Secció Filològica - Projectes normatius

Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC)

Direcció

Joaquim Rafel i Fontanals
Institut d'Estudis Catalans -

Període 1992-1999
Directora: M. Teresa Cabré i Castellví

Període 1999- 
Director: Joaquim Rafel
 
Col·laboradors actuals: 
1 Coordinador
2 lexicògrafs
 
Síntesi

L’objectiu d’aquest projecte és la redacció i l’actualització periòdica del Diccionari de la llengua catalana, de l’IEC, que actualment és l’obra de referència normativa pel que fa al lèxic de la llengua catalana. 

 
Main project tasks and aims (outline):
The main objective of this task is drafting and regular updating of the Dictionary of the catalan language, which is now the prescriptive reference regarding the catalan lexicon.
 

 

Paraules clau

Lexicografia, lexicologia, lèxic normatiu, terminologia, pragmàtica, gramàtica

 

Inici del projecte

1992 -

 

Antecedents

L’antecedent del DIEC1 és el diccionari de Pompeu Fabra (DGLC): “L’any 1932, [...] Pompeu Fabra publicà el Diccionari general de la llengua catalana, elaborat amb materials i recursos humans procedents bàsicament de les Oficines Lexicogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans, que ell mateix dirigia.” (Pròleg DIEC, 1995)

Partint del DGLC de Fabra, doncs, l’Institut d’Estudis Catalans va elaborar el Diccionari de la llengua catalana, que fou publicat el 1995 (DIEC1). Aquesta edició va ser el fruit de la col·laboració entre les Oficines Lexicogràfiques, la Comissió de Lexicografia i els membres de la Secció Filològica. També hi van aportar els seus coneixements les altres Seccions de l’IEC i es va comptar amb un nombre molt elevat de col·laboradors.
 
Finalment, el DIEC2 s’elaborà prenent com a punt de partida el DIEC1 i, per tant, manté la continuïtat del projecte definit per a la primera edició, alhora que incorpora algunes novetats significatives tocant als criteris lexicogràfics. La segona edició del DIEC és fruit del treball coordinat de totes les seccions de l’IEC i respon a la voluntat de la Secció Filològica de mantenir el diccionari normatiu actualitzat i de prendre en consideració els suggeriments i les observacions relatius a la primera edició del DIEC que usuaris de diferents àmbits havien expressat. 
 

 

Resultats

 
 
Altres resultats
 
Diccionari manual de la llengua catalana. Barcelona: Edicions 62 / Enciclopèdia Catalana / Institut d’Estudis Catalans, 1997-2001 (primera edició).
 
Aquest diccionari es nodrí bàsicament del text normatiu de la primera edició del Diccionari de la llengua Catalana de l’IEC, del qual és una versió abreujada tant pel que fa al nombre d’entrades com al d’accepcions. També es va fer una reelaboració de moltes definicions, sigui per adaptar-les a criteris lexicogràfics prèviament establerts, sigui per millorar-les, completar-les o fer-ne una redacció més planera. Aquest diccionari suposà un cert avenç metodològic respecte del DIEC1.

 

Més informació

  •  1992-1995: Elaboració de la primera edició del Diccionari de la llengua catalana de l’IEC (DIEC1). Aquesta primera edició fou publicada l’any 1995 en suport paper i revisada en dues reimpressions aparegudes els anys 1996 i 1997.
     
  • 1997-2007: Elaboració de la segona edició del Diccionari de la llengua catalana de l’IEC (DIEC2). Aquesta segona edició fou publicada l’any 2007 en suport paper i també a Internet. Des del 2007, doncs, aquesta edició es pot consultar en línia i és actualitzada periòdicament. Fins ara se n’han fet cinc actualitzacions (2007, 2009, 2011, 2013 i 2015).
 

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

Diccionari de la llengua catalana


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte