Secció Filològica - Projectes de recerca

Constitució d'un corpus textual per a una gramàtica del català modern (GCM)

Direcció

Josep Martines Peres
Institut d'Estudis Catalans - Universitat d'Alacant

Col·laboradors:

Antoni Ferrando (membre de la SF de l’IEC; Universitat de València, ISIC-IVITRA)
Manuel Pérez-Saldanya (membre de la SF de l’IEC; Universitat de València, ISIC-IVITRA)
Joan Miralles (membre de la SF de l’IEC; Universitat de les Illes Balears, ISIC-IVITRA)
Vicent Martines (membre de la SF de l'IEC; Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA)
Sandra Montserrat Buendía (Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA)
Vicent Beltran Calvo (Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA)
Carles Segura Llopes (Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA)
Maria Isabel Guardiola Savall (Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA)
Maria Àngels Fuster Ortuño (Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA)
Elena Sánchez López (Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA) 
Ramon Ruiz Guardiola (Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA)
Jordi Antolí (Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA)
Josep Vicent Garcia Sebastià (Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA)
 
Síntesi

Aquest projecte té com a objectius generals: 

  • Cloure la constitució d’un corpus textual de la llengua catalana dins el període comprès des del s. XVII (data en què es clogué el corpus del català antic) fins al 1833 (data presa com a referència de l’inici de la Renaixença i del procés de codificació del català contemporani).
     
  • Desenvolupar i aplicar eines informàtiques que permetin la lematització d’aquest corpus i en facilitin l’aprofitament per a l’elaboració de la Gramàtica del català modern (1601-1833) i per a completar la Gramàtica del català antic (fins al segle XVI).
 
Abstract
 
The aim of this project is to develop a computerized corpus of Modern Catalan (1601-1833), designed to facilitate research on grammar, and also to carry out the necessary task that will allow the computerized recovery of information and will facilitate syntagmatic research. To achieve this goal we have the suport of the institutional project of the University of Alicante IVITRA. This corpus constitutes the basis of the development of the Modern Catalan Grammar. The corpus comprises texts that span from the 17th century to 1833.
 

 

Paraules clau

Corpus textual informatitzat, català modern (1601-1833), gramàtica, lexicologia, semàntica, morfologia, lingüística diacrònica

 

Inici del projecte

2012 - 2017

 

Antecedents

 

Resultats

PONÈNCIES, COMUNICACIONS, ARTICLES, ORGANITZACIÓ DE TROBADES CIENTÍFIQUES INTERNACIONALS I ALTRES ACTIVITATS

Ponències i comunicacions
 
2017
 
Antolí Martínez, Jordi M. (2017). «Els adverbis de temps i aspecte (i expressions relacionades)» Ponència presentada en el VIII Simposi internacional vers una Sintaxi Històrica del català. Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, La Nucia, 3 de febrer de 2017.
 
Ferrando, Antoni (2017). «El lèxic del ‘Llibre del feits’ i del ‘Curial e Güelfa’, segons Joan Coromines». Ponència presentada al congrés Joan Coromines i el País Valencià, organitzat per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, l’Agència de Promoció del Valencià de Vinaròs i Maestrat Viu. Vinaròs, Benicarló i Rossell. 17 de maig de 2017.
 
Ferrando, Antoni (2017). «La crisi de la Hispània plural en Cristòfor Despuig». Ponència presentada en el X Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+I en Literatura, Llengua, Educació i TIC. De la Innovació al Cànon. Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, La Nucia, juliol de 2017.
 
Ferrando, Antoni (2017). «Lingua e contesto culturale in Ausiàs March». Ponència presentada al Convegno Internazionale Ausiàs March e il canone europeo. Università per Stranieri di Siena, Siena (Itàlia), 20-22 de novembre de 2017.
 
Ferrando, Antoni (2017). «L’evolució de la llengua poètica a la València del segle XV». Ponència presentada al XI Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+I en Literatura, Llengua, Educació i TIC. De la Innovació al Cànon, organitzat per l’ISIC-IVITRA. Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, La Nucia, 30 de novembre i 1 de desembre de 2017.
 
Ferrando, Antoni (2017). «‘Curial e Güelfa’, como documento para la historia italoaragonesa del siglo XV». Comunicació al XX Congresso di Storia della Corona d’Aragona, Nàpols, 4-8 d’octubre de 2017.
 
Garcia Sebastià, Josep V. (2017). «Què volem dir quan diem “Fa tres nits que no dorm?”». Ponència presentada en el X Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+I en Literatura, Llengua, Educació i TIC. De la Innovació al Cànon. Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, La Nucia, 10, 11, 19 i 20 de juliol de 2017.
 
Martines, Josep (2017). «Vers una semàntica diacrònica del català», Ponència presentada en el X Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+I en Literatura, Llengua, Educació i TIC. De la Innovació al Cànon. Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, La Nucia, 10, 11, 19 i 20 de juliol de 2017.
 
Montserrat Buendía, Sandra (2017). «La inferència invitada com a motor de canvi lingüístic: un tast per a diverses construccions del català antic». Ponència presentada en el Seminari de recerca de Filologia Catalana. Universitat de València, València, 22 de febrer de 2017.
 
Montserrat Buendía, Sandra (2017). «Les perífrasis aspectuals». Ponència presentada en el VIII Simposi Internacional Vers una Sintaxi Històrica del Català. Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, La Nucia, febrer de 2017.
 
Montserrat Buendía,, Sandra i Carles Segura (2017). «En tens més? Aprenent català amb la gramàtica de les construccions». Ponència presentada dins IV Jornades GrOC: Relacions entre gramàtica i altres disciplines. Aplicacions en l’ensenyament. Universitat de Barcelona, Barcelona, 20 de gener de 2017.
 
Montserrat Buendía, Sandra i Andreu Sentí (2017). «Dels tàndems al Facebook: millorem la competència oral i escrita», Ponència presentada a la Jornada d’Innovació docent en Filologia Catalana. Universitat de València, València, 25 d’octubre de 2017.
 
Montserrat Buendía, Sandra (2017). «El cos quan parlem en públic», Ponència presentada dins “Parlem en públic, com exposem els nostres arguments: curs preparatori”, Lliga de Debat Universitària 2017. Universitat de València, València, 22 de febrer de 2017.
 
Montserrat Buendía, Sandra (2017). «El cos quan parlem en públic» Ponència presentada dins “Parlem en públic, com exposem els nostres arguments: curs preparatori”, Lliga de Debat Universitària 2018. Universitat de València, València, 31 d’octubre de 2017.
 
Sánchez López, Elena (2017). «Representativitat i llengua antiga: reptes i límits de la lingüística de corpus», Ponència presentada en el X Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+I en Literatura, Llengua, Educació i TIC. De la Innovació al Cànon. Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, La Nucia, 11-20 de juliol de 2017.
 
Sánchez López, Elena (2017). «Snowclones: rainbow is the new black», Ponència presentada en el X Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+I en Literatura, Llengua, Educació i TIC. De la Innovació al Cànon. Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant,. La Nucia, 11-20 de juliol de 2017.
 
Sánchez López, Elena (2017). «Constructing phraseology: a diachronic approach» Comunicació presentada en el congrés Phraseology and Construction Grammar. Universitat d’Estocolm, Estocolm (Suècia), 22-24 d’agost de 2017.
 
Sánchez López, Elena; Ginebra, J.; Montserrat, S.; Sentí, A. (2017). «La fraseologia» Ponència presentada en el VIII Simposi internacional Vers una Sintaxi Històrica del Català. Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, La Nucia, 3 i 4 de febrer de 2017.
 
 
2016
 
Antolí Martínez, Jordi M. (2016). «Observacions sobre els verbs de percepció en el ‘Curial e Güelfa’». Ponència invitada presentada en el col·loqui internacional Curial e Güelfa. La cavalleria umanistica italiana nel XV secolo, Università degli Studi di Verona, Verona (Itàlia), 11 d’octubre de 2016.

Antolí Martínez, Jordi M. (2016). «Les construccions [fer Vinf] i [donar a Vinf], i l’expressió de la font de la informació enunciada» Comunicació presentada en el XXXIV Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada. Universitat d’Alacant, Alacant. 15 d’abril de 2016.
 
Antolí Martínez, Jordi M. (2016). «La construcció del model de referència del català actual: els verbs sentir i oir en els segles XIX i XX». Comunicació presentada en el 25è Col·logui Germanocatalà, Universitat de Bamberg, Bamberg.(Alemanya), 21-24 de setembre de 2016.
 
Antolí Martínez, Jordi M. (2016). «L’expressió de la percepció auditiva en català antic i modern. Evolució dels verbs sentir i oir entre els segles XIII i XVIII». Ponència invitada presentada en el VIII Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+I en Literatura, Llengua, Educació i TIC sobre la Corona d’Aragó. De la Innovació al Cànon. Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, La Nucia, 2-3 de juny de 2016.
 
Antolí Martínez, Jordi M., Jaume Pons Conca & Caterina Martínez Martínez (2016). «El Corpus Informatitzat de la Gramàtica del Català Modern»., Ponència invitada presentada en el VIII Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+I en Literatura, Llengua, Educació i TIC sobre la Corona d’Aragó. De la Innovació al Cànon Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, La Nucia, 2-3 de juny de 2016.
 
Ferrando, Antoni (2016). «El lul·lisme a la València tardomedieval», ponència presentada al congrés internacional Llull: filosofia, filologia, pedagogia, storia. Napoli all’epoca di Llull, organitzat per la Università degli Studi di Napoli Federico II, la Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA i l’Institut Ramon Llull. Nàpols, 30 de novembre a 3 de desembre de 2016.
 
Ferrando, Antoni (2016). «El model lingüístic de ‘Curial e Güelfa’», Ponència presentada al congrés internacional ‘Curial e Güelfa’. La cavalleria umanistica italiana nel XV secolo. Dipartimento di Culture e Civiltà, Università degli Studi di Verona, Verona.(Itàlia), 10-12 d’octubre de 2016.
 
Ferrando, Antoni (2016). «Llengua i memòria personal», conferència dins el Seminari sobre Literatura Memorialística, organitzat pel Grup de Recerca Manuscrits (2014 SGR 232), de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Grup d’Investigació Llengua, Literatura i Cultura valenciana del Segle d’Or a la Renaixença. Universitat de València, València, 6 d’octubre de 2016.
 
Ferrando, Antoni (2016). «Notas sobre la presencia de Ramon Llull en Valencia (siglos XIV-XVI)», ponència al Colloque d’Historie de la Philosophie Médiévale (19-21 mai 2016). A partir de Raymond Lulle: la Philosophie des laïcs et l’hybridation des savoirs, organitzat pel CNRS, l’École Nationale des Chartes i ISIC-IVITRA de la Universitat d’Alacant. Centre d’Études Catalanes (U. de la Sorbonne), École Nationale des Chartes i la Bibliothèque Nationale de France., París, 20 de maig de 2016.
 
Ferrando, Antoni (2016). «Sant Jordi al regne de València», ponència presentada al III Seminari d’estudis hagiogràfics. La literatura hagiogràfica al llindar de la modernitat. Universitat d’Alacant, Seu Universitària Ciutat d’Alacant, Alacant, 28-29 d’octubre de 2016.
 
Garcia Sebastià, Josep Vicent (2016). «Les construccions temporals del Curial e Güelfa». Ponència invitada presentada en el col·loqui internacional  ʽCurial e Güelfaʼ, la cavalleria umanistica italiana nel XV secolo. Dipartimento di Culture e Civiltà, Università degli Studi di Verona, Verona (Itàlia), 11 d’octubre de 2016.
 
Garcia Sebastià, Josep Vicent (2016). «La comprensió de les unitats fraseològiques a secundària. Problemes i possibilitats». Comunicació presentada al XXXIV Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada. Universitat d’Alacant, Alacant, 14 d’abril de 2016.
 
Garcia Sebastià, Josep Vicent (2016). «La competència lingüística dels joves: reflexions a l’entorn de la fraseologia»., Ponència invitada presentada en el VIII Simposi Internacional de Noves Tendències en el I+D+I en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC sobre la Corona d’Aragó. De la Innovació al Cànon. Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant La Nucia, 2-3 de juny de 2016.
 
Garcia Sebastià, Josep Vicent; Jaume Pons Conca & Caterina Martínez (2016). «Per què investiguem llengua?». Taula rodona presentada en la I Jornada del Grau en Filologia Catalana Passió per la llengua: ensenyament i recerca. Universitat d’Alacant, Alacant, 16 de març de 2016.
 
Martines, Josep (2016). «Semàntica diacrònica del català: realitat i perspectives». Ponència invitada al VIII Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+I en Literatura, Llengua, Educació i TIC sobre la Corona d’Aragó. De la Innovació al Cànon. Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant. La Nucia, 2 de juny de 2016.
 
Martines, Josep (2016). «Canvi semàntic, estandardització i identitats: el seny català i el trellat valencià?»., Ponència invitada presentada en el 25è Col·loqui Germanocatalà Universitat de Bamberg, Barmberg (Alemanya)., 22 de setembre de 2016.
 
Martines, Josep (2016). «Precisions sobre els elements lingüístics italians del ‘Curial e Güelfa’». Ponència invitada en el col·loqui internacional “Curial e Güelfa”. La cavalleria umanistica italiana nel XV secolo”. Departimento di Culture e Civiltà, Università degli Studi di Verona, Verona (Itàlia)., 12 d’octubre de 2016.
 
Martines, Josep (2016). «Llengua i norma: la il·lusió de la unitat»., Ponència invitada en el XXIX Curs de Sociolingüística de La Nucia “Nosaltres? Construïm la identitat ara i ací. Ensenyament i referents culturals”. Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, La Nucia, 5 de novembre de 2016.
 
Martines, Vicent; Elena Sánchez.(2016). «El MetaCorpus CIMTAC del ISIC-IVITRA», Simposio Internacional Humanidades Digitales. Medievo y Renacimiento, Universidad de Oviedo, Palacio de Merás, Tineo,14 i 15 d’octubre de 2016.
 
Martines, Vicent (2016). «Cavallers i ideal cavalleresc en Curial e Güelfa: realitat i mimesi», al col·loqui internacional “Curial e Güelfa”. La cavalleria umanistica italiana nel XV secolo, Departimento di Culture e Civiltà, Università degli Studi di Verona, Verona, 10-12 d’octubre de 2016.
 
Martines, Vicent (2016). «Viatges i miratges en els models cavallerescos medievals i del Renaixement», ponència presentada al congrés internacional Llull: filosofia, filologia, pedagogia, storia. Napoli all’epoca di Llull, organitzat per la Università degli Studi di Napoli Federico II, la Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA i l’Institut Ramon Llull. Nàpols, 30 de novembre al 3  de desembre-de 2016. 
 
Martines, Vicent (2016). «El discurs identitari en la historiografia i la narrativa cavalleresca catalanes: la perifèria que esdevé centre», ponència invitada inaugural del 25è Col·loqui, Germanocatalà, Universitat de Bamberg, Bamberg (Alemanya), 21-24 de setembre de 2016.
 
Martines, Vicent (2016). «Traduccions i corpus», ponència invitada al VIII Simposi Internacional Noves Tendències en el I+D+I en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC sobre la Corona d’Aragó. De la Innovació al Cànon. Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, La Nucia, 25 de maig i 2-3 de juny de 2016.
 
Pérez Saldanya, Manuel; José Ignacio Hualde (2016). «Casual conjunctions of temporal origin in Spanish, Catalan and Basque», VII Syntax of the World’s Languages, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciutat de Mèxic.,17-20 d’agost  de 2016.
 
Sánchez López, E. (2016). «La creació de neologismes secundaris en el marc de la traducció d’elements culturals», ponència presentada al VI Coloquio Lucentino. Nuevas tendencias en traducción e interpretación, Universitat d’Alacant, Alacant, 09-11 de novembre de 2016.
 
Sánchez López, E. (2016). «La importància d’un acostament diacrònic a la fraseologia», XVIII Curso de Estudios de Lingüística. La diacronía lingüística de la tradición filológica a la investigación interdisciplinar. Universitat d’Alacant, Alacant, 2-4 de maig de 2016.
 
Sánchez López, E. (2016). «Sorry to burst your bubble. Reflexions d’una traductora de significats», VIII Simposi Internacional Noves Tendències en el I+D+I en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC sobre la Corona d’Aragó. De la Innovació al Cànon. Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, La Nucia, 25 de maig i 2-3 de juny de 2016.
 
Sánchez López, E. (2016). «Vers una anàlisi holística de la generació del significat: Convergència entre la Teoria del Canvi Semàntic i l’Anàlisi del discurs», 25è Col·loqui Germanocatalà, Universitat de Bamberg, Bamberg (Alemanya), 21-24 de setembre de 2016.
 
 
2015
 
Antolí Martínez, Jordi M. (2015). «Cap a un estudi de l’evidencialitat en català antic. Resultats i perspectives de futur», Ponència presentada al XI Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di Studi Catalani, Linguaggi del metareale nella cultura catalana: arte, cinema, folclore, letteratura, storia, Associazione Italiana di Studi Catalani, Università degli Studi di Torino, Torí (Itàlia), 15-18 setembre de 2015.
 
Antolí Martínez, Jordi M. (2015). «De la percepció cognitiva a la percepció auditiva. El verb entendre en català medieval» Ponència presentada en el VI Simposi Internacional Noves Tendències en el I+D+I en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC sobre la Corona d’Aragó (edat mitjana i edat moderna). De la Innovació al Cànon, ISIC-IVITRA/Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, La Nucia, 23-25 febrer de 2015.
 
Antolí Martínez, Jordi M. (2015). «L’expressió de l’evidencialitat en català antic. Estat actual de la recerca» Ponència presentada a la Primera Jornada de Investigadores Noveles, Escola de Doctorat de la Universitat d’Alacant, Universitat d’Alacant, La Nucia, octubre de 2015.
 
Antolí Martínez, Jordi M. (2015). «Noves tendències en Lingüística de corpus: el Metacorpus CIMTAC» (ponència), VII Simposi Internacional Noves tendències en el I+D+I en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC sobre la Corona d’Aragó (edat mitjana i edat moderna). De la Innovació al Cànon, ISIC-IVITRA/Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, La Nucia., maig-juny 2015.
 
Antolí-Martínez, Jordi M. (2015). «Entre la subjectivitat i la intersubjectivitat. El verb témer entre els s. XVI-XVIII» XVII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (sense cursiva), Departament de Filologia Catalana/Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat de València, València, 9 de juny de 2015.
 
Antolí-Martínez, Jordi M. (2015). «L’evidencialitat en l’escenificació del poliperspectivisme en els col·loquis renaixentistes»
Ponència presentada en el Simposi Internacional  Filologia i Història de la Cultura a la Península Ibèrica, ISIC-IVITRA/Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, La Nucia, 15-16 de juny de 2015.
 
Ferrando, Antoni (2015). «Aspectes bàsics de la història de la llengua catalana. Situació sociolingüística actual» Conferència a la Université Bretagne-Sud. Lorient, (França).
 
Ferrando, Antoni (2015). «Aspectes del procés de transculturació a la València del segle XVI». Ponència presentada en el Simposi Internacional (sense cursiva) Filologia i Història de la Cultura a la Península Ibèrica, ISIC-IVITRA, Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, La Nucia, 15-16 de juny de 2015.
 
Ferrando, Antoni (2015). «Curial e Güelfa: una novel·la catalana amb arrels italianes» Conferència al Seminario Internazionale (sense cursiva) Letteratura e Cultura Catalana dal Cinquecento al Novecento, Dipartimento di Culture e Civiltà, Scuola di Dottorado in Studi Umanistici, Università degli Studi di Verona, Verona (Itàlia).
 
Ferrando, Antoni (2015). «El canvi de paradigma cultural al segle XVI»Ponència presentada en el VI Simposi Internacional Noves Tendències en el I+D+I en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC sobre la Corona d’Aragó (edat mitjana i edat moderna). De la Innovació al Cànon, ISIC-IVITRA/Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, La Nucia, 23-25 de febrer de 2015.
 
Ferrando, Antoni (2015). «El Llibre dels feits del rei en Jaume i Itàlia»Comunicació al XI Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di Studi Catalani (sense cursiva), Linguaggi del metareale nella cultura catalana: arte, cinema, folclore, letteratura, storia, Associazione Italiana di Studi Catalani, Università degli Studi di Torino, Torí (Itàlia), 15-18 de setembre de 2015.
 
Ferrando, Antoni (2015). «El mozárabe hispánico» Conferència a la Université Bretagne Sud. Lorient, (França).
 
Ferrando, Antoni (2015). «El projecte internacional multilingüe de traducció del Llibre dels feits» (ponència), Simposi Internacional Nous reptes en transferència i recerca (bàsica i aplicada) en Filologia Catalana. Novetats i Noves Tendències, organitzat per l’ISIC-IVITRA, Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, Universitat de València, València.
 
Ferrando, Antoni (2015). «L’Omelia sobre lo psalm del “Miserere mei, Deus”, de Narcís Vinyoles» (capítol de llibre), dins Miscel·lània d’homenatge a Joan Martí i Castell, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
 
Ferrando, Antoni (2015). «La complexa situació sociolingüística i cultural de la València de Joan Lluís Vives (1492-1540)» (ponència), Joan Lluís Vives. El humanista y su entorno. Jornadas Internacionales conmemorativas del 475 aniversario de su muerte, Institució Alfons el Magnànim, Universitat de València, València. 
 
Ferrando, Antoni (2015). «Nuevas miradas acerca del Curial» (ponència), XVI Congresso da Associaçao Hispânica de Literatura Medieval, Faculdade de Letras, Universidade do Porto, Porto.
 
Ferrando, Antoni (2015). «Teresa de Jesús en la literatura valenciana de certámenes» (ponència), Jornada de Estudio «Teresa de Jesús en el Vº Centenario de su nacimiento (1515-2015)», Universidad Cardenal Herrera Oria, Palacio de Colomina, València.
 
Martines, Josep (2015). «L’expressió del temps transcorregut a l’edat mitjana. Construccions temporals existencials en el català del segle XV» (ponència), XVII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Departament de Filologia Catalana/Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat de València, València.
 
Martines, Josep (2015). «El condicional evidencial del català antic (s. XIII)» (ponència), XI Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di Studi Catalani, «Linguaggi del metareale nella cultura catalana: arte, cinema, folclore, letteratura, storia», Associazione Italiana di Studi Catalani, Università degli Studi, Torino.
 
Martines, Vicent (2015). «Clàssics traduïts i millor entesos. Lingüística de corpus en entorns multilingües» (conferència plenària inaugural), XI Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di Studi Catalani, «Linguaggi del metareale nella cultura catalana: arte, cinema, folclore, letteratura, storia», Associazione Italiana di Studi Catalani, Università degli Studi, Torino.
 
Martines, Vicent (2015). «Noves tendències en Lingüística de corpus: el Metacorpus CIMTAC» (ponència), VII Simposi Internacional Noves tendències en el I+D+i en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC sobre la Corona d’Aragó (edat mitjana i edat moderna). De la innovació al cànon, ISIC-IVITRA/Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, la Nucia. 
 
Pérez Saldanya, Manuel (2015). «Entre la lexicalización y la gramaticalización: la formación de conjunciones causales» (ponència), The Third Cambridge Conference on the Histories of the Ibero-romance Languages, Cambridge, University of Cambridge, 23-24 març de 2015.
 
Pérez Saldanya, Manuel (2015). «Deixis binaria y ternaria: un camino de ida y vuelta» (ponència), Jornadas complutenses sobre gramática del español en honor del profesor Ignacio Bosque, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 27 maig 2015.
 
Pérez Saldanya, Manuel (2015). «De l'experiència viscuda a l'anàlisi gramatical» (ponència),  I Jornada Joan Solà, Barcelona, Universitat de Barcelona, 13 novembre 2015.
 
Pérez Saldanya, Manuel, «Del tema al rema: itinerarios de gramaticalización en la formación de conjunciones causales» (comunicació), X Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, Saragossa, Universitat de Saragossa, 7-11 setembre 2015.
 
Sánchez López, E. (2015). «¿En la luna o en el séptimo cielo? Análisis de un conjunto de UF sin los pies en la tierra» (comunicació), 20 Deutscher Hispanistentag, Heidelberg, Alemanya.
 
Sánchez López, E. (2015). «Cada cosa al seu temps: redefinició del concepte d’UF» (article), VI Simposi Internacional Noves tendències en el I+D+i en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC sobre la Corona d’Aragó (edat mitjana i edat moderna). De la innovació al cànon, ISIC-IVITRA/Seu Universitària de la Nucia de la Universitat d’Alacant, la Nucia.
 
Sánchez López, E. (2015). «Enseñanza universitaria de estudios culturales sobre el País Valenciano en Alemania II: La otra cara de la moneda» (comunicació), Simposi del Centre Internacional de Recerca sobre Estudis Ibèrics, Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant, la Nucia.
 
Sánchez López, E. (2015). «La fraseologia com a reflex dels arquetips col·lectius: l’expressió lingüística de la metarealitat» (comunicació), XI Congresso Internazionale dell’Associazione Italiana di Studi Catalani, «Linguaggi del metareale nella cultura catalana: arte, cinema, folclore, letteratura, storia», Associazione Italiana di Studi Catalani, Università degli Studi, Torino.
 
Sánchez López, E. (2015). «La fraseologia multilingüe: un repte per a la interculturalitat» (comunicació), XVII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Departament de Filologia Catalana / Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat de València, València.
 
Sánchez López, E. & Lozano B. (2015). «La traducción de unidades fraseológicas con sentido figurado: Cuando los árboles no nos dejan ver el bosque» (capítol de llibre), Romanistische Fremdsprachenforschung und Unterrichtsentwicklung, Gunter Narr.
 
Sánchez López, E. & B. Lozano Sañudo (2015). «La traducción de unidades fraseológicas: cuando los árboles no nos dejan ver el bosque» (conferència), Universidad Nacional de Costa Rica, Heredia, Costa Rica.
 
 
Articles 2017
 
Antolí-Martínez, Jordi M. (2017). «De SIMILARE als derivats gal·loromànics: la subjectivació com a tendència del canvi semàntic en llatí tardà» Juan Mesa (ed.), Latinidad meideval hispánic. Florència (Itàlia): SISMEL – Edizioni del Galluzo, p. 521-535.
 
Antolí-Martínez, Jordi M. (2017). «El verb semblar en català antic» Caplletra. Revista de Filologia, 62,  p. 205-229.
 
Antolí-Martínez, Jordi M. (2017). Els verbs de percepció en català antic. Els verbs veure, sentir, oir i entendre en els segles XIII-XVI. València / Barcelona: IIFV/PAM.
 
Beltran Calvo, V. (2017). «El valencià de la Canyada: un parlar fronterer» Estudis Filològics en homenatge al professor Jordi Colomina. Alacant: Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant,  p. 329-368.
 
Beltran Calvo, Vicent & Carles Segura-Llopes (2017). Els parlars valencians. València: Publicacions de la Universitat de València.
 
Ferrando, Antoni. (2017). «Joan Fuster i el Curial». Salvador Vendrell & Josep Lozano (eds.), Nosaltres, els fusterians. València: Perifèric edicions,  p. 61-62.
 
Ferrando, Antoni. (2017). «La llengua de Lluís Alcanyís, reflex d’una nova situació sociolingüística». DDAA, Lluís Alcanyís, 500 anys (Xàtiva ¿1440?-València, 1506). Xàtiva: Ulleye,  p. 49,56.
 
Ferrando, Antoni. (2017). «La narrativa catalana al segle XV». Catalan Historical Review, 10  (en premsa).
 
Ferrando, Antoni. (2017). «Notas sobre la presencia de Ramon Llull en Valencia (siglos XIV-XVI)». Dominique de Courcelles (ed.), A partir de Raymon Lulle; la philosophie des laics et l’hybridation des savoirs. Des États de la Couronne d’Aragon à l’ensemble dels pays de langues romanes, a la fin de Moyen Âge et dans la première Modernité. Turnhout: Brepols Publishers (en premsa).
 
Ferrando, Antoni. (2017). «Nuevas mirades acerca del ‘Curial’». José Carlos Ribeiro Miranda (ed.). En Doiro antr’o Porto e Gaia. Estudios de literatura medieval ibèrica.  Porto: Estratégias creatives, p. 19-56.
 
Ferrando, Antoni. (2017). Nunc dimittis, pròleg a Abel Soler, La cort napolitana d’Alfons el Magnànim: el context de ‘Curial e Güelfa’. València: Institució Alfons el Magnànim / Institut d’Estudis Catalans / Universitat de València, P. 5-12.
 
Ferrando, Antoni. (2017). Pròleg a Carlos Fuster, Temps de pansa. Riuraus i sequers a la Vall d’Albaida  (en premsa).
 
Ferrando, Antoni. (2017). Pròleg a Joaquim Martí Mestre, Diccionari de fraseologia (segles XVI-XXI). València: Publicacions de la Universitat de València, p. 11-14.
 
Ferrando, Antoni (ed.) (2017): Jordi Carbonell, Elements d’història de la llengua catalana. Pròleg i edició d’A. Ferrando. València: Publicacions de la Universitat de València. Col·lecció Biblioteca Lingüística Catalana.
 
Garcia Sebastià, Josep V. (2017). «La gramaticalització de temps ha; de la nació de ‘temps transcorregut’ als usos discursius (segles XVI-XX)» Zeitschrift für Katalanistik, 30, p. 77-98.
 
Guardiola i Savall, M. Isabel (2017). «Diccionaris de diccionaris o tresors lexicogràfics» Estudis Romànics, 39, p. 427-436.
 
Guardiola i Savall, M. Isabel (2017). «Onomatopeies en el Tresor lexicogràfic valencià (TLV)» Estudis Filològics en homenatge al professor Jordi Colomina. Alacant: Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, p. 79-95.
 
Martines, Josep (2017). «El condicional com a marcador epistèmic i evidencial en català antic: el condicional evidencial reportatiu amb verbs de dicció» Zeitschrift für Katalanistik / Revista d’Estudis Catalans, 30, p. 19-51.
 
Martines, Josep (2017). «L’émergence des futurs épistémiques romans. L’exemple du catalan médiéval du XIIIème siècle» Laura Barnzini (ed.) Le futur dans les langues romanes. Berna: Peter Lang Internationaler Verlag der Wiissenchaften, p. 133-167.
 
Martines, Josep (2017). «The initiation power of the Mediterranean Sea in Tirant lo Blanch as a Matter for New Sources from Classical Historians to Explain Facts of the Middle Ages» Imago Temporis Medium Aevum, 11, p. 299-328.
 
Pérez-Saldanya, Manuel & José Ignacio Hualde (2017). «From theme to rheme: The evolution of causal conjunctions of temporal origin in Catalan» Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics, 10:2, (Sep 2017), p. 319-348.
 
Sánchez-López, Elena (2017). «Anàlisi col·locacional de ‘dos’ i ‘tres’ en els ‘Dictats’ d’Ausiàs March: indicis de la cosmovisió i les idees filosòfiques del poeta» Revista Valenciana de Filologia, I, p. 121-139.
 
Sánchez-López, Elena (2017). «Claves para entender el fenómeno de la variación en fraseología» Mogorrón P. & Juan Antonio Albaladejo (eds.): Fraseología, Diatopía y Traducción Phraseology, / Diatopic Variation and Translation. Amsterdam: John Benjamins (en premsa).
 

Articles 2016
 
Antolí-Martínez, Jordi M. (2016). «De l’expressió de la percepció sensorial auditiva a l’expressió del discurs reportat. El verb sentir en català medieval (s. XIII-XVI).» Zeitschirft für Katalanistik, 29. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. ISSN 0932-2221
 
Ferrando, Antoni (2016). «L’Omelia sobre lo psalm del ‘Miserere mei, Deus’, de Narcís Vinyoles» dins Miquel Ángel Pradilla ed., Sapientiae liberi libertati sapientes Micel·lània d’homenatge a Joan Martí i Castell, vol. I. Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, 2016, p. 69-91. ISBN: 978-84-8424-425-7.
 
Ferrando, Antoni (2016). «La construcció de la norma cancelleresca catalana», dins Francesc Feliu i Josep Maria Nadal eds., Constructing languages: norms, myths and emotions. Amsterdam, John Benjamins, 2016, p.83-98. ISBN: 978-90-272-4019-4.
 
Ferrando, Antoni (2016). «Les aportacions d’Antoni M. Badia i Margarit a la lingüística històrica i a la història de la llengua», dins AAVV, Antoni M. Badia i Margarit. Sessió en memòria. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Secció Filològica, 2016, p. 41-52.
 
Garcia Sebastià, Josep Vicent (2016). «La influència de la llengua vehicular i el coneixement enciclopèdic en l’aprenentatge de la fraseologia a secundària». Revista Internacional d’Humanitats, 39, p.5-16.
 
Martines, Josep (2016). «La història del lèxic i els corpus textuals i lexicogràfics: una ullada sobre escombrar i agranar». Dins Perea, Pilar (Ed.), Noves aproximacions a la lexicografia dialectal. Barcelona, Universitat de Barcelona (en premsa).
 
Martines, Josep (2016). «L’émergence des futurs épistémiques romans. L’exemple du catalan médiéval du XIIIᵉ siècle». Dins Baranzini Laura (Ed.), Le futur dans les langues romanes, Bern, Peter Lang.
 
Martines, Vicent (2016). «La historia de Leandro y Hero (translation into Spanish», in Antonio Cortijo & Josep-Lluís Martos (eds.), The Story of Leander and Hero, by Joan Roís de Corella. A multilingual Edition of a clàssic from the Crown of Aragon, Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins, 2016. DOI: 10.1075/ivitra.12 ISBN 9789027240187 eISBN 9789027266644.
 
Martines, Vicent (2016). «TIC y clásicos  en la enseñanza de la identidad cultural. Leánder y Hero, de Roís de Corella, clave del Renacimiento». Dins Roig-Vila, R. (ed.) EDUcación y TECnología. Propuestas desde la investigación y la innovación educativa. Barcelona: Octaedro. ISBN (edició impresa en paper): 978-84-9921-846-5; ISBN (edició electrònica): 978-84-9921-847-2.
 
Martines, Vicent (2016). «Imágenes e innovación educativa en Historia Cultural. El tópico de Leandro y Hero, de Joan Rois de Corella, en su tradición iconográfica», Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, Barcelona, Editorial Octaedro. ISBN: 978-84-9921-848-9.
 
Martines, Vicent (2016). «Unitats fraseològiques com a eines en la caracterització de l’estil del Curial e Güelfa» in Nancy De Benedetto, Enric Bou, eds. Novecento e dintorni: Grilli in catalogna. Biblioteca di Rassegna iberistica, 5. Venezia: Edizioni Ca Foscari, 2016.
 
Sánchez López, E.; Lozano Sañudo, B. (2016). «La traducción de unidades fraseológicas: Cuando los árboles no nos dejan ver el bosque», dins Ferran Robles, Angewandte Linguistik Iberoromanisch-Deutsch. Studien zu Grammatik, Lexikographie, interkultureller Pragmatik un Textlinguistik, Tubinga: Narr Francke Attempto.
 
 
Articles 2015
 
Antolí-Martínez, Jordi M. (2015). «De la percepció cognitiva a la percepció auditiva. L’evolució del verb entendre en català antic (segles XIII-XVI)» (article), Mirabilia Med/Trans 1, p. 46-71.
 
Antolí-Martínez, Jordi M. (2015). «Estudi diacrònic de les estructures evidencials parèixer/semblar ser + infinitiu i parèixer/semblar+ser+que. Un castellanisme sintàctic?» (capítol de llibre), dins C. Sinner i K. Wieland (eds.),  Norma, ús i actituds lingüístiques. El paper del català en la vida quotidiana, Leipziger Universitätsverlag GmbH, Alemanya, p. 41-60.
 
Antolí-Martínez, Jordi M. (2015). «The Creation of an Evidencial of Inference in Medieval Catalan. The Verb témer during the 13th-15th Centuries», eHumanista/IVITRA 8, p. 342-361.
 
Antolí-Martínez, Jordi M. (2015). «Voler + INFINITIVE in Catalan: from the imminence aspectual periphrasis to the epistemic and evidential marker (from the 13th century to the present day)» (article), Catalan Journal of Linguistics 14, p. 11-31.
 
Ferrando, Antoni (2015). «A la recerca de l’arquetip del “Llibre dels feits” del rei en Jaume I. Una aproximació des de la crítica textual, la filologia i la documentació històrica. [Segona part]» (article), Estudis Romànics 37, p. 149-195.
 
Ferrando, Antoni (2015). «Llengua i espiritualitat en la Vita Christi, de sor Isabel de Villena» (article), Scripta 6, p. 24-59.
 
Ferrando, Antoni (2015). «Prefazione» (prefaci), dins Giacomo I d’Aragona, Libro dei fatti. Traduzione italiana, con introduzione e note a cura di Aniello Fratta, Roma, Aracne Editrice, p. 23-26.
 
Martines, Josep (2015). «Diacronia i neologia: canvi semàntic, subjectivació i representació del pensament. El català esmar, des de ‘taxar’ fins a ‘inferir’ i ‘imaginar’ i més enllà» (article), Caplletra 59, p. 221-248.
 
Martines, Josep (2015). «Semantic change and intersubjectification: The origin of reprise evidential conditional in Old Catalan» (article), Catalan Journal of Linguistics 14, p. 79-111.
 
Martines, Josep & Sandra Montserrat (2015). «Semantic change» (article), Catalan Journal of Linguistics 14, p. 7-10.
 
Martines, Josep & Sandra Montserrat (2015) (eds). Catalan Journal of Linguistics 14, ISSN: 2014-9718, número monogràfic sobre el canvi semàntic. Contents: 1. Antolí Martínez, Jordi M. «Voler + infinitive in Catalan: From the imminence aspectual periphrasis to the epistemic and evidential marker (from the 13th century to the present day)»; 2. Baranzini, Laura & Claudia Ricci «Semantic and pragmatic values of the Italian imperfetto: Towards a common interpretive procedure»; 3. Maldonado, Ricardo & Rocío Guzman «Luego entonces. An argumentative intersubjective marker»; 4. Martines, Josep «Semantic change and intersubjectification: The origin of reprise evidential conditional in Old Catalan»; 5. Pérez Saldanya, Manuel «Paradigms as triggers of semantic change: Demonstrative adverbs in Catalan and Spanish»; 6. Ramos, Joan-Rafael «The Polysemy of the verbs pegar, apegar and empegar in Catalan: A synchronic manifestation of semantic change»; 7. Sánchez López, Elena «Phraseologization as a process of semantic change»; 8. Sentí, Andreu «Modal verbs, future and grammaticalization in Old Catalan. A cognitive approach»; 9. Soares da Silva, Augusto «Competition of synonyms through time: Conceptual and social salience factors and their interrelations»; 10. Urquidi, Alicia «Meaning construction in creative metaphors: Conventional meaning integration through “generic interfacing” in a blend, and conditions of propagation and lexicalization».
 
Martines, Josep (Universitat d’Alacant) & Viola Miglio (University of California at Santa Barbara) (eds.) (2015). Special Issue «Evidenciality», eHumanista/IVITRa (UCSB, USA), December 2015. Contents: 1. Antolí Martínez, Jordi: «The emergence of an evidential of inference in medieval Catalan. Témer between the 13th and 15th centuries»; 2. Antonio, Juliano Desiderato: «Form and function of evidentialy and epistemic modality in undergraduate lectures in brazilian Portuguese»; 3. Cuenca, Maria Josep: «Evidentiality (and epistemicity) in Catalan parliamentary debate»; 4. Fernández Jaén, Jorge: «Diachronic evidentiality: from the sense of smell to the expression of knowledge»; 5. Jarque, Maria Josep & Esther Pascual: «Direct discourse expressing evidential values in Catalan Sign Language»; 6. Kanwit, Matthew: «The Role of Discourse Topic in Evidentiality Marking: Variable (De)queísmo in Caracas»; 7. López Izquierdo, Marta: «Direct / indirect experience verbs in castilian travel writings (XVth-XVIth centuries)»; 8. Maldonado, Ricardo  & Juliana De la Mora: «Según. A space builder into mirativity»; 9. Rodríguez Rosique, Susana: «Spanish future in evaluative contexts: A case of mirativity?»; 10; Sentí i Pons, Andreu: «Subjectification and attenuation in the conceptual schema of the Catalan modal verb deure with evidential meaning»; 11. Suïls Subirà, Jordi: «Modality markers in Gascon, between grammar and stylistic variation».
 
Martines, Vicent (2015). «En estil de fictes paraules que tenen sentits no fictes: anàlisi de locucions i col·locacions en Joan Roís de Corella en el context del llenguatge literari de la Corona d’Aragó en el segle XV» (article), Anuario de Estudios Medievales, 45, 1, p. 143-181.
 
Martines, Vicent (2015). «La escritura literaria como teràpia y didáctica sentimental» (article), Quaderni di Didattica della Scrittura 1/2015, p. 25-37.
 
Martines, Vicent (2015). «Una clave humanista de mediados del siglo XV para el Humanismo de la Corona de Aragón desde fines del siglo XIV: Ferran Valentí y el Prólogo a su traducción de las Paradoxa de Cicerón» (article), Estudios Hispánicos 14, p. 105-114.
 
Pérez Saldanya, Manel (2015). «Paradigms as triggers of semantic change: Demonstrative adverbs in Catalan and Spanish» (article), Catalan Journal of Linguistics 14, p. 113-135.
 
Pérez Saldanya, Manuel (2015). «Les construccions causals en català» (article), Els Marges, 105, p. 10-38
 
Sánchez López, E. (2015). «Phraseologization as a process of semantic change», (article), Catalan Journal of Linguistics 14.
 
 
Articles 2014
 
Antolí, J. M. (2014), “Recursos léxicos en la expresión de la evidencialidad: el verbo catalán veure en els Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa”, Revista Internacional d’Humanitats, 31: 7-32.
 
Beltran, V. i C. Segura (2014), “El concepte de ‘posar en lloc resguardat’ en català. Estudi diacrònic”, Caplletra 56, 213-242.
 
Fuster, M. À. i E. Sánchez (2014), “Estudi de les unitats fraseològiques de la tercera esfera des d’una perspectiva diacrònica”, Caplletra 56, 243-268.
 
Martines, J. i S. Montserrat (2014), “Subjectivació i inferència en l’evolució semàntica i en l’inici de la gramaticalització de jaquir”, Caplletra 56, 185-212.
 
Martines, V. i E. Sánchez (2014), “L’ISIC–IVITRA i el metacorpus CIMTAC. Noves aportacions a la Lingüística de Corpus”, Estudis Romànics, 36: 423-436.
 
Segura, C. (2014), “Extensió de la preposició per a en les construccions destinatives no finites en català. Una aproximació basada en l’ús”, eHumanista/IVITRA 4 (2013): 370-382.
 
 
Articles 2013
 
Cabezuelo, J. V. (2013), “E pot hom bé dir que aquell és dels gracioses regnes del món. Jaime I y el Reino de Murcia: conquista y cesión”, eHumanista/IVITRA: 305-326. 
 
Costa, Ricardo da (2013), “Las traducciones en el siglo XXI de los clásicos medievales – tensiones, problemas y soluciones: el Curial e Güelfa”, eHumanista/IVITRA 3 (2013): 325-346
 
Martines, J. (2013): «El verb estimar i l’amor hereós i Joan Roís de Corella. Un acostament segons la pragmàtica diacrònica», Afers, 76, 717-739.
 
Miralles, J. (2013), “Tipologia textual i lèxic del tractat Vertaderas traçes del art de picapedrer (Josep Gelabert, 1653)”, eHumanista/IVITRA 3: 347-397.
 
 
Articles 2012
 
Martines, J. (2012). Monogràfic: “Aspectes de diacronia de la llengua catalana (en el context romànic)”, eHumanista/IVITRA 2: 1-240. [Aquest monogràfic ha estat dirigit pel professor Martines, director del projecte; inclou els treballs següents, molts dels quals aprofiten els corpus:
Brauli Montoya Abat, “Els primers 80 anys de repressió lingüística institucionalitzada al Regne de València (1707-1787)”
 
Joan-Rafael Ramos, “Sinonímia i canvi lingüístic: romandre, restar i quedar
 
Jordi M. Antolí Martínez, “Canvi semàntic i gramaticalització en el sorgiment de marcadors evidencials. Evolució semàntica de PARERE i derivats en el llatí tardà i en el català antic (s. XIII-XVI)”
 
Andreu Sentí i Pons, “Gramaticalització i subjectivització del verb modal haver (a/de) en català antic. Un estudi de corpus segons la gramàtica cognitiva”
 
Carles Segura-Llopes, “El passat perifràstic en català antic. Una revisió a partir d’estudi de corpus”
 
Sandra Montserrat, “Continuar + gerundi i seguir + gerundi: un estudi de corpus”
 
M. Àngels Fuster i Elena Sánchez, “La fraseologia vista des d’una doble perspectiva: sincrònica i diacrònica”
 
Hans-Ingo Radatz, “Per què els elements gal·loromànics fan heavy en català. Arran del clàssic debat sobre la subagrupació del català”
 
Philip D. Rasico, “La llengua catalana en documents feudals de Rancures i Querimònies (Segles XI-XII)”
 
Martines, J. (2012), “La integració conceptual o blending i l’arc de Sant Martí. Vers una semàntica cognitiva diacrònica i cultural”
 
Martines, J. (2012), “El canvi semàntic a propòsit de enze, enza. Estudi del lèxic d’Enric Valor”, Ítaca. Revista de Filologia 2, 143–204.
 
Martines, J. (2012), “Història del lèxic i contacte de llengües. El català i l’aragonès al País Valencià a l’edat mitjana: un tast lèxic”, Glòria Clavería Nadal, Margarita Freixas Alás, Marta Prat Sabater, Joan Torruella Casañas (ed.), Historia del léxico: perspectivas de investigación, Madrid/ Frankfurt, Iberoamericana/  Vervuert, 127-166.
 

Congressos, Cursos, Seminaris i Simposis organitzats

2017
 
VIII Simposi Internacional vers una Sintaxi Històrica del Català, 3 i 4 de febrer de 2017, Universitat d’Alacant, Seu Universitària de la Nucia.
 
 
2016
 
 
25è Col·loqui Germanocatalà. 21 al 24 de setembre 2016 – Otto-Froedrich-Universität Bamberg
 
Simposio Internacional Humanidades Digitales Medievo y Renacimineto. Palacio De Merás (Tineo, Astúries) 14-15 octubre 2016.
 
 
2015
 
VI Simposi Internacional Noves tendències en el I+D+i en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC sobre la Corona d’Aragó (edat mitjana i edat moderna). De la innovació al cànon, ISIC-IVITRA/Seu Universitària de la Nucia de la Universitat d’Alacant, la Nucia. Febrer – març 2015. Inclòs com a activitat Formativa Específica dins el Programa de Doctorat Internacional «Transferències Interculturals e Històriques a l’Europa Medieval Mediterrània» http://www.ivitra.ua.es/doctorado/doctorado.htm
 
Simposi Internacional Filologia i Història de la Cultura a la Península Ibèrica. Seu Universitària de la Nucia, 15 i 16 Juny 2015. Inclòs com a activitat Formativa Específica dins el Programa de Doctorat Internacional «Transferències Interculturals e Històriques a l’Europa Medieval Mediterrània»
 
Simposi del Centre Internacional de Recerca sobre Estudis Ibèrics. Seu Universitària de la Nucia, 24 al 30 de setembre 2015.
 
VII Simposi Internacional Noves tendències en el I+D+i en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC sobre la Corona d’Aragó (edat mitjana i edat moderna). De la innovació al cànon. Seu Universitària de la Nucia, Octubre-novembre 2015. Inclòs com a activitat Formativa Específica dins el Programa de Doctorat Internacional «Transferències Interculturals e Històriques a l’Europa Medieval Mediterrània»
 
Simposi Internacional de Col·leccions editorials i Revistes Internacionals d’Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals || International Symposium on International Journals and Series  of Linguistics, Literary and Cultural Studies. Seu Universitària de la Nucia, Novembre de 2014. Inclòs com a activitat Formativa Específica dins el Programa de Doctorat Internacional «Transferències Interculturals e Històriques a l’Europa Medieval Mediterrània»
 

 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte