Secció de Ciències i Tecnologia

Actualització del vocabulari meteorològic català / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Jordi Mazón Bueso
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Associació Catalana de Meteorologia (ACAM)

Ponent

Antoni Roca Rosell
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Politècnica de Catalunya

Col·laboradors:

David Pino González (Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Associació Catalana de Meteorologia)

Antoni Hernández Fernández (Societat Catalana de Tecnologia, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 
Síntesi

Aquest projecte és una actualització del vocabulari meteorològic existent des de l’edició del vocabulari meteorològic d’Eduard Fontserè (1948), amb la inclusió dels nous termes que han aparegut des d’aleshores ençà, sobretot en l’àmbit de la climatologia i el canvi climàtic, però també amb les noves recerques en física de l’atmosfera al llarg del segle XX i XXI. 

Els objectius són: 
  • Actualitzar l’assaig d’un vocabulari meteorològic català, incloent tots aquells termes nous apareguts des del 1948 fins l’actualitat, revisant l’actualització de les definicions existents, i analitzant si n’hi ha d’obsoletes. Elaborar la definició dels nous termes meteorològics a incloure des d’una visió científica.
  • Incloure en l’actualització de l’assaig els termes vinculats a la climatologia i al canvi climàtic, definint-los des d’una perspectiva científica.
  • Classificar els diferents termes de l’actualització del vocabulari (antics i nous) segons a l’àmbit de les ciències atmosfèriques en els que s’inclouen (meteorologia sinòptica, climatologia, canvi climàtic, micrometeorologia, teledetecció i observació, etc...) i analitzar la tendència del nombre de termes de cada categoria des de 1948 fins avui. Editar un vocabulari actualitzat en format PDF i fer-ne algunes còpies en paper. La versió digital es podria descarregar des del web de l’IEC. 
  • Construir un lloc web per aquest nou vocabulari meteorològic i climatològic en format digital tipus wiki, seguint el model de la American Meteorological Society

 

Paraules clau

Vocabulari, terminologia, tendència, meteorologia, climatologia, actualització, espai web

 

Inici del projecte

2023 -

 

Antecedents

L’assaig d’un vocabulari meteorològic català d’Eduard Fontserè ha estat i és una obra de referència per a la difusió i el bon ús de la llengua catalana en l’àmbit de la meteorologia, punt de referència per a la terminologia meteorològica en català. L’obra va ser publicada l’any 1948 per l’Institut d’Estudis Catalans, i el 2023 farà 75 anys. L’assaig va limitar-se a recollir nous mots que no eren als diccionaris generals, o bé a precisar aquelles definicions que ja existien en d’altres fonts d’una manera més tècnica.

Actualment existeixen diferents fonts que recullen part del vocabulari meteorològic català, però no estan actualitzades i els termes meteorològics i climàtics que hi apareixen de vegades estan definits de manera genèrica i no prou científica. 
El projecte d’actualització del vocabulari meteorològic català pretén donar aquesta definició més complerta i rigorosa dels principals termes meteorològics i climàtics. 
 

 

Resultats

Es lliurarà un PDF maquetat en format llibre seguint l’estil del original, i uns exemplars en format papers, i un espai web amb aquesta actualització. 

Es presentarà un resum del llibre d’abstracts del congrés europeu de meteorologia (EMS 2023) on es presentarà els primers resultats de la tendència dels termes meteorològics, i un article científic que s’enviarà a alguna revista científica de l’àmbit. 
 
Redacció d’un article científic.
 
Participació en el congrés de l’EMS 2023.
 

 

Més informació

Aprofitant aquesta actualització es farà una recerca sobre en quins dels àmbit de les ciències atmosfèriques s’inclouen els termes de l’obra (antics i nous), per fer un petit estudi sobre l’evolució d’aquests en aquests 75 anys, veure quins termes dins de cada àmbit han tingut més creixement i quins menys. Això podrà donar una idea de com ha evolucionat la recerca en temes atmosfèrics en aquests període (1948-2023), i relacionar-los amb d’altres aspectes científics i socials.  

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 Web del projecte


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte