Secció Històrico-Arqueològica

Percepció del patrimoni artístic

Direcció

Romà Escalas Llimona
Institut d'Estudis Catalans -

Supervisió sociològica: Salvador Giner
Logística i coordinació dels grups i monitors: Arume Calvo
Assessor de fotografia: Manolo Laguillo (UB), Sònia Abella (Sorbonne)
Suport audiovisual i comunicació: Arume Calvo, Alexandra Varela

 
Entitats participants
 
a) Espais patrimonials
 
Museu de la Música: Jaume Ayats, Berta Ribé
MNAC: Pepe Serra, Teresa Gonzàlez
ICUB: Joaquim Vicente, Josep Ramoneda, Museus Municipals
Museu Marés: Josep Maria Trullén,  Neus Peregrina
Museu Marítim: Olga López
Consorci del Patrimoni de Sitges: Vinyet Panyella, Montserrat Curtiada.
Museus de França: Jean-Pierre d’Albera (Centre National de Patrimoine), Paul i Christine Mace (CIMP). 
Museu del Traje: Madrid: Elena Vázquez.
Museo Interactivo de la Música, Màlaga: Mariló Navarro
Institut d’Estudis Catalans: Sandra Rigall 
Vila Museu Pau Casals: Núria Ballester
 
b) Grups pedagògics
 
IES Narcís Monturiol, Barcelona
Maristes de Champagnat, Badalona
Petit Estel la Nova, Terrassa
IES Picasso, Barcelona
IES Montjuïc, Barcelona
Escola Can Puig, Sant Pere de Ribes
CFA, Sitges
IES Numància, Santa Coloma
Liceu Deodat de Séverac, Céret
Institut Molí de la Vila, Capellades
 
Síntesi

El projecte noves percepcions del patrimoni artístic ha estat enfocat cap a l’estudi de la construcció, l’anàlisi i valoració del patrimoni artístic per part de les noves generacions, valent-nos dels nous elements perceptius i d’observació que ens ofereixen les tecnologies actuals. La possibilitat d’enregistrar imatge, so i comentaris escrits a temps real, comunicant-les simultàniament entre individus i grups, ens ofereix un nou camí d’aproximació al coneixement  de l’obra artística, fins ara inimaginable, en la qual la memòria fotogràfica i la comunicació immediata s’hi afegeixen com a noves eines de progrés.

L’ús del mòbil com a auxiliar en l’observació i recepció dels missatges passa a ser un aspecte prioritari. Des de la comunicació amb aquest instrument, pretenem esbrinar els canvis d’actitud en la captació i percepció del patrimoni artístic en les noves generacions, futures receptores i gestores d’aquesta riquesa cultural. L’espai de llibertat que l’ús del mòbil ens ofereix caldrà  gestionar-lo  adequadament per assolir un major coneixement i creativitat en la nostra relació amb l'obra d'art.
 
Aquest projecte explora noves visions en el diàleg sobre la percepció del Patrimoni Artístic, oferint un camp obert i convidant a altres institucions a continuar en aquesta línia de recerca, tot adaptant-la a les seves necessitats i objectius.
 
Al llarg de l’any 2014, basant-nos en les experiències anteriors, s'ha tingut cura en adaptar els protocols i la logística de les visites al les diferents tipologies de grups i espais de treball de camp.
 
 
Procés de desenvolupament
 
Visita explicativa als centres col·laboradors
Coordinació i logística de l'activitat
Redacció de protocols per a cada activitat 
Moviment i comunicació dels grups 
Recollida de dades amb Whatsapp
Elaboració dels Power Points de cada activitat
Visita de retorn als centres
Valoració conjunta d’imatges i lemes
Selecció  dels 15/20 millors puntuats 
Primer anàlisi de les seleccions
Segon anàlisi participatiu amb els centres 
Tancament de les reflexions finals
Publicació dels materials  
 
 
Abstract
 
This project, based on the use of comunication new technologies,  explores new visions in dialogue about the perception of the artistic patrimoine. It would offeri an open field and invitation to other institutions to continue this line of research, adapted to their needs and objectives. 

 

Paraules clau

Patrimoni artístic; Art; Anàlisi; Museu

 

Inici del projecte

2012 - 2015

 

Antecedents

 

Resultats

Noves mirades sobre el patrimoni artístic. Publicació en paper del resum del projecte i DVD que inclou la documentació següent: metodologia i cronologia, 1.000 imatges, comentaris, valoracions, reflexions i conclusions.
 
Presentació del projecte final al Centre International de Musique Populaire (CIMP) del Musée des instruments de Céret (França).
 
Presentació del projecte final a l’Institut d’Estudis Catalans. Barcelona, gener de 2015. 
 
Possible exposició dels materials recollits.

 

Més informació

Els materials d'imatge i comentaris són propietat dels centres col·laboradors i no es poden reproduir sense prèvia autorització.

 

Entitats

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte