Natura, ús o abús? Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans. 40 anys després de la publicació.

Coordinació

Ramon Folch i Guillèn
Institut d'Estudis Catalans -

Coordinació

Josep Peñuelas i Reixach
Institut d'Estudis Catalans - CREAF

Coordinació

David  Serrat i Congost
Institut d'Estudis Catalans -

Equip d’investigació: 

Miquel Arnedo (IRBio)
Cèsar Blanché (UB)
Miquel Canals (UB i IEC)
Puri Canals (URV)
Xavier Carceller (Arquitecte)
Àlex Casademunt (IGOP/UAB)
Jordi Catalán (CREAF)
Joaquim Corominas (Associació Congrés d’Energia de Catalunya)
Marta Estrada (Institut de Ciències del Mar, CSIC i IEC)
Teresa Franquesa (Ajuntament de Barcelona)
Anna M. Geli (UdG)
Jordi Lleonart (Institut de Ciències del Mar, CSIC i IEC)
Francisco Lloret (CREAF)
Josep Lloret (UdG)
Gisela Loran (ENVERS Environmental Services, SL)
Josep Maria Mallarach (Consultor ambiental)
Josep Montasell Dorda (Fundació Agroterritori)
Toni Munné (Agència Catalana de l’Aigua)
Oriol Nel·lo (UAB i IEC)
Margarita Parés (Ajuntament de Barcelona)
Joan Pino (CREAF i ICHN)
Josep Pintó (UdG)
Ignasi Puig (Fundació ENT)
Llorenç Sàez (UAB)
David Serrat (UB i IEC)
Jordi Soler Insa (Geògraf i gestor d’espais naturals)
Ramon Vallejo (UB)
Joan Manuel Vilaplana Fernández (UB)
Dolors Vinyoles (UB)
 
Secretariat executiu: Josep Germain (ICHN)
 
Síntesi

Realització d’una nova edició del llibre Natura, ús o abús? Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans, publicat l’any 1976 i reeditat l’any 1988. L’objectiu és elaborar un producte, amb una clara funció sociocientífica, que modelitzi una opció de futur a deu o vint anys vista. 

 

Abstract en anglès
 
New edition of the book Natura, ús o abús? Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans, published in 1976 and reprinted in 1988. The aim of the book is to develop a product, with a clear socio-scientific function, that could represent an option within the next ten or twenty years.
 

 

Paraules clau

Biodiversitat, espais naturals, educació ambiental.

 

Inici del projecte

2017 -

 

Antecedents

Els antecedents d’aquest estudi els trobem en la publicació Natura, ús o abús? Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans, publicat per l’Editorial Barcino i la ICHN, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, l’any 1976. Aquest estudi va comptar amb la col·laboració de més de cent-vint col·laboradors.

Tot i que s’havien editat 6.000 exemplars, dos anys després de la seva aparició era ja introbable a les llibreries. Es pot afirmar que aquesta publicació va ser un èxit editorial i un referent per a moltes generacions d’estudiosos de la Natura. L’obra va ser adoptada com a document de treball per l’Àmbit d‘Ordenació del Territori del Congrés de Cultura Catalana (1975-1977), i també ha estat utilitzada com a base per a dissenyar el Pla d’Espais Naturals Natural de Catalunya (PEIN), aprovat l’any 1992.
 
L’any 1988, es va fer una segona edició corregida i enterament actualitzada. Com diu Ramon Folch en el pròleg de la segona edició: “Si es mira la bibliografia de qualsevol naturalista o ecologista, o es repassen les llistes bibliogràfiques de llibres recomanats als estudiants hi és reiteradament present.”
 
L’objectiu general és editar una nova versió del llibre Natura: ús o abús? Llibre Blanc de la Gestió de la Natura, que assenti les bases d’un producte, amb una clara funció sociocientífica, i que modelitzi una opció de futur a deu o vint anys vista. També s’ha previst que l’estudi inclogui un capítol de síntesi de tot allò que s’ha assolit des de la publicació del Llibre Blanc i el que encara cal fer. L’àmbit de l’estudi és dels Països Catalans.
 
El projecte compta amb la col·laboració i la implicació de membres de la Secció de Ciències Biològiques, de la Secció de Ciències i Tecnologia, i de la Secció de Filosofia i Ciències Socials. També es compta amb la col·laboració de socis de la Institució Catalana d’Història Natural, professors de les Universitats dels Països Catalans, i d’investigadors del CREAF i d’altres centres de recerca. La coordinació i el secretariat executiu són gestionats per la Secretaria Científica.
 

 

Resultats

Es preveu fer una publicació en paper i crear una pàgina web amb informació complementària.

 

Més informació

 

 

 

 

 

Secció de Ciències Biològiques

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència