Secció Filològica - Projectes normatius

Gramàtica de la Llengua Catalana

Direcció

Manuel Pérez Saldanya
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de València

Direcció

Gemma Rigau i Oliver
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

 Oficina de Gramàtica

Síntesi

El projecte té com a objectiu elaborar, publicar i mantenir actualitzada la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, que estableix les normes gramaticals del català.

Com a obra de referència normativa, és successora de la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra, publicada el 1918 i reeditada per darrera vegada el 1933.
 
Partint de la descripció lingüística, aquesta nova gramàtica completa i actualitza la norma posant atenció a la variació geogràfica i social i abordant les principals qüestions que avui dia susciten dubtes al parlant.
 
 
Main project tasks and aims:
 
The main purpose of this project is to develop, publish and keep up to date the official grammar of Catalan language of the Institute for Catalan Studies, which sets the rules of Catalan grammar.
 
As a normative reference work, it is derived from Pompeu Fabra’s Gramàtica catalana, first published in 1918 and reissued in 1933.
 
Based on linguistic description, this new grammar completes and updates linguistic standards of Catalan, paying attention to geographical and social variation, and tackling the main issues that currently raises questions among Catalan speakers.
 

 

Paraules clau

Gramàtica, fonètica, fonologia, morfologia flexiva, formació de mots, sintaxi, llengua catalana, normativa

 

Inici del projecte

1996

 

Antecedents

Aquesta obra té com a antecedent immediat la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra. Així mateix, s’ha nodrit de les aportacions de gramàtics i estudiosos de la llengua catalana, especialment pel que fa a l’adaptació de la norma en els diversos territoris (principalment Carles Salvador, Josep Giner, Manuel Sanchis Guarner i Enric Valor al País Valencià, Francesc de B. Moll i Marià Villangómez a les Illes Balears, o Pere Verdaguer a la Catalunya del Nord) i pel que fa a la compleció i actualització (Antoni M. Badia i Margarit, Joan Coromines, Albert Jané, Josep Ruaix o Joan Solà, entre molts altres). Entre les obres que hi han influït més cal mencionar la Gramàtica de la llengua catalana d’Antoni M. Badia i Margarit i la Gramàtica del català contemporani dirigida per Joan Solà.

 

Resultats

Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016.

Gramàtica de la llengua catalana (primera reimpressió). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1a. reimp., febrer 2017

 
Altres resultats
 
MARÍ, Isidor. «La nova gramàtica de l'Institut d'Estudis CatalansLlengua i Ús 49 (2010): 18-26. http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/234264.
 
PÉREZ SALDANYA, Manuel i Gemma RIGAU. «Variació gramatical i prescripció.» Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana: 15 i 16 d'octubre de 2004. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2005: 109-124.
 
PÉREZ SALDANYA, Manuel i Gemma RIGAU. «Entre dues gramàtiques: de la descripció a la prescripció.» Joan Solà: 10 textos d’homenatge. Barcelona: Empúries, 2010: 219-238.
 
PÉREZ SALDANYA, Manuel i Gemma RIGAU. «Gramàtica de la llengua catalana: entre la descripció i la prescripció.» IV Trobada de Llengua i Literatura Catalanes 2016. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 27 febrer 2016. https://www.youtube.com/watch?v=2quyRrPZ4gs.
 
PÉREZ SALDANYA, Manuel i Mila SEGARRA. «Novetats de la Secció Filològica en matèria normativa: Gramàtica de la llengua catalana i Ortografia catalana.». Matinals de Llengua Catalana de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Barcelona: Ateneu Barcelonès, 4 novembre 2016.  https://www.youtube.com/watch?v=o7D-kI-1eL0.
 
SOLÀ, Joan. «Construcció d’una sintaxi normativa. Criteris. Exemples.» Joan Solà. L’última lliçó: parlaments polítics i acadèmics. Barcelona: Empúries, 2011:103-143.
 

 

Més informació

Les feines actualment en curs estan encaminades a preparar l’edició en línia de l’obra, la qual ha de complementar l’edició en paper existent.

La Gramàtica de la llengua catalana va ser aprovada per la Secció Filològica en el ple del dia 12 de juny de 2015 i va rebre la sanció del ple de l’Institut d’Estudis Catalans el dia 27 de setembre de 2016.

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte