Del Diccionari Aguiló al Diccionari Fabra / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

José Enrique Gargallo Gil
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Joan Veny i Clar (IEC)

 
José Antonio Pascual Rodríguez, membre corresponent de la Secció Filològica,
membre numerari de la Real Academia Española
 
Maria-Reina Bastardas Rufat, investigadora externa (Universitat de Barcelona)
 
Emili Casanova Herrero, investigador extern (Universitat de València).
 
Síntesi

L’objectiu del projecte és resseguir, analitzar i ponderar la transmissió lexicogràfica del Diccionari Aguiló al Diccionari General de Fabra de 1932; concretament, a resseguir de manera sistemàtica els nombrosos indicis de transmissió d’una obra a l’altra, basats en la notòria similitud en les definicions o en altres aspectes del tractament lexicogràfic entre ambdues obres.

 
L’estudi sistemàtic i contrastat de tots dos diccionaris haurà de revelar l’important transvasament de dades del primer al segon, i també que el Diccionari Fabra no hauria estat tan refractari al lèxic dialectal, especialment aquell aliè al català central, contra la creença general d’avui dia.
 

 

Paraules clau

Diccionari, cèdula, lèxic, dialectalisme, llengua general, transmissió, espai interactiu

 

Inici del projecte

2023 -

 

Antecedents

 

Resultats

• Redacció d’una monografia de conjunt: Del Diccionari Aguiló al Diccionari Fabra. Se’n miraria de fer una edició electrònica sense cost econòmic.

• Redacció de treballs de síntesi, amb possible destí a revistes com Estudis Romànics, Revista de Filología Española, eHumanista, Revista de Filología Románica o Revue de Linguistique Romane.
 
• Presentació de comunicacions o ponències a congressos sobre lexicografia, dialectologia, lingüística...
 
 
Altres resultats
 
• Espai interactiu amb possible connexió amb altres obres de referència en xarxa (DIEC, DCVB, BDLEX).
 
• Eina interactiva amb les dades diatòpiques del Diccionari Aguiló, que en bona mesura es troben latents al Diccionari Fabra.
 

 

Més informació

El Diccionari Aguiló és el títol que reben els materials aplegats per Marià Aguiló i publicats per Manuel de Montoliu i Pompeu Fabra entre els anys 1914 i 1934.

 

 

 

 

 

Secció Filològica - Projectes de recerca

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia Ministerio de Ciencia e Innovación        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte