, a partir de l’aplicació de criteris objectius a un corpus obert, actual i en evolució contínua de neologismes com és BOBNEO, el banc de dades de l’Observatori de Neologia, que permet extreure automàticament informacions relatives a la primera documentació, freqüència absoluta, tipus de font d’origen, de representativitat geolectal, etc. D’aquest objectiu principal, se’n deriven dos objectius específics:
  1. Complementar la informació recollida a BOBNEO amb consultes automàtiques en recursos en línia ja existents, tant corpus com diccionaris, o altres que cal digitalitzar per incorporar-los en el gestor de diccionaris http://obneo.iula.upf.edu/gesdic/, de manera que s’obtinguin resultats més amplis. En aquest sentit, doncs, GARBELL és un projecte interdisciplinari en què la lingüística de corpus és essencial per poder treballar amb un nombre ingent de dades de manera sistemàtica.
     
  2.  Oferir els resultats d’una plataforma d’accés obert de dos nivells: més enllà de presentar una eina que permeti analitzar dades, GARBELL pretén mostrar les dades d’una manera amigable per als usuaris que la consultin, amb un nivell d’informació reduït a la imprescindible i necessària per a cada neologisme, i un nivell d’informació ampliat, que permeti desplegar-la tota per a cada neologisme de manera completa (i que inclourà gràfics sobre l’evolució de cada neologisme en l’ús). D’aquesta manera, l’usuari determina l’extensió i el detall de la informació que vol obtenir mitjançant un sol clic (tal com fan , per exemple, diccionaris com l’Oxford English Dictionary o Le Gran Robert).
Finalment, cal destacar que GARBELL vol contribuir a la formació d’especialistes. 

 

Paraules clau

Neologia, neologicitat, neologisme, diccionari, llengua catalana

 

Inici del projecte

2018 -

 

Antecedents

L’Observatori de Neologia va ser creat el 1988, i d’aleshores ençà ha recollit sistemàticament els neologismes que apareixen en l’ús (premsa, revistes i espais radiofònics) i que no recullen els diccionaris que s’usen com a referència en català (DIEC i GDLC).

L’Observatori de Neologia de la UPF i la Xarxa d’observatoris de neologia catalana (NEOXOC) col·laboren des de l’any 2008 per obtenir dades sobre la innovació lèxica del català en les diferents varietats geolectals. 
 
El projecte NADIC2 és la continuació del projecte NADIC https://www.upf.edu/web/nadic. Aquesta línia de recerca té els antecedents en els treballs de M. Teresa Cabré, iniciats l’any 2004, en què es va començar a fer una reflexió sobre els criteris de neologicitat que pretenien matisar el caràcter absolut del criteri d’exclusió lexicogràfica, assumint que la neologicitat és escalar i, per tant, mesurable i es pot manifestar de diverses maneres. Aquesta primera aproximació ha donat pas a altres treballs duts a terme per membres de l’equip i que, per a la llengua castellana, s’està començant a desenvolupar també en el projecte “La medición de la neologicidad y la diccionariabilidad de los neologismes del español (Ministerio de Economía y Competitividad FF2016-79129-P)”. 
 

 

Resultats

Desenvolupament d’una primera versió de l’eina que treball amb gairebé tots els criteris d’ús i amb dos criteris documentals i desenvolupament d’una primera versió de la plataforma web Garbell (de treball)

Jornada sobre Diccionarització amb presentacions de treballs que van néixer amb el projecte NADIC. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 29.3.2019. Editorial Peter Lang (en premsa)
 
Presentació al Ple de la Secció Filològica de l’IEC dels resultats del projecte NADIC i l’inici de NADIC2 per al desenvolupament de GARBELL. (setembre 2018)
 
 
Altres resultats
 
 
 

 

Més informació

 

 

 

 

 

Secció Filològica - Projectes de recerca

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia Ministerio de Ciencia e Innovación        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència