Secció Filològica - Projectes normatius

Gramàtica essencial de la llengua catalana

Direcció

Maria Josep Cuenca Ordinyana
Institut d'Estudis Catalans -

Col·laboradors:

Judit Feliu i Cortès / Cristina Guirado Gil / David Ordóñez
 
Síntesi

La Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC) és una versió reduïda de la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) de l’Institut d’Estudis Catalans (GIEC, 2016). Es presenta amb un format adaptat per a la consulta en línia i té com a objectiu general fer accessible a un públic ampli la descripció i la normativa gramaticals contingudes en la Gramàtica de la llengua catalana. Aquesta gramàtica en línia de l’IEC es pot consultar en l’adreça https://geiec.iec.cat. 
 
La GEIEC comprèn trenta-dos capítols i, en extensió, supera lleugerament el 50% de la GIEC. Conté explicacions organitzades al voltant de 245 quadres resum. Com a elements de suport, compta també amb un glossari en línia (amb 569 termes), que resol dubtes terminològics durant la consulta. Inclou remissions a la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) i a l’Ortografia (OIEC), que permeten ampliar la informació. La consulta de l’obra es pot fer a través del sumari, dels quadres resum o del glossari. La segona edició, amb la inclusió de fitxers de so, es va obrir al públic al juny de 2020.
 
La Gramàtica essencial de la llengua catalana va ser aprovada per la Secció Filològica en el ple del dia 9 de març de 2018 i va rebre la sanció del ple de l’Institut d’Estudis Catalans el dia 13 de setembre de 2018.
 
 
Abstract en anglès
 
The Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC) is a reduced version of the Institut d’Estudis Catalans Gramàtica de la llengua catalana (GIEC, 2016). It has been conceived as an on-line grammar that can make accessible to a broader audience the grammatical description and norm included in GIEC. This grammar is accessible at: https://geiec.iec.cat.
 
GEIEC includes 32 chapters and is about 50% of GIEC as for extension. The explanations are organized around 245 tables that summarize the contents developed below. There are other devices that serve as a support for consultation, such as an on-line glossary (including 569 terms). GEIEC also includes links to GIEC and also to IEC’s Ortography, which allows us to expand the information. The grammar can be looked up through the summary, through the tables and through the glossary. The second edition, including audios, is available from June 2020.
 
GEIEC was approved in the Philology Section of the IEC on March 9th, 2018 and was ratified by the IEC on September 13th, 2018.
 

 

Paraules clau

Fonologia, morfologia, sintaxi, gramàtica, normativa, gramàtica en línia, glossari de termes gramaticals

 

Inici del projecte

2015 - 2020

 

Antecedents

El 18 de maig de 2001, a proposta de la Comissió de Gramàtica, la Secció Filològica acordà d’emprendre els treballs de preparació de la publicació d’una nova gramàtica normativa: La Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (GIEC). L’Institut d’Estudis Catalans, que té reconeguda legalment la competència en totes les terres de llengua i cultura catalanes, que té un reconeixement acadèmic internacional i, sobretot, que gaudeix del reconeixement de la comunitat lingüística, actua com a acadèmia de la llengua per a tots els membres d’aquesta comunitat i, per aquest motiu, s’encarrega de la nova gramàtica normativa, una obra de referència de caràcter institucional. Acabat el procés de redacció de la GIEC, es va acordar endegar les actuacions per a fer-ne una versió reduïda i adaptada a les necessitats d’un públic general, cosa que inclou una selecció de continguts, una reformulació del text i una adaptació formal que pugui permetre’n la consulta en línia.

 

Resultats

Gramàtica essencial de la llengua catalana, 2018, en línia: geiec.iec.cat. ISBN: 978-84-9965-445-4, DOI: 10.2436/10.2500.04.1

Glossari de termes gramaticals, 2020, en línia: https://cit.iec.cat/GTG, DOI10.2436/10.2000.65.1

 
Contribucions GEIEG
 
Maria Josep Cuenca, "Traducció i gramàtica. Eines de consulta", Curs per al personal de les Corts valencianes (València, 7 de novembre de 2018).
 
Maria Josep Cuenca, "Taula rodona: Diálogo a tres voces sobre la gramática de referencia y la escuela", III Congreso Internacional sobre Enseñanza de la Gramática (Barcelona, 23 de gener de 2019).
  
Maria Josep Cuenca, “Les noves gramàtiques de l’IEC i la terminologia gramatical: el glossari de la Gramàtica essencial de la llengua catalana”, Jornades GrOC 2019: l'actualització i unificació terminològica a les classes de llengua i les PAU (Barcelona, 15 de febrer de 2019).
 
Judit Feliu, "Presentació de la Gramàtica essencial de la llengua catalana", CNL L'Heura (Santa Coloma de Gramanet, 3 d'abril de 2019).
 
Maria Josep Cuenca, "La Gramàtica essencial de la llengua catalana: la gramàtica en línia de l'IEC", Jornada de Filologia Catalana per a professionals, Departament de Filologia catalana (València, 4 de maig de 2019).
 
Maria Josep Cuenca, "Presentació de la Gramàtica essencial de la llengua catalana de l'IEC", 33 Jornades Internacionals per a professors de català, Universitat de les Illes Balears (Palma, 16 de juliol de 2019).

Roda de premsa de presentació de la GEIEC, 17 de gener de 2019, https://youtu.be/mIeJVPiz4OM
 
Maria Josep Cuenca: “La Gramàtica essencial de la llengua catalana: la gramàtica en línia de l’IEC”, Serra d’or 712 (abril de 2019), 76-77.
 
Maria Josep Cuenca "La terminologia gramatical: de la Gramàtica de la llengua catalana a la Gramàtica essencial de la llengua catalana", en: Feliu, Judit; Trias, Mireia (cur.). Gramàtica, esport i terminologia. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2019, 71-112.
 
Maria Josep Cuenca "La Gramàtica essencial de la llengua catalana: investigación y transferencia de conocimiento en lingüística", XXXIV Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüístas, Universitat de València (València, 18 de setembre 2019).
 
Maria Josep Cuenca, Ponència: 'Les gramàtiques Essencial i Bàsica de l'IEC (2018)’, Alacant, Departament de Filologia Catalana, 20 de febrer de 2020.
 
 
Maria Josep Cuenca, “La implementació de les gramàtiques Essencial i Bàsica de l’Institut d’Estudis Catalans”, Llengua & literatura 32, 198-203, 2022. 

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

Gramàtica essencial de la llengua catalana

 

 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte