Secció Històrico-Arqueològica

Monuments commemoratius de Catalunya

Direcció

Albert Balcells i González
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

 Equip d’investigació: Josep M. Palau Baduell

Síntesi

Per a estudiar la memòria històrica col·lectiva un dels elements bàsics és l’estudi dels monuments commemoratius que volen perpetuar el record de personatges, fets i col·lectius socials de caràcter local, nacional i internacional. El propòsit d’aquest projecte és elaborar una base de dades de les escultures, monòlits i esteles exemptes erigides a la via pública en els segles XIX, XX i XXI als municipis al voltant dels deu mil habitants i més, que són aquelles que solen tenir la capacitat per a aixecar aquesta monuments encara que no tots en tenen. També s’hi inclouen en aquest repertori totes les capitals de comarca i els pobles que tenen algun monument singular. De moment s’han recollit les dades de més de mil tres cents monuments. 

El programa ha estat confiat per la Secció Històrico-Arqueològica a l’Oficina d’Assessorament Històric i Patrimoni (oahistoric@iec.cat). Totes les comunicacions relacionades amb aquest repertori es poden adreçar aquí.
 
En la base de dades es recullen les dades bàsiques del monument (títol, inscripció, autor, data d’inauguració i mides), almenys una fotografia, una breu descripció i un comentari amb la informació imprescindible sobre el significat i la justificació del monument. S’han descartat els monuments funeraris en cementiris, llevat d’alguns monuments de caràcter polític, i també els de caràcter religiós no vinculats directament amb la història local, així com les plaques commemoratives adossades a les parets de les cases.  
 
 
Abstract
 
The purpose of this project is to develop a database of sculptures, monoliths and stelae erected in public in the 19th, 20th and 21st centuries in cities with a population of 10.000 inhabitants or more. Main cities and towns which have singular monuments are also included in the data base. Currently, more than 1.300 monuments data have been collected. Funerary monuments on the cemeteries unless some political and religious monuments not directly linked with local history, as well as memorial wall plaques have been rejected. 

 

Paraules clau

Memòria història, monuments

 

Inici del projecte

2008 -

 

Antecedents

Com antecedents del programa es poden considerar algunes publicacions del director del projecte: 

  • BALCELLS, Albert. «Memòria, història i política». Idees, 28-29 (2006), p. 8-14.
  • BALCELLS, Albert. Llocs de memòria dels catalans. Barcelona: Proa, 2008.
  • BALCELLS, Albert. «La memòria al carrer: monuments commemoratius a Barcelona a partir de 1977». A: Espai urbà, memòria i ciutadania. Restauracions, transmissions i resignificacions del patrimoni democràtic. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2011. 
El llibre Llocs de memòria dels catalans és una obra on, al costat de monuments arquitectònics que allotgen institucions que es consideren peces clau de la memòria col·lectiva catalana, apareixen alguns exemples de monuments commemoratius si bé en nombre més petit en relació al corpus que aquí es proposa realitzar i que permetria extreure’n conclusions globals.
 
A més, diverses ciutats, com Barcelona, Tarragona o Girona compten amb catàlegs publicats, però no sempre actualitzats, de l’escultura al carrer però el desconeixement de la resta del país és total, on la significació d’aquest tipus de monuments no s’ha tingut encara en compte i només es valora el sentit estètic dels monuments. 
 

 

 

Resultats

Llibres

En el Catàleg de l’exposició 300 Onze de Setembre, 1714-2014, que tingué lloc al Museu d’Història de Catalunya, consta la informació facilitada a partir del nostre repertori i resta recollida a un article titulat: «Llocs de memòria i geografia del record de l’Onze de Setembre del 1714 i dels seus homes». Hi consten més de quaranta monuments. S’hi esmenta la base de dades de monuments commemoratius de l’IEC. Aquesta ha estat la primera contribució de l’esmentat repertori a una mostra pública.
Dates de l’exposició: 14/3/2014 a 28/08/2104.
 
 
Conferències
 
Ponència “Monuments commemoratius catalans fora de Barcelona entre 1880 i 1918", presentada a la Secció Històrico-Arqueològica el 13 d’abril de 2013, 15 p. 
 
Ponència "Monuments commemoratius a Barcelona a partir de 1977", presentada a la en el Congrés Internacional “Espai urbà, memòria i ciutadania: restauracions, transmissions i resignificacions del patrimoni democràtic / Espacio urbano, memoria y ciutadania: restauracions, transmisiones y resignificaciones del patrimonio democrático / Urban space, memory and citizenry: restoration, transmission and resignification of the democratic legacy”. 20 p. Universitat Autònoma de Barcelona, gener de 2011.
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 Monuments commemoratius de Catalunya


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte