Secció Històrico-Arqueològica

Corpus International des Timbres Amphoriques (CITA) / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Cèsar Carreras Monfort
Universitat Oberta de Catalunya

Ponent

Josep Guitart i Duran
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Curs 1996-1997:
Directors: Josep Guitart Duran; Montserrat Comas Solà; Manuel Mundó Marcet.
 
Trienni 2008-2010:
Director: César Carreras Monfort (UOC/ICAC). Ponent: Josep Guitart Duran (IEC/UAB). Comitè: Manuel Mundó Marcet, Josep Guitart Duran, César Carreras Montfort, Montserrat Comas Solà.
 
Trienni 2015-2017:
Director: César Carreras Monfort (UOC/ICAC). Ponent: Josep Guitart Duran (IEC/UAB). 
 
 
Equip de recerca:
Albert Martín Menéndez (Ajuntament de Cabrera de Mar)
Josep Maria Puche (ICAC)
Verònica Martínez (UB)
 
Col·laboració: Montserrat Comas i Pepita Padrós (Museu de Badalona)
 
Síntesi

Aquest projecte consisteix a elaborar un corpus internacional de marques d’àmfora gregues i llatines mitjançant la recopilació, l’estudi i la publicació de les marques d’àmfora procedents de les ciutats romanes de Catalunya i els seus territoris. 
 
Els objectius principals són:
  • Compleció del corpus de marques i terrisseries del Maresme
  • Actualització i publicació de nou de les marques i terrisseries de Baetulo
  • Segona versió de la web de marques i terrisseries d’àmfores catalanes (MacTAR)
 
Abstract
The aim of this research program is to develop an international corpus of Greek and Latin amphora brands.
 

 

Paraules clau

Barcino; timbres amphoriques; àmfores; producció i comerç del vi a l’antiguitat

 

Inici del projecte

1996-

 

Antecedents

El projecte Corpus Internacional de marques d’àmfora (gregues i llatines) va ser adoptat per la UAI l’any 1993 (categoria C), a proposta de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (França). L’Institut d’Estudis Catalans es va sumar al projecte el 1996 amb el propòsit de promoure la recopilació, l’estudi i la publicació de les marques d’àmfora procedents de les ciutats romanes de Catalunya i els seus territoris.

 

Resultats

• Portal web MacTAR, accessible des de l’adreça  https://taller.iec.cat/cita/, que dona accés a les marques ja publicades, així com a les taules de segells, terrisseries, pastes ceràmiques i tipologies. Conté també una part gràfica amb mapes interactius, fotografies i dibuixos.
 
• Celebració del III Congrés del Vi a l’Antiguitat a Badalona (19-21 d’octubre de 2022)

 

Volums

Carreras Monfort, Cèsar; López Mullor, Albert; Guitart Duran, Josep (eds.): Barcino III. Marques i terrisseries d’àmfores al Vallès Occidental i Oriental. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans i Institut Català d'Arqueologia Clàssica, 2019. Col·lecció: Corpus international des timbres amphoriques, 27.

Carreras Monfort, Cèsar; López Mullor, Albert; Guitart Duran, Josep (eds.): Barcino II. Marques i terrisseries d’àmfores al Baix Llobregat. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans i Institut Català d'Arqueologia Clàssica, 2013. Col·lecció: Corpus international des timbres amphoriques, 18.

Carreras Monfort, César; Guitart Duran, Josep (ed.), Barcino I: marques i terrisseries d’àmfores en el Pla de Barcelona (Barcino). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, 2009. 176 p. Col·lecció Corpus International des Timbres Amphoriques, 9. [Volum 15 de la col·lecció internacional i el segon llibre del projecte de l’IEC]

Comas Solà, Montserrat. Baetulo: les marques d’àmfora. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans i Museu de Badalona, 1997. 143 p. Col·lecció: Corpus International des Timbres Amphoriques; 2


Articles i capítols de llibres

Carreras, C. (2022). “Nous segells de les excavacions de Barcino (2009-2020)” A Faventia , núm. 43.
 
Carreras C; Mayoral, J. (2022), “The Late North-African connection between Barcino and Carthage: rescues excavations at Barcino and Aiguablava V”. Dins Homenatge a S.J. Keay. (EN PREMSA).
 
Mayoral, .J; Ravotto A.; Carreras, C.; Casas, Ll.; Di Febo, R. (2022), “The Gauloise amphorae at the heart of the Laietania (province of Hispania Citerior Tarraconensis”. Dins Homenatge a F. Laubenheimer. (EN PREMSA).
 
Pérez González, C.; Carreras, C.; Arribas, P. (2022) “Epigrafía anfórica romana de Herrera de Pisuerga (Palencia, España). II. Las importaciones de vino itálico y tarraconense”. A Oppidum núm. 18, pp. 111-136.
 
Guitart, J.; Carreras, C. (2020) “La versió catalana del Corpus Internationale des Timbres Amphoriques I la seva projecció digital”. En Estudis sobre ceràmica I arqueologiade l’arquitectura. Homenatge a Albert López Mullor. Barcelona, pp.215-220.
 
Martín, A.; Revilla, V.; Carreras, C.; Remesal, J. (2020) “Viticulture and demography in the Laetanian region (Hispania Citerior Tarraconensis), 1st c. BC – 3rd c. AD”. En D.Van Limbergen, S.Maréchal and W.De Clercq (eds.) The Resilience of the Roman Empire. Regional case studies on the relationship between population and food. Resources. Oxford, pp.47-70

Carreras, C. (2018) «El vi de la tarraconense i els gran circuits comercials romans». A: B. de Riquer (coord.) Història Mundial de Catalunya, Edicions 62, Barcelona, pp. 112-118.

 
Carreras, C. (2017) «New views on the wine imports from Hispania Tarraconensis». A: C. Carreras and J. Van den Berg (eds.) Amphorae from the Kops Plateau (Nijmegen): Trade and supply to the Lower-Rhineland from the Augustan period to AD 69/70. Archaeopress Archaeology, Roman Archaeology 20, Oxford, p. 93-104.
 
Carreras, C. (2017) «Vi de Lauro: la primera DO del Vallès Oriental». Papers de Vi, Origens, p. 20-21.
 
Rodrigo, E.; Carreras, C.; Porcheduu, V. (2015) «Marques africanes i ròdies de Can Tacó, Barcelona (Catalunya)». Pyrenae vol.46 núm. 2.2, p. 31-47.
 
Carreras Monfort, Cèsar; Berni, P. (2014) «Les marques d’àmfora», A: Járrega, R; Prevosti, M. (ed.) Ager Tarraconensis 4. Els Antigons, una vil·la senyorial del Camp de Tarragona. Tarragona, p. 185-194. 

 

Comunicacions
 
Carreras, C.; Rodrigo, E.; Schimmer, F. (2022) “Les àmfores del jaciment romà de Can Tacó/Turó d’en Roina.: Montmeló i Montornès del Vallès (segona meitat del segle II aC – inicis del segle I aC)”. 
 
Pérez, C.; Carreras, C.; Arribas, P. (2022) “El consumo de vino itálico y tarraconense en Herrera de Pisuerga (Palencia): La Chorquilla”. 
 
Comas, M.; Carreras, C. (2022) “Les marques d’Illa Fradera (EBC – Badalona): una primera aproximació”. 
 
J. Guitart i C. Carreras “La versió catalana del Corpus Internationale des Timbres Amphoriques i la seva projecció digital”. A “Homenatge a Albert López Mullor”, Bellaterra, 15 de maig de 2018.
 
C. Carreras “La civilització del vi: Mites i llegendes de l’antiguitat”. Xerrades Escolà, Barcelona, 25 d’abril de 2018.
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

Enllaç a la pàgina web de la UAI:
http://www.uai-iua.org/en/projects/55/greek-and-latin-inscriptions-corpora-supplementum-epigraphicum-graecum-and-cor

Marques d’àmfores del conventurs TARraconensis (Mac-TAR):
https://cita.recerca.iec.cat/

Aquest projecte el 2019 ha comptat amb la col·laboració de

Departament de justícia


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte