Cartografia històrica i urbana dels Països Catalans

Direcció

Vicenç M. Rosselló i Verger
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de València

Col·laboradors: 

Ramon J. Pujades Bataller, Museu d’Història de Barcelona
Werner-Francisco Bär, J.Wolfang Goethe Universität Frankfurt am Main
Antoni Reynés Trias, Patrimoni Etnològic (Consell Insular de Mallorca)
Francesc Torres Faus, Arxiu Històric del Regne de València
 
 
Síntesi

Aquest projecte interdisciplinari reuneix geògrafs cartògrafs, paleògrafs, arxivers i un historiador de l’art i malda per posar al dia i escometre diversos temes de forta personalitat i gran riquesa de la història de la cartografia catalana. Els atles i les cartes portolanes de l’edat Mitjana han estat objecte de programes anteriors i han fornit una sèrie de publicacions d’àmplia ressonància internacional. 

Els tres objectius fonamentals del programa són:
  • Continuar la recerca sobre les cartes portolanes dels segles XVI i XVII.
  • La producció cartogràfica de Jeroni Munyós, Joan Baptista Binimelis i Vicenç Mut, integrats a l’escola valenciana.
  • La gran cartografia neerlandesa referida als Països Catalans.
A banda de l’etapa, en bona part actualment ben estudiada, de la cartografia portolana, cal precisar l’aportació a la cartografia europea prerenaixentista i, sobretot, el paper de les cartes manuscrites o estampades de l’edat moderna. És en aquesta època que comencen a desenvolupar-se els traçats urbans, tant amb finalitats estratègiques com sumptuàries o de representació.
 
En aquesta etapa està previst insistir en la cartografia militar moderna i contemporània, tant al vessant urbanístic com a l’estratègic, és a dir, plànols urbans i mapes. La reconstrucció de la filiació dels plànols i mapes de ciutats o viles i territoris del País Valencià i de les Illes pot ser complicada.
 
 
Abstract
 
Vicenç M. Rosselló and Werner-F. Bär have finished the book J.B. Binimelis, V. Mut i els mapes murals de Mallorca pintats a l’oli (segles XVI-XVIII) with the corresponding graphic apparatus. Dr. Ramon Pujades has worked preferentially in medieval mappaemundi and the recollection of portolan charts and atlases from the Modern age. The critical Edition of the Descripció particular de l’illa de Mallorca (1595) de Joan B. Binimelis, has been published, as a result of Juli Moll’s work.
 

 

Paraules clau

Cartometria, cartografia històrica, País Valencià, Illes Balears, plànols urbans

 

Inici del projecte

2012 -

 

Antecedents

PT2008-S0506-ROSSELLO01 Cartografia catalana de l’edat moderna: evolució, cartometria, art.  

PT2012-S05-ROSSELLO La cartografia dels Països Catalans des del Renaixement a l’edat Moderna.
 

 

Resultats

Publicacions

Rosselló, Vicenç M.; Viles planificades valencianes medievals i modernes. València: Institut d’Estudis Catalanas i Publicacions de la Universitat de València, 2017.

Rosselló, Vicenç M.; Bär, Werner-Francisco. Joan B. Binimelis, Vicenç Mut i els mapes murals de Mallorca pintats a l’oli (segles XVI-XVIII). València: Institut d’Estudis Catalans i Publicacions de la Universitat de València, 2015.
 
Rosselló, Vicenç M.; Sacarès, Josep. El puig de Randa i les fonts del seu entorn. Algaida: Ajuntament d’Algaida, 2014.
 
Torres, F.; Rosselló, V.M. Jeroni Munyós i la frontera valenciana amb Castella (1565-1566). Cartografia i geohistòria. València: Institut d’Estudis Catalans i Publicacions de la Universitat de València, 2012.
 
Kretschmer, K. (trad.) Els portolans de l’edat mitjana: una contribució a la història de la cartografia i la nàutica [Die italienischen Portolane des Mittelalters. Berlin. E.S. Mittler und Sohn, 1909]. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2009.
 
Bär, W.-F. La imatge cartogràfica de l’illa de Mallorca. Segles XVI-XVII: Un estudi comparatiu. Palma: Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Miscel·lània Mallorca, Illes Balears, 7. 2008. 
 
Rosselló, V.M. Cartografia històrica dels Països Catalans. València: Institut d'Estudis Catalans i Publicacions de la Universitat de València, 2008.
 
Pujades, R.J. Les cartes portolanes. La representació medieval d’una mar solcada. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, Institut d’Estudis Catalans i Institut Europeu de la Mediterrània, 2007. + DVD
 
 
Articles
 
Rosselló, V. M., «Las ciudades de Cataluña y del Reino de Valencia en los dibuixos de Antoon van den Wijngaerde, 1563». A: Urteaga, L. Y Nadal, Francesc (ed.) Historia de la cartografia urbana en España: modelos y realizaciones. Madrid: Instituto Geográfico Nacional. Cf. p. 107-134, 2018.
 
Rosselló, V. M., «L’itinerari missiober de sant Vicent Ferrer a Mallorca (1413-1414). A: Cuadernos de Geografia, 100. p. 5-22, 2018.
 
Rosselló, V. M. «El litoral sud-valencià a la cartografia oficial (segles XIX i XX)». A: Paisaje, cultura territorial y vivència de la Geografía. Homenaje Alfredo Morales, Alacant, Universitat d'Alacant p. 877-893, 2016.
 
Rosselló, V. M.: «La cartografia balear des de la Restauració a la Guerra civil». A: Història de la Ciència a les Illes Balears, V, Palma, Govern de les Illes Balears, p. 339-348, 2015.
 
Rosselló, V. M.: «Tides and the Catalan Atlas [1375]». A: Catalan Social Sciences Review, 5, p. 87-106, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2015.
 
Rosselló, V. M.: «Els exotopònims de les cartes portolanes medievals». Casanova, E. (ed.) A: Topònims entre dos llengües. L'exonímia. València, Denes. Cf. p. 143-156, 2014.
 
Rosselló, Vicenç M. «Una traça militar de la serra de Tramuntana amb molt por dels turcs (1594)». A: Cuadernos de Geografía, 95-96, p. 7-24, 2014.
 
Rosselló, V. M.: «Xàbia, vila murada (segles XVI-XIX)». A: Cuadernos de Geografía, 94, p. 5-16, 2014.
 
Rosselló, Vicenç M. «La persistència del traçat de Guerau (1644) a la planimetria de la Ciutat de Mallorca». A: Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 77, p. 253-274. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2014. 
 
Pujades, Ramon J. «The Pisana Chart. It is really a primitive Portolan Chart made in the 13th Century? L’âge d’or des cartes marines». A: Colloque International, París. Cartes et géomatique, 216, p.17-32, 2013. 
 
 
Ponències
 
Rosselló, V. M., “Les ciutats dels Països Catalans als dibuixos d’Antoon van den Wijngaerde, 1563”. Col·loqui Modelos en la cartografia urbana espanyola: un anàlisis histórico. Organitzat pel Grup d’Estudis Història de la Cartografia de la Universitat de Barcelona. 2-4 de febrer de 2017.

 

Més informació

 

 

 

 

 

Secció de Filosofia i Ciències Socials

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència