Secció Filològica - Projectes normatius

Diccionari Manual de la Llengua Catalana. Segona edició

Direcció

Joaquim Rafel i Fontanals
Institut d'Estudis Catalans -

Col·laboradors: 

1 Coordinador
3 lexicògrafs
 
Síntesi

L’objectiu d’aquest projecte és la redacció de la segona edició del Diccionari manual de la llengua catalana de l’IEC (DM2). 

De la mateixa manera que la primera edició del Diccionari manual suposà un avenç metodològic respecte del DIEC1, aquesta segona edició també serà innovadora respecte del DIEC2. 
 
Algunes de les innovacions metodològiques que s’hi introduiran són:
 
— La distribució de la informació en articles respon a criteris formals. 
— Les accepcions s’ordenen d’acord amb el criteri d’ús (de més usual a menys usual).
— Les subentrades constitueixen una secció a part dins dels articles i s’ordenen alfabèticament. 
— S’incorporen als articles comentaris amb informacions de caràcter dialectal, funcional, sintàctic i morfològic, amb l’objectiu d’orientar l’usuari.
 

Abstract

The aim of this project is to write the second edition of the Diccionari manual de la llengua catalana (DM2) of the Institut d’Estudis Catalans [Institute for Catalan Studies]. This dictionary has methodological innovations in comparison with the first and the second edition of the Diccionari de la llengua catalana (DIEC).

 

Paraules clau

Lexicografia, lexicologia, lèxic normatiu, terminologia, pragmàtica, gramàtica

 

Inici del projecte

2007 -

 

Antecedents

El DM2 parteix de la primera edició d’aquest mateix diccionari (DM1), publicada l’any 2001, i de la segona edició del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut (DIEC2), publicat el març de 2007. 

 

Resultats

 

Més informació

Fins a juliol de 2015 s’ha redactat aproximadament la meitat dels articles previstos.

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte