Ciència ciutadana i estudi de les orquídies a Catalunya

Direcció

Joan Pino Vilalta
Institució Catalana d'Història Natural

Ponent

Joaquim Gosálbez Noguera
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Equip de recerca:

Josep Germain i Otzet, ICHN
Fermí Sort Vilaseca, ICHN
Ferran Sayol Altarriba, ICHN
Pere Casals Tortras, ICHN
Guillem Bagaria Morató, ICHN
 
Síntesi

Aquest projecte vol donar un suport addicional als diversos projectes de ciència ciutadana de la ICHN centrats en l’estudi de les orquídies de diferents comarques catalanes. En cadascun d’aquests projectes, els ciutadans contribueixen a facilitar dades sobre la diversitat, abundància, fenologia i distribució de les orquídies d’un àmbit territorial determinat, habitualment comarcal, i ho fan sota la supervisió científica de reconeguts experts en aquest grup botànic, de manera que els que hi participen, a més d’augmentar el seu coneixement d’aquest grup d’organismes, recullen tot un seguit de dades d’indubtable valor científic.

De manera molt esquemàtica, aquests projectes consisteixen en una etapa inicial de formació dels interessats a participar-hi, es realitza el treball de camp durant un període de tres o quatre anys, es preparen les bases de dades corresponents, es publiquen els resultats i s’integren les dades obtingudes en les bases de dades de biodiversitat de lliure accés.

El projecte Ciència ciutadana i estudi de les orquídies a Catalunya vol donar suport a l’edició de la publicació del treball d’estudi de les orquídies del Solsonès, al tractament de les dades que s’estan obtenint en el projecte d’estudi que es du a terme a Osona i a la posterior edició de la publicació corresponent, i al treball de camp, al tractament de les dades del projecte d’estudi de les orquídies de la Noguera i a l’edició de la publicació corresponent. Addicionalment, també es vol donar suport al desenvolupament de l’apartat d’orquídies que enguany s’ha posat en marxa en la plataforma ornitho.cat: programari, estandardització de les bases de dades locals, bolcatge de dades i visualització.
 
Abstract
The purpose of this project is to give additional support to the various citizen science projects of the ICHN focused on the study of orchids from different Catalan regions. In each of these projects, citizens contribute to the data provision on the diversity, abundance, phenology and distribution of orchids of a specific territorial area, usually local. They do it under the scientific supervision of renowned experts in this botanical group, so that those who participate, besides increasing their knowledge of this group of organisms, collect valuable scientific data as well.
 

 

Paraules clau

Ciència ciutadana, recerca participativa, orquídies, bases de dades

 

Inici del projecte

2018 -

 

Antecedents

La Delegació de la Garrotxa de la ICHN va endegar el 2007 l’estudi de les orquídies d’aquesta comarca, amb la col·laboració de la ciutadania. Va ser un dels primers projectes de ciència ciutadana, anomenats també de recerca participativa. Aquesta experiència va servir per posar les bases del que haurien de ser els projectes de ciència ciutadana. En la jornada organitzada conjuntament amb el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, l’any 2010, es va elaborar la metodologia que caldria aplicar a aquesta mena de projectes. Metodologia dels projectes de recerca participativa de la ICHN

 
Les orquídies són un dels grups d’organismes que més han atret l’interès dels ciutadans i des de la ICHN s‘ha impulsat el seu estudi a la Garrotxa, el Ripollès, el Solsonès, Osona i la Noguera.
 
Autor/a: Béjar, Xavier; Lockwood, Michael Thomas; Oliver i Martínez-Fornés, Xavier; Drake, Inga; Willett, Toby 
Data de l´edició: 2009 
ISBN: 978-84-613-0955-9 
Col·lecció: Monografies de Patrimoni Natural de la Garrotxa ; 2 
 
Data d'edició: 2016
Descripció física: 221 p. : il·l. ; 24 cm
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Institució Catalana d'Història Natural 
ISBN: 978-84-9965-295-5
Editorial: IEC
 
Base de dades sobre les orquídies de la Noguera.
 

 

Resultats

Incorporació de la informació recopilada sobre els diferents projectes d’estudi de les orquídies a ornitho.cat (http://www.ornitho.cat/).

 

Més informació

 

 

 

 

 

Secció de Ciències Biològiques

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència