Secció Filològica - Projectes normatius

Nou Diccionari Normatiu de la Llengua Catalana

Direcció

Joaquim Rafel i Fontanals
Institut d'Estudis Catalans -

Col·laboradors: 

1 coordinador
2 lexicògrafs 
 
Síntesi

L’objectiu d’aquest projecte és la redacció d’un diccionari normatiu de nova planta, elaborat, doncs, amb els criteris i els mètodes propis de la lexicografia moderna i sense les limitacions de la tradició lexicogràfica catalana. 

 

Abstract

The aim of this project is to write a new Catalan standard dictionary according to modern lexicographic criteria and methods, as well as without traditional lexicography limitations.
 

 

 

Paraules clau

Lexicografia, lexicologia, lèxic normatiu, terminologia, pragmàtica, gramàtica

 

Inici del projecte

2008 -

 

Antecedents

 

Resultats

 

Més informació

 — Acord de la Secció Filològica sobre el model de llengua, aprovat en la reunió de la SF del 2 de juliol de 2010.
— Criteri sobre el tractament de la variació dialectal en el nou diccionari normatiu, que fou aprovat per la Secció Filològica l’1 de juliol de 2011. 
— Després de l’aprovació, en les reunions tingudes al llarg de l’any 2012, la Comissió de Lexicografia desenvolupà aquest criteri i en va fer diverses proves d’aplicació. 
— Criteri sobre el tractament de la variació funcional en el nou diccionari normatiu, que fou aprovat per la Secció Filològica el 18 de maig de 2012. 
— Després de l’aprovació, en les reunions tingudes al llarg de l’any 2014, la Comissió de Lexicografia desenvolupà aquest criteri i en va fer diverses proves d’aplicació. 

 

 

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte