Secció Filològica - Projectes normatius

Projecte de recerca i codificació de la llengua de signes catalana

Direcció

Josep Quer Villanueva
Institut d'Estudis Catalans -

Ponent

Gemma Rigau i Oliver
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Col·laboradors:

Delfina Aliaga Emeterio
Xavier Álvarez Reyes
Gemma Barberà Altimira 
Santi Frigola Segimon 
Alexandra Navarrete González
Eulàlia Ribera Llonc  
 
Síntesi

La llengua de signes catalana (LSC) és la llengua pròpia de la comunitat de signants de Catalunya. La Secció Filològica ha incorporat la LSC com un objecte més de la seva activitat científica i col·labora regularment amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya i amb les universitats en activitats de recerca i promoció de la LSC. Vídeo 01

Amb la Llei de llengua de signes catalana aprovada pel Parlament de Catalunya el 26 de maig del 2010, l’Institut esdevingué l’autoritat normativa d’aquesta llengua que en promou la recerca i haurà d’establir-ne l’estàndard en un futur. La primera versió del Portal de la llengua de signes catalana, es va presentar en un acte el dia 13 de novembre de 2012 a l’IEC, i té la voluntat que es converteixi en el lloc web de referència que reculli tots els recursos lingüístics disponibles en l’estudi de la LSC i els posi a l’abast dels seus usuaris, dels investigadors i de la societat en general. Vídeo 02
 
En aquests moments hi ha dos projectes actius; el primer, iniciat l’any 2012, consisteix en la creació d’un corpus de referència de la LSC. El segon, iniciat l’any 2016, consisteix en la creació d’una base de dades lexicogràfica de la LSC. Vídeo 03
 
Pel que fa al projecte de constitució del corpus, els objectius principals són els següents:
  • Documentar l’estat actual de la LSC mitjançant una mostra àmplia i representativa de diferents tipus de discurs signat. 
  • Fer una anotació bàsica i descriptiva i posar en línia part del corpus com a material accessible que pot ser utilitzat amb finalitats de recerca, educatives o de consulta per part d’usuaris. Vídeo 04
Pel que fa al projecte de base de dades lexicogràfica, els objectius principals són els següents:
  • Descriure les unitats lèxiques de la LSC des d’un punt de vista fonològic, morfològic, sintàctic, semàntic i pragmàtic.
  • Crear una eina de consulta de les unitats lèxiques de la LSC que permeti l’accés als lemes a partir de qualsevol tipus d’informació que hi aparegui codificada i disponible en línia.
  • Crear una font d’informació que permeti l’elaboració de materials lexicogràfics en LSC, inclòs el diccionari normatiu que cal elaborar en un futur. Vídeo 05
Amb el desenvolupament de tots dos projectes es pretén aconseguir una eina útil per a la consulta lingüística i per a la recerca, tant teòrica, ja que es comptarà amb un conjunt de dades anotades que permetran fer descripcions i anàlisis i, en conseqüència, conèixer millor la gramàtica i el lèxic de la LSC, com aplicada, ja que servirà com a punt de referència en la creació de materials com diccionaris, materials didàctics o aplicacions a la traducció automàtica. Vídeo 06
 
D’aquesta manera, ambdós projectes significaran una contribució important que aportarà les bases per a l’estandardització de la llengua de signes catalana (LSC), tant des d’un punt de vista lingüístic, com de cara a l’establiment d’uns criteris metodològics compartits. Vídeo 07
 
 
Abstract
 
The main goal of the project, named research and codification of Catalan Sign Language (LSC) is to provide a corpus and a lexicographic database of LSC, available online, to improve the knowledge and standardization of the language. On the one hand, it pretends to gather recordings of signers from different parts of Catalonia, from different ages, and different discourse types. On the other hand, it pretends to classify and describe its lexical units phonologically, morphologically, syntactically, semantically and pragmatically.

 

 

Paraules clau

Llengua de signes catalana, LSC, corpus, base de dades lexicogràfica, diccionari de la LSC

 

Inici del projecte

2010 -

 

Antecedents

L’any 2007, l’IEC, la Federació de Persones Sordes de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Fundació Barcelona Media i Linguamon van prendre la iniciativa de col·laborar de cara a crear un corpus de referència de la LSC. En aquell moment, però, la falta de finançament no va permetre dur endavant el projecte. L’any 2012 l’Institut d’Estudis Catalans va oferir la possibilitat d’iniciar un primer projecte de constitució de corpus amb una fase preparatòria i una prova pilot. Això va ser possible gràcies al suport del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i a una subvenció de l’Obra Social “La Caixa”. Video 08

En aquest moment el corpus ja compta amb unes 130 gravacions de diferents activitats, localitzacions del territori i grups d’edat, que s’estan acabant d’enllestir per a oferir al públic. Video 09
Per altra banda, l’any 2016 s’ha iniciat una segona fase del projecte, amb la creació d’una base de dades lexicogràfica basada, inicialment, en el corpus de referència de la LSC i en les obres lexicogràfiques ja existents. Video 10
 
L’Institut d’Estudis Catalans està desenvolupament aquest projecte amb el suport del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i  d’una subvenció de l’Obra Social “La Caixa”. Video 11
 

 

Resultats

III Seminari de la llengua de signes catalana
27 de maig de 2011, Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)

IV Seminari de la llengua de signes catalana
25 de maig de 2012, Sala Prat de la Riba de l’IEC
 
Presentació del portal i del projecte de constitució del corpus de la llengua de signes catalana
13 de novembre de 2012, Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC
 
Presentació del material divulgatiu del projecte de vocabulari bàsic i del corpus de la llengua de signes catalana
9 de març de 2016, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
 
Barberà, G., J. Quer & S. Frigola. 2016. «Primers passos cap a la documentació de discurs signat. El projecte pilot de constitució del corpus de la llengua de signes catalana». A: Treballs de Sociolingüística Catalana 25: 287-302.

 

Més informació

 

 

 

 

 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte