Secció de Ciències Biològiques

Un atles genètic i lingüístic dels cognoms catalans

Direcció

Jaume Bertranpetit Busquets
Institut d'Estudis Catalans -

Executors:

Francesc Calafell, IBE (UPF-CSIC)
David Comas, IBE (UPF-CSIC)
Neus Solé-Morata, IBE (UPF-CSIC)
 
Col·laboradors:
 
August Bover (Societat Catalana de Llengua i Literatura, Secció Filològica)
Anna Cabré (Secció de Filosofia i Ciències Socials)
Enric Guinot (Secció Històrico-Arqueològica)
Jordi Lleonart (Secció de Ciències Biològiques)
Joan Peytavi (Secció Filològica)
 
Síntesi

El projecte consistia en l’anàlisi genètica d’homes portadors d’una llista de cinquanta cognoms catalans tant per respondre a una sèrie de qüestions generals sobre la dinàmica dels cognoms com per abordar altres aspectes més particulars. Les qüestions més generals són: i) determinar fins a quin punt el polifiletisme determina la freqüència dels cognoms més comuns; ii) quantificar l’abast dels processos que dissocien els cognoms del cromosoma Y, com l’adopció, la falsa paternitat i el canvi de cognoms; iii) intentar trobar dins del Principat els orígens geogràfics dels migrants que van repoblar les Illes Balears i el País Valencià a partir del segle XIII. Els objectius més particulars es refereixen a establir un possible origen fora del Principat dels fundadors de cognoms com: i) els patrònims germànics; ii) els cognoms lingüísticament àrabs, hebreus o bascos; iii) els gentilicis referits a territoris fora dels Països Catalans.

S’han obtingut 2.560 mostres de saliva de voluntaris. En les mostres es van genotipar una bateria estàndard de 17 STRs del cromosoma Y. També es va dissenyar un OpenArray per  genotipar 64 SNPs del cromosoma Y, que es va suplementar a posteriori amb 4 SNPs genotipats mitjançant assaigs Taqman.
 
 
Abstract
 
We have collected >2,500 samples from volunteers carrying each one of 50 different Catalan surnames, in which we have genotyped 17 Y-chromosome STRs and 68 SNPs. We have determined descent clusters in each surname, and found that the putative number of founders in each surname correlates with the frequency of the surname in the population.
 

 

Paraules clau

Cognoms, cromosoma Y, STRs, SNPs, genealogia genètica

 

Inici del projecte

2012-2014

 

Antecedents

 

Resultats

Publicacions:

Neus Solé-Morata; Jaume Bertranpetit; David Comas; Francesc Calafell. «Y chromosome diversity in Catalan surname samples: Insights into surname origin and frequency». A: European Journal of Human Genetics,. 2015 Feb 18. doi: 10.1038/ejhg.2015.14.

Neus Solé-Morata; Jaume Bertranpetit; David Comas, Francesc Calafell. «Recent radiation of R-M269 anf high Y-STR haplotype resemblance confirmed». A: Annals of Human Genetics, 2014 78 (4); 253-4.
 
 
Altres:
 
Francesc Calafell. Conferència a la Societat Catalana de Genealogia. Sant Cugat del Vallès, 12/01/2015.
 
Francesc Calafell, David Comas i Jaume Bertranpetit. Conferència a la Secció de Ciències Biològiques. IEC, Barcelona 13/10/2014.
 
Francesc Calafell. Conferència a la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica. Barcelona, 27/05/2013.
 
Francesc Calafell. Conferència a la Societat Catalana de Genealogia. Sant Cugat del Vallès, 22/10/2012.
 
Presentació del projecte a càrrec de Jaume Bertranpetit, David Comas i Francesc Calafell a la X Matinal d’Evolució, València 19/11/2011, organitzat per la Universitat de València i la Societat Catalana de Biologia.
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 http://cognoms.upf.edu


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte