Secció Filològica - Projectes de recerca

Llengua i territori a Ponent i l'Alt Pirineu (III). El patrimoni etnicolingüístic al Pirineu i Prepirineu occidentals i al nord de la Franja

Direcció

Ramon Sistac i Vicén
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Lleida

Col·laboradors: 

Alfred Agustí i Ferreny (UdL)
Albert Turull i Rubinat (UdL)
Jordi Suïls i Subirà (UdL)
Dolors Farreny i Sistac (UAB)
Nöelia Motlló i Boirach (UdL)
Isaac Beà i Pons (UdL) 
 
Síntesi

Estudi de la incidència dels canvis en la geografia humana i física sobre els parlars autòctons al territori del piemont pirinenc central, incloses les zones de frontera politicoadministrativa entre Catalunya i Aragó. Estudi de la transformació dels grups socials implicats, investigació toponímica i estudi dialectològic i sociolingüístic que permeti analitzar la dinàmica dels dialectes de frontera/transició. Inventari del dialecte d’una generació a punt de desaparèixer. 

Un cop adquirida la metodologia en els projectes anteriors, hom pretén estendre la recerca a la resta del territori conformat per la regió de Ponent, l’Alt Pirineu i el sector septentrional de la Franja (àrea d’influència de Lleida), amb atenció especial a les comarques del Pallars Jussà i l’Alt Urgell (zona fronterera amb Andorra).
 
A més de l’interès estricte d’un projecte de patrimoni que preveu l’establiment de les bases per a una recerca teòrica posterior, hom pretén interactuar amb les diferents administracions implicades (l’aragonesa inclosa i, si fos el cas, també l’andorrana) i els centres territorials de gestió cultural (instituts i centres d’estudis), tot implicant-los estratègicament en l’activitat de la seu de Lleida de l’IEC.
 
Com a objectius generals:
  • Inventari del patrimoni lingüístic (inclòs etnolingüística i de cultura oral)
  • Valoració de la incidència del procés de despoblació
  • Valoració de la incidència de la construcció de pantans, alteracions en la xarxa de comunicacions i indústria del lleure
  • Valoració de la incidència de la frontera política entre comarques, comunitats autònomes i estats.  
 
Abstract
 
Presentation of hypotheses related to the processes of Language replacement and undialectalization, and the level of impact on territorial development.
 
Identification and classification of features of diferent spoken dialects (according to criteria dialectology, lingüístic, geographical and sociolinguistic), taking as its starting point the collected materials, audio and text interviews with respective transcripts.
 

 

Paraules clau

Dialectologia, sociolingüística, català occidental, Pirineu, fronteres, estandardització

 

Inici del projecte

2012 - 2014

 

Antecedents

El projecte parteix de l’experiència adquirida pel grup investigador en les actuacions patrimonials parcials ja realitzades a la zona de l’alta Llitera i l’alta Noguera (projecte Montsec sud. UdL – Fundació Caixa Catalunya, Govern d’Aragó i Ajuntaments), a la Vall de Boí (projecte Vall de Boí. UdL – Ajuntament de la Vall de Boí), al Pallars Sobirà mitjançant el projecte Aixalda (Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Parc Nacional d’Aigües Tortes – Estany de Sant Maurici, IDAPA, Secretaria de Política Lingüística, FECSA-ENDESA), al Pallars Sobirà i Pallars Jussà mitjançant els projectes Estudio y dinamización del dialecto pallarés i Estudio y dinamización de las hablas pirenaicas del catalán occidental (UdL – Ministerio de Economía y Competitividad); així com durant la primera i segona fase del projecte Llengua i territori a Ponent i l’Alt Pirineu (I i II).

 

Resultats

Publicacions

D.D.A.A. Aïna. Vocabulari temàtic del dialecte pallarès. Consell Cultural de les Valls d’Àneu. 2015 
 
 
Articles
 
Sistac i Vicén, Ramon. «Dinàmica del Pirineus: llengua i desenvolupament». p. 23-37.
Autor/a: Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica. Jornades (2007 : Andorra) 
Data de l´edició: 2014 
ISBN: 978-84-9965-222-1
 
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte