Secció Històrico-Arqueològica

Corpus Antiquitatum Americanensium (CAA) / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Victòria Solanilla Demestre
Universitat Autònoma de Barcelona

Ponent

Josep Guitart i Duran
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Equip investigador

Any 2010:
Comitè: Manuel Mundó Marcet (†), Josep Guitart Duran, Antoni Riera Melis

Curs 1996-1997:
Directors: Josep Guitart Duran; Manuel Mundó Marcet (†).

 

Directors (UAI, Comitè europeu): A. Dorsinfang-Smets (1975-1996), S. Purini (1996-2011), V. Solanilla (2012-    ).
 
Directors (UAI, Comitè mexicà: I. Bernal (1962-1980), J. Litvak-King (1981-1982), M. Foncerrada de Molina (1983-1988), R. Eder (1992- ).
 
Directors (UAI, Comitè argentí):  R. Raffino (2008- 2014), MªM. Podestá (2015), I. Gordillo Besalú (2015-     ).
 
Síntesi

Projecte de recerca de la Unió Acadèmica Internacional (núm. 20 dels seus projectes <http://www.uai-iua.org/fr/projects/23/corpus-antiquitatum-americanensium>*), que a escala europea coordina la Dra. Solanilla (en el marc de l’IEC) i a escala americana —actualment— l'Acadèmia Nacional de la Història d’Argentina.
 
El CAA té el propòsit de publicar, en fascicles de textos i làmines, col·leccions d’objectes arqueològics i etnogràfics precolombins conservades en els museus d'Amèrica i d'Europa. Atès que des dels seus inicis a París el CAA té la vocació d'esdevenir un instrument de treball, tots els volums segueixen uns mateixos criteris i consten de: 1) una introducció amb la història de la col·lecció, la seva situació geogràfica, la seva procedència i el seu grau de fiabilitat, 2) una part descriptiva, 3) les il·lustracions: totes les peces han d’estar fotografiades, i 4) una bibliografia selectiva.
 
Deu països participen o han participat en el projecte. Fins ara s’han publicat una trentena de fascicles (Argentina 9, Bèlgica 4, Catalunya 1, Dinamarca 2, França ?,Hongria 2, Itàlia 3, Mèxic 9, Polònia 4 i Suïssa 2). És d’interès subratllar les gestions en curs amb les acadèmies de diversos països amb vista a llur adhesió, per tal d’enfortir la vitalitat i d’engrandir la utilitat científica d’aquesta sèrie de publicacions.     
 
 
Abstract
 
International research project (no. 20) of the International Union of Academies  <http://www.uai-iua.org/fr/projects/23/corpus-antiquitatum-americanensium>*), directed at European level by Dr. Solanilla (within the framework of the Institut d’Estudis Catalans), and at American level currently by the Argentinian Academy of History.
 
The CAA has the purpose of publishing in the form of fascicules of texts and of plates collections of Pre-columbian archaeological and ethnographical items preserved in the American and European museums. As from its outset in Paris the CAA has the vocation of becoming a work tool, all the volumes should follow the same criteria and include: 1) an introduction to the history of the collection and the origin location and its reliability level, 2) a descriptive part, 3) illustrations: all the art pieces must be photographed, and 4) a selective bibliography.
 
Ten countries participate or have participated in the project. Up to the present they have published thirty fascicules (Argentina 9, Belgium 4, Catalonia 1, Denmark 2, France 0, Hongary 2, Italy 3, Mexico 9, Poland 4 and Switzerland 2). It is of interest to point out the ongoing negotiations with the Academies of several countries with a view to their addition, in order to strengthen the vitality and enlarging the scientific usefulness of this publication series.  
 
Among recent projects, there is the progressive digitalization of the European museums’ collections. This task, Oxford University’s Beazley Archive initiates the CVA Online project which consists in the digitalisation of out-of-print fascicules. The site provides links to the Beazley Archive database besides offering the digitalized catalogues. This work still continue under the patronage of the Archives.  
 

 

 

Paraules clau

Tèxtils precolombins; Ceràmica precolombina; Art precolombí

 

Inici del projecte

1993-

 

Antecedents

Programa de la UAI que va iniciar Pere Bosch Gimpera, des del seu exili de Mèxic (Consejo Mexicano de Instituciones Humanísticas). Fou adoptat per la UAI l’any 1962 en la categoria C. A partir de l’any 1975, el projecte funciona amb un doble comitè editorial, un per Amèrica i un altre per Europa. 
 
La part americana està dirigida pel Consejo Mexicano de Institutos de Ciencias Humanas. Directores: I. Bernal 1962-1980, J. Litvak-King 1981-1982, M. Foncerrada de Molina 1983-1988, R. Eder 1992-
 
La part europea està dirigida inicialment per l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique. Director: A. Dorsinfang-Smets 1975-1996, S. Purini 1996-2012, i després des de l'IEC per V. Solanilla 2012 - .
 

 

Resultats

Publicacions

Victòria Solanilla Demestre. Tèxtils precolombins de col·leccions públiques catalanes. Barcelona, 1999. 273 p. (Corpus Antiquitatum Americanensium)

Victòria Solanilla Demestre. Textiles precolombinos de Cracovia. Polonia: Akademia Umiejetnosci, 2000

Victòria Solanilla Demestre. Ceràmiques precolombines de col·leccions públiques catalanes. [Vol. II de la sèrie catalana, en preparació] 


Congressos internacionals

V Jornades Internacionals sobre Tèxtils Precolombins (Barcelona, IEC, novembre de 2010).

Simposi Internacional: La mirada europea a América a partir del 1914: museos, colecciones e investigaciones, (Barcelona, Museu de Cultures del Món, novembre 2015).

Congrés Internacional d'Iconografia Precolombina. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans i Museu de les Cultures del Món, 15-17 de maig de 2019.

Conocer el pasado para el futuro de las col·lecciones / Knowledge of the Past fort the Future of Collections. París, Musée de l’Homme, 30.11.2019 [En el marc dels actes del centenari de la Union Académique Internationale] 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

UAI. Corpus Antiquitatum Americanensium
 

 

Aquest projecte el 2019 ha comptat amb la col·laboració de

Departament de justícia


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte