Secció Filològica - Projectes de recerca

Refranyer Aguiló

Direcció

José Enrique Gargallo Gil
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Director anterior:

 

Col·laboradors: 
1 lexicògraf: Gemma Boada Pérez
 

 

Síntesi

El Refranyer Aguiló és la col·lecció de parèmies que Marià Aguiló i Fuster va recollir al llarg de la seva vida, en diversos indrets de tot el domini lingüístic català o de les informacions que rebia de diferents personalitats destacades.

Actualment estem estudiant i transcrivint aquests materials (és a dir, una còpia de la digitalització: 40.000 fitxes) amb la intenció de posar-los a la xarxa. A banda de consultar el Refranyer com un diccionari, els lectors, en principi, podran fer cerques a la pestanya d’«Entrada», «Refrany», «Temàtica», «Obra», «Autor» i «Territori», segons la informació que els interessi investigar.
 
 
Abstract
 
The Refranyer Aguiló is a collection of proverbs which have been collected from different Catalan territories by the Catalan poet and linguist Marià Aguiló i Fuster throughout his life. At the moment, the collection is being studied and transcribed in order to post all the information online. 
 
 

 

Paraules clau

Llengua catalana; paremiologia; lexicografia

 

Inici del projecte

2010 - 2020

 

Antecedents

El Centre de Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat de Catalunya va digitalitzar els materials (més de 40.000 fitxes), amb un conveni signat entre el Departament de Cultura i l’Abadia de Montserrat. Gràcies a un acord entre l’Abadia de Montserrat i la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, actualment estem estudiant i transcrivint aquests materials.

 

Resultats

Articles

Boada, Gemma / Colón, Germà (2014): «Edició electrònica del Refranyer Aguiló», A: Estudis Romànics, volum XXXVI (p. 333-335). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
 
 
Participació en seminaris i congressos
 
Conferència a l’AILLC (València, juliol de 2015): 
Colón, Germà / Boada, Gemma: «El Refranyer Aguiló: de la paraula documentada a la paraula digital».
 
 
Altres resultats
 
Base de dades dipositada a l’IEC (no consultable)
 

 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte