Catàleg històric general de la premsa en català, II. La renovació del periodisme, 1910-1923

Direcció

Jaume Guillamet Lloveras
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Pompeu Fabra

Col·laboradors: 

Francesc-Andreu Martínez Gallego (Universitat de València)
Marcel Mauri de los Ríos (UPF)
Carles Pont Sorribas (UPF)
Jordi Bou Ros (UB)
Anna Teixidor Colomer (UPF)
Arnau Company (UIB)
Xavier Carmaniu (UdG)
 
Síntesi

Elaboració d’un catàleg històric general de la premsa en català en tota l’àrea lingüística, l’emigració i l’exili, i estudi dels factors polítics, socials i culturals que hi intervenen en base als següents criteris:

 • Revisió crítica dels catàlegs històrics
 • Actualització dels fons hemerogràfics i documentals
 • Elaboració del Catàleg històric general, així com de catàlegs especialitzats d’àmbits territorials i temàtics.
 • Bases per a l’estudi i interpretació del procés d’aparició i desenvolupament de la premsa en català, en el context de l’evolució política, cultural i social i de l’evolució general del periodisme.

El projecte té tres parts:
I. L’eclosió de les publicacions (1810-1898)
II. La renovació del periodisme (1899-1939)
III. La prohibició i el ressorgiment (1939-1978)

Els objectius generals del projecte són la confecció d’un catàleg general unificat de publicacions en llengua catalana, així com de catàlegs especialitzats de caràcter temàtic i geogràfic. L’estudi dels factors polítics, culturals i socials que influeixen en el procés històric d’aparició i desenvolupament de la premsa en català i de les seves diverses modalitats. Dotar la història de la premsa en català dels instruments per a l’estudi d’una explicació i interpretació global, d’acord amb els nous corrents de la recerca històrica, política, cultural i periodística.

Durant el període 2008-2010 es va dur terme la part del projecte corresponent a “L’eclosió de les publicacions (1810-1898)”.

La previsió del període 2012-14 era cobrir els anys 1899-1923, com a primera fase de la segona part sobre “La renovació del periodisme (1899-1939)”,però a causa de les limitacions pressupostàries, la investigació prevista només ha pogut arribar fins l’any 1909. Els resultats han estat la elaboració de fitxes i descripcions d’un total de 547 publicacions registrades a Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Catalunya Nord.

Aquest projecte és la segona fase del programa “Catàleg general històric de la premsa en català”, corresponents als anys 1899-1923 dins de la segona part del mateix titulada “La renovació del periodisme, 1899-1939”. A causa de les restriccions pressupostàries, la investigació s’ha limitat als anys 1899-1909, amb el resultat de l’estudi de 547 periòdics de Catalunya, País Valencià, Illes Balears i la Catalunya Nord francesa.


Abstract

This project is the second phase of the “General and historical Catalogue of the Catalan press" for the years 1899-1923 in the second part of the same project titled "The renewal of journalism, 1899-1939". Due to budgetary constraints, the research was limited to the years 1899-1909, with the result of the study of 547 newspapers in Catalonia , Valencia, Balearic Islands and French Northern Catalonia .

 

Paraules clau

Catàleg, històric, premsa, català

 

Inici del projecte

2012 -

 

Antecedents

PT2008-S0502-GUILLAMET01 “Catàleg general històric de la premsa en català. I. L’eclosió de les publicacions (1810-1898)”. 

 
PT2012-S05-GUILLAMET “Catàleg general de la premsa en català. II. La renovació del periodisme, 1899-1923”
 

 

Resultats

Publicacions

Catàleg històric general de la premsa en català / Jaume Guillamet i Marcel Mauri (eds.)
Volum: 1 : L'eclosió de periòdics, 1641-1898

Data d'edició: 2015
Descripció física: 209 p. ; 24 cm + 1 CD-Rom
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Secció de Filosofia i Ciències Socials
ISBN: 978-84-9965-248-1 (o.c.) ; 978-84-9965-249-8 (v. 1)
Col·lecció: Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials ; 47
Editorial: IEC

 

Articles

Guillamet, J.; Mauri, M.; Martínez, F.A., Company, A. «L’actualització dels catàlegs històrics de la premsa en català/The updating of historic catalogues of Catalan press» A: Comunicació: Revista de Recerca i d’Anàlisi [Societat Catalana de Comunicació]
Vol. 29 (1) (maig 2012), p. 93-108. ISSN (ed. impresa): 2014-0304 / ISSN (ed. electrònica): 2014-0444 / DOI: 10.2436/20.3008.01.95

Guillamet, J.; Martínez Gallego, F.A. i Company, A. «La premsa comarcal: proximitat, pluralisme, identitat i llengua» A: Plecs d’Història Local, 2012, 147, p2-4.


Comunicacions

Presentació de dues comunicacions a International Association of Mass Comunication Research (IAMCR) Conference 2012, Durban (Sudàfrica) 15-18 july:

 • Guillamet, J.; Salgado, F; i Rodríguez, R. “The role of the International Press in the Spanish Transition to Democracy”
 • Tulloch, C.; Mauri, M.; i Reckling, T. “The Spanish Transition to Democracy and the Coverage of the Foreign Correspondent Corps”

Presentació de resultats “Catàleg Històric General de la Premsa Català” al XIV Col·loqui de l’Aula d’Història del Periodisme Diari de Barcelona de la UPF, Barcelona, 30 de maig de 2011.

 

 

 

Més informació

Confecció d’un catàleg general unificat i catàlegs especialitzats (temàtics i geogràfics).
Difusió per mitjà de la pàgina web del Grup de Recerca en Periodisme de la UPF
http://grp.upf.edu/ca/historia-del-periodisme

 

 

 

 

 

Secció de Filosofia i Ciències Socials

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència

 • Organització institucional
 • Informació econòmica
 • Personal
 • Premis i ajuts
 • Memòries, publicacions i programes de recerca
 • Serveis