Secció Històrico-Arqueològica

Corpus Vitrearum Medii Aevi (CVMA)

Direcció

Xavier Barral i Altet
Institut d'Estudis Catalans - Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Equip investigador:
Antoni Vila Delclòs (coordinació), Joan Vila-Grau, Núria de Dalmases, Rosa Alcoy Pedrós, Sílvia Cañellas, M. Carme Rodríguez Rodés, Ester Balasch
 
Any 1981: 
Equip tècnic constituït per Joan Ainaud de Lasarte (†1995) (direcció), Joan Vila-Grau, Francesc Rodon i Ramon Roca Junyent
 
Directors (UAI): H. Hahnloser (1955-1974), L. Grodecki (1975-1982), E. Frodl-Kraft (1982-1987), M.H. Caviness (1987-1995), R. Marks (1995-2004), B. Kurmann-Schwarz (2004- ).
 
Síntesi

L’objectiu general és l’estudi dels vitralls de recintes religiosos i civils de Catalunya. La finalitat d’aquest programa en concret és l’estudi científic i documentat, amb publicació final en colors, de tots els vitralls (civils i eclesiàstics) medievals i renaixentistes (fins a mitjan segle XVI) existents a Catalunya, amb la documentació arxivística corresponent, i també dels que no s’ha conservat. En determinats casos, inclou la neteja i/o restauració d’alguns vitralls.
Pel que fa als vitralls de Catalunya, l’IEC ha compilat més de 3.000 imatges, conservades al seu arxiu històric, i ha publicat 5 volums dins la sèrie d’Espanya. Cada volum conté estudis històrics de conjunt i de detall; documentació arxivística dels vitralls de cada edifici; contractes d’artistes i operaris; reproduccions a tot color amb descripció iconogràfica i tècnica de cada vitrall; reparacions i restauracions d’èpoques posteriors i vitralls d’edificis desapareguts dels quals, malgrat això, es conserva la documentació que permet datar-los i descriure’ls.
 
Abstract: The overall objective is the study of civil and religious stained glass enclosures of Catalonia. The purpose is to carry out a well-documented project which includes colored illustrations about stained glass windows (civil and ecclesiastical), from the Middle Ages and the Renaissance. It also will include documents related with those stained glass windows which have not been preserved. In some cases, it also will include the cleaning and/or restoration process of them.
Regarding to the stained glass windows of Catalonia, the IEC has compiled more than 3.000 images which have been preserved in its historical archive. It has also published five volumes in Spain. Each volume contains global and detailed historical studies; stained glass windows documentation about different buildings; employment contracts of artists and workers; colored reproductions of the stained glass windows which includes a the iconographic and technical description of each glass; repair, restoration and description of other stained glass windows.

 

Paraules clau

Vitralls medievals; Vitralls renaixentistes; Art medieval; Art renaixentista

 

Inici del projecte

1981 - 2015

 

Antecedents

El projecte va ser iniciat a Amsterdam l’any 1952 pel Comitè Internacional d’Història de l’Art (CIHA), i fou adoptat l’any 1955 per la UAI a la categoria C (l’any 1976 va canviar el títol Corpus Vitrearum per Corpus Vitrearum Medii Aevi). El regeix un Comitè Internacional amb seu a París i cada país ha format el seu comitè nacional. Fins ara s’ha publicat un centenar de volums de descripcions detallades i alguns inventaris.
 
L’IEC va assumir la tasca de preparar i publicar directament els volums del Corpus pel que fa a Catalunya, i l’any 1957 es va constituir un comitè a Barcelona que va presentar a la reunió del 1958 de la UAI un primer programa corresponent als volums dedicats a Catalunya, redactat pel Dr. Joan Ainaud de Lasarte, secretari del comitè i director dels volums catalans. La manca de mitjans i la situació de l’IEC obligaren la suspensió temporal de la realització del projecte. L’any 1979, gràcies a les primeres ajudes i subvencions oficials, va constituir-se un equip tècnic per realitzar viatges de prospecció.
 

 

Resultats

Joan Ainaud de Lasarte, Joan Vila-Grau, M. Assumpta Escudero Ribot; fotografies de Ramon Roca Junyent. Barcelona: IEC, 1985. 234 p. ISBN: 84-7283-068-3 (tela) 
 
Joan Ainaud de Lasarte, Joan Vila-Grau, M. Assumpta Escudero Ribot, Antoni Vila Delclòs, Jaume Marquès, Gabriel Roura, Josep M. Marquès; fotografies de Ramon Roca Junyent. Barcelona: IEC, 1987. 314 p. ISBN: 84-7283-103-5 (tela) 
 
Joan Ainaud de Lasarte, Joan Vila-Grau, M. Joana Virgili, Isabel Companys, Antoni Vila Delclòs; fotografies de Ramon Roca  Junyent. Barcelona: IEC, 1992. 347 p. ISBN: 84-7283-209-0 
 
Joan Ainaud de Lasarte, Anscari Manuel Mundó, Joan Vila-Grau, M. Assumpta Escudero Ribot, Sílvia Cañellas, Antoni Vila Delclòs; fotografies de Ramon Roca Junyent. Barcelona: IEC: Àmbit, 1997. 394 p. ISBN: 84-7283-335-6 (tela) 
 
Vol. V. Els vitralls de la catedral de la Seu d’Urgell i de la Col·legiata de Santa Maria de Cervera. A cura de Xavier Barral Altet i Anscari M. Mundó; coordinació: Anna Vila i Rovira; fotografies de Ramon Roca Junyent. Barcelona: IEC, 2014.365 p. ISBN: 978-84-9965-233-7 (tela). 
 
Estudis entorn del vitrall a Catalunya. A cura de Xavier Barral i Altet, Anscari M. Mundó; coordinació: Anna Vila i Rovira ; fotografies: Ramon Roca i Junyent. Barcelona: IEC, 2014. 344p. ISBN: 978-84-9965-234-4
 
 
Volum de síntesi
 
Xavier Barral Altet. Vitralls medievals de Catalunya / fotografies de Ramon Roca Junyent; ajudant de coordinació científica: Meritxell Casadesús. Barcelona: IEC: Lunwerg, 2000. ISBN: 84-7283-531-6 (cart.)

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

Corpus Vitrearum International 

 


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte