Secció de Ciències i Tecnologia

Versió catalana del Llibre Daurat de la IUPAC / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Salvador Alegret i Sanromà
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Col·laboradors:

Joana Torres (IEC)
Tècnic lingüístic extern

 
Síntesi

Aquest projectes és una compleció de la versió catalana en versió digital del Compendi de Terminologia Química (Llibre Daurat de la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC)). 

Es tracta d’una revisió terminològica de cara a homogeneïtzar els termes trobats en els treballs dels diversos grups d’especialistes que han dut a terme la versió catalana, i donar així cohesió al Compendi.

Els registres s’introduiran a la base de dades a través del gestor CiT per facilitar la publicació del Compendi en el portal CiT(IEC).
 

 

Paraules clau

Llibre Daurat, compendi, terminologia, ciència, tecnologia, química, versió digital, versió en català, portal CiT.

 

Inici del projecte

2023 -

 

Antecedents

Des de la Declaració de Berlín sobre l’accés lliure al coneixement de les ciències i les humanitats (2003), la Societat Catalana de Ciències i Tecnologia (SECCT) ha treballat en aquest sentit, conscient que cal aprofitar els avantatges de les tecnologies de la informació i la comunicació.

En relació amb això, va emprendre la creació d’una plataforma informàtica amb la finalitat de posar a l’abast de la comunitat científica la terminologia de ciències i tecnologia generada per l’IEC, per les seves societats filials o entitats vinculades, perquè s’hi pogués accedir de manera lliure, immediata i sense restriccions. Aquesta plataforma és pública a través del portal CiT.
 
La versió catalana del Llibre Daurat (Gold Book, 1987 i 1997, primera i segona edicions), dirigida per Salvador Alegret, és acabada en la seva primera fase, que ha durat uns deu anys.
 

 

Resultats

El Compendi de Terminologia Química es difondrà a través del portal CiT (Terminologia de Ciències i Tecnologia) de l’Institut d’Estudis Catalans (cit.iec.cat).

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 http://cit.iec.cat

 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte