Secció de Ciències Biològiques

Recuperació i difusió del patrimoni científic català. Localització, digitalització i anàlisi de les revistes de ciència, tecnologia i medicina publicades entre 1898 i 1938

Direcció

Àlvar Martínez
Universitat de València

Direcció

Alfons Zarzoso
UAB/Museu d’Història de la Medicina de Catalunya

Ponent

Francesc Asensi Botet
Institut d'Estudis Catalans -

Col·laboradors:

Patrícia Alberola Simó (Universitat d’Alacant)
Mònica Balltondre Ple (Universitat Autònoma de Barcelona)
Sara Fajula Colom (Museu d’Història de la Medicina de Catalunya)
Carles Hervàs i Puyal (Universitat Autònoma de Barcelona)
Òscar Montero Pich (Universitat Autònoma de Barcelona)
Annette Mülberger (Universitat Autònoma de Barcelona)
José Pardo Tomàs (CSIC, Institució Milà i Fontanals, Barcelona)
Judith Perona Carrión (Universitat Autònoma de Barcelona)
Emma Sallent Del Colombo (Universitat de Barcelona)
 
Síntesi

El projecte té com a objectiu localitzar, digitalitzar i tractar informàticament un conjunt de revistes científiques publicades en català entre 1898 i 1938, i d’aquesta manera recuperar-les i difondre-les.

D’un total estimat de cinquanta-quatre revistes de ciències, tecnologia i medicina (incloent-hi farmàcia i veterinària) se n'han prioritzat nou atenent a tres criteris fonamentals: a) un criteri de pertinència definit per la antiguitat, la brevetat i l’interès; b) l’absència en l’actualitat d’institucions hereves que puguin tenir-ne els drets de propietat; i c) l’existència d’un projecte de digitalització per part de les institucions responsables. 
 
El projecte inclou tres fases: la primera suposa la localització de tots els números de cada revista a partir dels catàlegs de les biblioteques i la confirmació in situ; la segona fase comporta la digitalització íntegra, en format OCR, a càrrec d’una empresa especialitzada; i la tercera i última comporta l’elaboració d’un repositori digital de les revistes científiques en català amb motor de cerca propi i enllaços a altres repositoris semblants, com ara ARCA i Premsa Mèdica. 
 
 
Abstract

The project now finished (2012-2014) aimed to identify, locate, reproduce, disseminate and release some scientific journals published in Catalonia before 1938. After having identified moret han fitfy magazines, it was selected Science (1926-1933), now in open access in the IEC webpage. Two others journals (Ars Medica, 1925-1936; Trabajos del Instituto de Fisiología de Barcelona, 1920-1930) have been reproduced, but not published on line. 

 

Paraules clau

Patrimoni científic; patrimoni bibliogràfic; revistes científiques, periodisme científic, Catalunya, Barcelona, segle XX.

 

Inici del projecte

2012 - 2014

 

Antecedents

L’any 2007 l’absència de revistes científiques en el repositori ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues) de la Biblioteca de Catalunya motivà una iniciativa de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, en la línia de reclamar la inclusió de revistes de ciència, tecnologia i medicina. Els primers resultats de la iniciativa va ser la digitalització de La Medicina Catalana. Portantveu de l’Occitània Mèdica (1933-1938) i del Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya (1920-1938). Aquesta iniciativa es va continuar amb la creació del portal ‘Premsa mèdica catalana’ (http://www.premsamedica.cat/home.php), que inclou 15 revistes mèdiques a hores d’ara (novembre de 2015), finançat a càrrec del pressupost del projecte Projecte MICIIN “Entre el centro y la perifèria científica: la prensa médica en Cataluña (1898-1938) (HAR2009-11342)” del MICIIN (Ministerio de Ciencia y Innovación), portal que anima i promou el Museu d’Història de la Medicina de Catalunya. 

 

Resultats

 - Digitalització íntegra dels vuit volums de la revista Ciència. Revista de Ciència i Tecnologia (1926-1932).
http://revistes.iec.cat/index.php/ciencia/index

- Digitalització íntegra dels dotze volums de la revista Ars Medica. Revista de medicina, cirugía y especialidades. (Barcelona, 1925-1936).
 
- Digitalització íntegra de tres volums de la revista Trabajos del Instituto de Fisiología de Barcelona (1920-1930).
 
- Digitalització i informatització de les actes dels Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana des del 1913 fins a l’actualitat. (Disponibles en CD i en línia http://taller.iec.cat/cmibllc/)
 
- Digitalització i difusió per Internet en obert, per mitjà del repositori RODERIC de la Universitat de València, de les col·leccions que es conserven a la Biblioteca de Ciències de la Salut del Boletín del Instituto Provincial de Higiene de Alicante (1928-1932) i del Boletín del Instituto de Higiene de la Provincia de Valencia (1929-1934).
 
- Recuperació i difusió per Internet en obert, per mitjà de la plataforma Researchgate, dels estudis realitzats pel professor Enrique Perdiguero, de la Universidad Miguel Hernández d’Elx, sobre la premsa mèdica de la ciutat d’Alacant.
 
 
Altres resultats
 
Àngela García-Lladó, Òscar Montero Pich, Alfons Zarzoso i Àlvar Martínez-Vidal «Ciència magazine, first period (1926-1933): A project for the recovery and dissemination of the Catalan scientific heritage». A: Contributions to Science 2013, vol. 9, núm. 2
 
Comunicacions diverses basades en l’anàlisi de revistes en una sessió temàtica del XV Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Medicina, celebrat a Ciudad Real, juny de 2011. Igualment, diverses comunicacions presentades a la secció temàtica “El periodisme mèdic i científic: ciència, intervenció social i política professional”, organitzada per Annette Mülberger i Àlvar Martínez Vidal, en el marc de la XII Trobada d’’Història de la Ciència, celebrada a València el novembre de 2012.
 
Sessió científica “Patrimoni bibliogràfic i reptes historiogràfics: la premsa mèdica periòdica a Catalunya (1798-1938)”. A: XVI Congrés de la Societat Catalana d’Història de la Medicina, celebrat a Sant Feliu de Guíxols, juny 2010. 

 

Més informació

Seguint l’exemple dels portals ARCA, Premsa Mèdica Catalana i Hemeroteca Científica Catalana (IEC), el Servei de Biblioteques de la Universitat de València ha iniciat una línia de digitalitzacions de revistes mèdiques valencianes. El Boletín de la Unión Sanitaria Valenciana (1920-1936) serà la primera revista que serà possible consultar a RODERIC (Repositori d'Objectes Digitals per a l'Ensenyament la Recerca i la Cultura), que és el repositori digital de la Universitat de València.

Per iniciativa de l’Institut d’Estudis Catalans s’han digitalitzat de manera íntegra els setanta-tres volums de la revista Ciència. (2a. època) (1980-1991)
 

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

Digitalització íntegra dels vuit volums de la revista Ciència. Revista de Ciència i Tecnologia (1926-1932). http://revistes.iec.cat/index.php/ciencia/index

Digitalització i informatització de les actes dels Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana des del 1913 fins a l’actualitat. (Disponibles en CD i en línia
 

 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte