Secció de Ciències Biològiques

Recuperació i anàlisi de documents relatius a aspectes socials de la medicina a Catalunya, a partir del fons de l’arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona en el període 1770-1870

Col·laboradors: 

Marc Xifró i Collsamata (arxiu RAMC)
Àngels Gallegos i Paniello (arxiu RAMC)
 
Síntesi

Des de finals del segle XVIII i els dos primers terços del XIX, l’Acadèmia de Medicina ha estat l’element més important, i gairebé únic, en les relacions exteriors de la medicina catalana amb la resta de països veïns, principalment, França i Itàlia. També ha estat l’element més important, i gairebé únic, al capdavant de la sanitat a Catalunya en aquest temps.

El projecte té per objectiu fer conèixer els documents del fons de l’arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i valorar les informacions recollides sobre: informes i consultes a l’Acadèmia, relatius principalment a qüestions de salut urbana, contaminació per gasos i fums, per productes químics, lesions per màquines, destí d’espais urbans, edificabilitat, habitatges, ubicació de cementiris, manicomis, hospitals, abastiment d’aigües. També sobre consum d’aliments, ubicació de granges de vaques, producció i higiene de la llet, alimentació amb carn de cavall. En els aspectes més directament mèdics, estudi sobre malalties infeccioses que afecten el bestiar destinat al consum humà: carboncle en ovins, roget en porcs, febres de Malta en cabres. També els que suposen risc molt directe, com la ràbia, sobre la que la documentació és important, perquè hi ha poques dades antigues del conjunt de Catalunya.

També és important el material trobat sobre aspectes sanitaris en relació a les comarques de Catalunya, des del nomenament de subdelegats dels partits mèdics a l’estudi de les petites epidèmies locals, o a temes concrets d‘alguna comarca: febres palúdiques en zones de cultiu d’arròs (baix Ter, delta del Llobregat, delta de l’Ebre). I un interès més especial mereix l’anàlisi de les consultes i els problemes referents a la Vall d’Aran.
 

Abstract

The main purpose of this research programme is to analyse and disseminate the documentary collection (from 1770 to 1870) of the Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya in order to value the information which have been collected about the following social matters: urban health; smoke and gas pollution; machinery injuries; allocation of urban spaces; suitability for building; housing; location of cemeteries, hospitals and mental hospitals; water supply; food consumption; location of farms; milk production and hygiene in milk production; diet based on horse meat. In relation to medical matters: infectious diseases of farm animals such as Malta fever or rabies disease. It is also important the medical information collected about specific issues in some Catalan territories.

 

Paraules clau

Història de la medicina, Catalunya, Barcelona, Urbanisme, Sant Martí de Provençals, Vall d’Aran, Contaminació, Habitatges, Veterinària, Ràbia

 

Inici del projecte

2013 -

 

Antecedents

El projecte es va iniciar l’any 2013.

 

Resultats

 A la Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya:

Xifró i Collsamata, Marc: “Louis Pasteur i la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (1886-1888)”. Rev. RAMC, 2013, 28 (1), 22-24
 
Gallegos i Paniello, Àngels: “1852. Cessió per part de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona d’una imatge de sant Bru a la Casa de la Caritat”. Rev. RAMC, 2013, 28 (1), 22-24.
 
Xifró i  Collasamata, Marc: “Ferdinand de Lesseps i la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. 1848. Els callistes” Rev. RAMC, 2013, 28 (2), 77-78
 
Gallegos i Paniello, Àngels: “1805. Una carta de Mateu Orfila al seu pare a  l’arxiu de l’Acadèmia” Rev. RAMC, 2013, 28 (2), 79-80
 
Gallegos i Paniello, Àngels; Xifró i Collsamata, Marc: “Els fums de les fàbriques com a problema d’higiene urbana a la Barcelona de la primera meitat del segle XIX. Consultes a l’Acadèmia de Medicina”. Rev. RAMC, 2013, 28 (3), 120-122
 
Corbella Corbella, Jacint; Gallegos i Paniello, Àngels; Xifró i Collsamata, Marc: “Papers de l’Arxiu:1883. Proposta de transvasament de l’aigua de la Noguera Pallaresa a Barcelona. Informe de l’Acadèmia de Medicina”. Rev. RAMC, 2013, 28 (4), 167-168.
 
Xifró i Collsamata, Marc; Gallegos i Paniello, Àngels: "Un informe de l'Acadèmia de Medicina de Barcelona sobre les pudors a la ciutat en el segle XIX2". Rev. RAMC,  2014, 29 (1), pp. 32-33.
 
Gallegos i Paniello, Àngels; Xifró i Collsamata, Marc. "El brot de ràbia de Puigcerdà de 1821. Alarma social", Rev. RAMC, 2014, 29 (2), 87-89
 
Gallegos i Paniello: Àngels: "Remeis alternatius de la ràbia a l'arxiu de la RAMC,1853-1862".  Rev. RAMC, 2014, 29 (3), 130-133.  
 
Gallegos i Paniello, Àngels; Xifró i Collsamata, Marc: “Papers de l’Arxiu: 1841 Amputacions en la indústria de filatures de cotó i llana”. Rev. RAMC, 2014, 29 (4), 174-175
 
Gallegos, Àngels; Xifró, Marc:  “Un informe  de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona, 1865, sobre el projecte de fer un cementiri al Guinardó. Nota prèvia”. Rev. RAM de Catalunya,  2015, 30 (1), 24-26
 
Corbella, Jacint; Gallegos, Àngels; Xifró, Marx: “Dades relatives a metges i sanitat en el partit de la Vall d’Aran (Viella), a l’arxiu de la RAMB a la primera meitat del segle XIX” Rev. RAM de Catalunya, 2015, 30(2), 69-71
 
Corbella, Jacint; Xifró, Marc; Gallegos, Àngels: “Problemes professionals a sant Andreu del Palomar i Horta, Barcelona, 1832-1836”  Rev. RAM de Catalunya, 2015, 30 (4), 179-181
 
 
 
 
Corbella, Jacint; Gallegos, Àngels; Xifró, Marc: “Història de la ràbia com a malaltia. Necessitat d’un estudi transversal. L’enquesta epidemiològica de Catalunya de 1845. Episodis del partit d’Igualada” Gimbernat, 2014, 61, pp. 171-184 
 
Gallegos i Paniello, Àngels; Xifró i Collsamata, Marc; Corbella i Corbella, Jacint: “Transcripció de documents d’interès mèdico social de l’Arxiu històric de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya en el segle XIX (1837-1861)”. Gimbernat, 2014 (61), pp. 105-170
 
 
 
Corbella, Jacint; Gallegos i Paniello, Àngels: “Informe de l’acadèmia de Medicina de Barcelona sobre la instal·lació d’una granja de vaques en el terme de Sant Martí de Provençals. 1839”.  Rev. ACVC, 2013, pp. 39-43
 
Corbella Corbella, Jacint; Gallegos i Paniello, Àngels: “Aspectes nutricionals i de consum de bestiar equí a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya en el segle XIX".  Rev. ACVC, 2014, pp. 50-51
 
Corbella, Jacint; Xifró, Marc; Gallegos, Àngels: “Casos antics de ràbia a Reus i en el camp de Tarragona. Cas d’un veterinari”. Rev. Acad. Ciències Veterinàries de Catalunya, 2015, pp. 107-113. 
 
 
Altres treballs previs en la sèrie de “PAPERS DE L’ARXIU
 
Gallegos i Paniello, Àngels: “Les febres tercianes de sant Martí de Provençals. Un informe de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona, 1839”, Gimernat, 2011 (55), pp. 69-88
 
Corbella, Jacint; Gallegos, Àngels: “Documentació a l’Acadèmia de Medicina de Barcelona sobre l’epifitia de les patates de 1845 a Catalunya”. Gimbernat, 2011 (56), pp. 61-68
 
Gallegos i Paniello, Àngels: “Transcripció d’una memòria sobre l’epidèmia de còlera de 1885 a Sant Martí de Provençals, conservada a l’Arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya”, Gimbernat, 2011 (56), pp. 189-194)
 

 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte