Secció Històrico-Arqueològica

Les ciutats mediterrànies. Els factors de desenvolupament i de progrés: mobilitat i desplaçament de persones.

Direcció

Flocel Sabaté i Curull
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Lleida

Equip de recerca: 

Josep Guitart (Universitat Autònoma de Barcelona, IEC)
Antoni Riera (Universitat de Barcelona, IEC) 
Xavier Barral (Università Ca’Foscari Venezia, IEC)
Joan Sanmartí i Grego (Universitat de Barcelona, IEC)
Oriol Nel·lo (Universitat Autònoma de Barcelona, IEC)
Nikolas Jaspert (Heidelberg Universität, IEC)
Maria Eugenia Caddeddu (Consiglio Nazionale della Richerche, Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee, Roma)
Anamaria Oliva (Consiglio Nazionale della Richerche, Istituto di Storia della Europa Mediterranea, Roma)
Hermenegildo Fernandes (Universidade de Lisboa)
Herminia Vilar (Universidade de Evora)
Andreu Domingo i Valls (Centre d’Estudis Demogràfics, UAB)
 
Síntesi

El projecte pretén esbrinar la funció de les ciutats com a articuladores de la societat a la Mediterrània al llarg de la història. Per això se centra en sis línies: ciutat i articulació política i territorial; morfologia urbana i identitat social; mobilitat i desplaçament de persones; dinàmiques econòmiques; relaciones culturals, religioses i diplomàtiques; recursos energètics i canvi climàtic. 

La Union Académique Internationale (UAI), en la darrera assemblea celebrada a Tokyo el novembre de 2017, va aprovar la tasca realitzada per l’IEC i li va renovar la coordinació del projecte internacional: “Les villes méditerranéennes: les facteurs de développement. Analyse diachronique, transversale et multudisciplinaire” (UAI 2015-85).
 
El projecte analitzarà les ciutats mediterrànies com a eix conductor del desenvolupament de manera diacrònica i centrat en l’eix tercer del projecte de la UAI: “Mobilitat i desplaçament de persones”. S’analitzarà la funció de les ciutats mediterrànies en atreure població; assumir, assimilar o expel·lir immigració; i propiciar o canalitzar fluxos de població.
 
Sincronitzant les diverses fonts (documentació, arqueologia, literatura i representacions artístiques) s’analitzaran de manera diacrònica els punts següents: 
  1. Factors que propicien la mobilitat i desplaçament de persones (economia, demografia...)
  2. Factors que afecten la integració o el rebuig de la població (valors socials, economia...)
  3. Relacions entre desplaçament, religió, cultura i ideologia
  4. Incidència, en els desplaçaments de població, dels eixos nord-sud est-oest
  5. Incidència del desplaçament de població en les morfologies urbanes
  6. Afectació de les capitalitats regionals pels desplaçaments de població
  7. Ciutats i regulació del desplaçament de població. 
 El caràcter diacrònic i interdisciplinari amb què s’investigaran els punts permetrà innovar mitjançant una visió conjunta i una perspectiva històrica que enriquirà el coneixement i facilitarà nous enfocaments per a problemes actuals. S’establiran vies de contacte, per analitzar les dades de la recerca i buscar una rendibilitat social, amb institucions relacionades, com sobretot l’Institut Europeu de la Mediterrània i MedCities.

 

Paraules clau

Ciutat, Mediterrani, Societat, Espai, Mobilitat de persones

 

Inici del projecte

2018 -

 

Antecedents

El projecte s’emmarca en el projecte UAI “Les villes méditerranéennes. Les facteurs de développement. Analyse diachronique, transversaleet multidiciplinaire”. Es parteix, formalment, de la gran trobada científica efectuada a la seu de l’IEC el novembre de 2011, en torn a “Les villes méditerranéennes. Civilisation et développement”.  Projecte UAI-85.

 
És la continuació del projecte PUAI2015-SABATE: “Les ciutats mediterrànies. Els factors de desenvolupament i de progrés: ciutats i articulació territorial.”
 

 

Resultats

Creació pàgina web http://meditowns.recerca.iec.cat

 
Publicacions
 
Flocel Sabaté, ed. Ciutats mediterrànies: La mobilitat i el desplaçament de persones / Mediterranean towns: Mobility and displacement of people. Col·lecció “Publicacions de la Presidència. Sèrie Major”; 10. 338 pàgines. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2021.
 
Flocel Sabaté, ed. Ciutats mediterrànies: L’espai i el territori / Mediterranean towns: Space and territory. Col·lecció “Publicacions de la Presidència. Sèrie Major”; 6. 343 pàgines. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2020. (3r Seminari Internacional Ciutats Mediterrànies: l’espai i el territori.
 
Flocel Sabat, “Barcelona, the Building of a Medieval Capital”, A: Viator, 48/1 (2017) p. 87-120.
 
 
Congressos
 
 
 

 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 http://www.uai-iua.org/fr/projects/102/les-villes-mediterraneennes-les-facteurs-de-developpement

Aquest projecte el 2019 ha comptat amb la col·laboració de

Departament de justícia


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte