Secció de Ciències Biològiques

Sabers en acció: noves perspectives de la història de la ciència, la medicina i la tecnologia / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

José Ramón  Bertomeu Sánchez
Institut Interuniversitari López Piñero. UV

Ponent

Josep Lluís Barona Vilar
Institut d'Estudis Catalans - Institut Interuniversitari López Piñero. UV

Col·laboradors

Rosa Ballester Añón (professora emèrita d’història de la ciència, Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat Miguel Hernández d’Elx)
Josep Lluís Barona Vilar (catedràtic d’història de la ciència, Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat de València)
Josep Bernabeu Mestre (catedràtic d’història de la ciència, Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat d’Alacant)
Montserrat Cabré i Pairet (catedràtica d’història de la ciència, Universidad de Cantabria)
Ricardo Campos Marín (investigador científic, Instituto de Historia, CSIC, Madrid)
Miquel Carandell Baruzzi (director de la Biblioteca i Arxiu del Museu de Ciències Naturals de Granollers; professor associat d’història de la ciència, Institut d’Història de la Ciència, Universitat Autònoma de Barcelona)
Jesús I. Catalá-Gorgues, professor ajudant d’història de la ciència (Universidad de Alcalá)
Lluís Cifuentes i Comamal (professor agregat Serra Húnter, Universitat de Barcelona)
Mar Cuenca Lorente (professora associada d’història de la ciència, Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat de València)
Rafaela Domínguez Vilaplana (professora ajudant, Universidad Complutense de Madrid)
Javier Fernández Galeano (becari Juan de la Cierva, Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat de València)
Carmel Ferragud (professor titular, Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat de València)
Clara Florensa (investigadora científica, Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, Universidade de Lisboa)
Antonio García Belmar (professor titular, Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat d’Alacant)
Judit Gil Farrero (investigadora independent i editora del projecte Sabers en acció)
Antonio González Bueno (catedràtic d’història de la farmàcia, Universidad Complutense de Madrid)
Ximo Guillem Llobat (professor titular d’història de la ciència i documentació, Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat de València)
Bertha M. Gutiérrez Rodilla (catedràtica d’història de la ciència, Universidad de Salamanca)
Gabrielle Hecht (catedràtica d’història i -de manera honorífica- antropologia, Stanford University)
Oliver Hochadel (investigador científic, Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats, CSIC, Barcelona)
Agata Ignaciuk (professora ajudant doctora d’història de la ciència, Universidad de Granada)
Maríaluz López Terrada (investigadora científica del CSIC a INGENIO, CSIC Universitat Politècnica de València)
Marta Macedo  (Instituto de História Contemporânea, Universidade Nova de Lisboa)
José Ramón Marcaida López (Instituto de Historia, CSIC, Madrid)
Adriana Minor (professora-investigadora, Centro de Estudios Históricos, El Colegio de México)
Oscar Montero-Pich (investigador independent i professor d’història de la psicologia a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Oberta de Catalunya)
Agustí Nieto-Galan (catedràtic d’història de la ciència, Institut d’Història de la Ciència, Universitat Autònoma de Barcelona)
Enric Novella (professor titular d’història de la ciència, Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat de València)
Teresa Ortiz Gómez (catedràtica d’història de la ciència i professora col·laboradora extraordinària, Universidad de Granada)
José Pardo Tomás (investigador científic, Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats, CSIC, Barcelona)
Enrique Perdiguero Gil (catedràtic d’història de la ciència, Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat Miguel Hernández d’Elx)
Eóin Phillips (professor d’història econòmica, Universitat Ramon Llull)
María Isabel Porras Gallo (catedràtica d’història de la ciència, Universidad de Castilla La Mancha)
Joana Maria Pujadas Mora (professora agregada, Universitat Oberta de Catalunya; investigadora principal, Centre d’Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona)
Raúl Rodríguez Nozal (catedràtic d’història de la ciència, Universidad de Alcalá)
Willemijn Ruberg (professora d’història cultural, Utrecht University)
Pedro Ruiz-Castell (professor d’història de la ciència, Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat de València)
Paula Arantzazu Ruiz (periodista cultural, crítica de cine i professora associada, Universidad de Castilla-La Mancha)
Pere Salas-Vives (professor contractat doctor, Universitat de les Illes Balears)
María Jesús Santesmases Navarro de Palencia (professora d’investigació, Instituto de Filosofía, CSIC, Madrid)
Jaume Sastre-Juan (professor lector Serra Húnter, Institut d’Història de la Ciència, Universitat Autònoma de Barcelona)
Carolin Schmitz (investigadora postdoctoral -Wellcome Trust Fellow- d’història i filosofia de la ciència, University of Cambridge)
Fernando Serrano Larráyoz (professor titular d’història de la ciència, Universidad de Alcalá)
Sara Serrano Martínez (estudiant de doctorat, Universitat d’Utrecht)
Josep Simon (professor-investigador, Institut interuniversitari López Piñero, Universitat de València)
John Slater (associate professor, Colorado State University)
Ned Somerville (professor associat, La Salle-Universitat Ramon Llull)
M. Luísa Sousa (investigadora, Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, Universidade de Lisboa; professora adjunta, Universitat Nova de Lisboa)
Ignacio Suay Matallana (professor contractat doctor d’història de la ciència, Institut Interuniversitari López Piñero, Universitat de València)
Jaume Valentines-Álvarez (professor agregat, Institut d’Història de la Ciència, Universitat Autònoma de Barcelona)
Laura Valls Plana (investigadora postdoctoral Margarita Salas, Institut d’Història de la Ciència, Universitat Autònoma de Barcelona, i Centre Alexandre Koyré, EHESSMNH-CNRS de París)
Carles Vela Aulesa (investigador, Universitat de Barcelona)
Marta Velasco Martín (professora ajudant, Universidad de Castilla-La Mancha)
Alfons Zarzoso (director del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya)

Síntesi

Sabers en acció és un projecte d’investigació d’humanitats digitals que vol establir les bases tecnològiques i acadèmiques per a presentar els nous resultats de la recerca en història de la ciència, la tecnologia i la medicina amb una finalitat doble: 

  • crear eines d’humanitats digitals al servei de la recerca especialitzada
  • incidir en el debat públic sobre aquestes matèries per tal de desestabilitzar les imatges hegemòniques desfasades i proposar nous relats i eines d’anàlisi crítica concordes amb les noves recerques.
El projecte Sabers en acció analitza les fonts locals de diversos tipus, com ara els recursos disponibles a les biblioteques especialitzades, amb les darreres tendències historiogràfiques internacionals de la història de la medicina, la tecnologia i la ciència. Les conclusions de l’anàlisi seran accessibles, d’una manera lliure i gratuïta, a través del portal https://sabersenaccio.iec.cat/#Sabenac, on apareixeran les publicacions de manera periòdica, distribuïdes en quatre «volums», encara que aquesta expressió manca de sentit precís en el context digital triat. Cada volum conté un determinat nombre d’entrades, i cada entrada s’organitza entorn d’una discussió general, un personatge o grup de personatges, un espai, un instrument, experiment o controvèrsia, etc., sense deixar tancat el conjunt de possibilitats per al redactor.
El projecte també inclou un conjunt de vídeos que acompanyen els textos (uns 50 per volum, a part de vídeos addicionals que expliquen el projecte).
El projecte es publica en català i castellà però està dissenyat per a un escenari plurilingüe i ja s’està començant a publicar també en anglès.
 
Abstract
 
“Sabers en acció” (Knowledge in action) is an online textbook on history of science, technology and medicine (HSTM). It is a collective project whose main aim is to provide new narratives based on the new historiographical trends in HTST and related areas. The main aim of the ongoing project is to combine local sources with current academic research in HSTM in order to offer short introductions to complex topics. The tests are free and open access. It is published in both Spanish and Catalan languages. English translations will be available in the future. Each section contains five entries of around 1500 words and a large bibliography for further reading. The entries are intended to be self-sufficient, but they are linked to other parts of the section and the blog. The entries are organized according to different narratives: biographies (or a collective portraits), images (or types of visual sources), objects, sites and spaces, controversies, experiments, historiographical problems, etc. More details in https://sabersenaccio.iec.cat/.

 

Paraules clau

Història, ciència, medicina, tecnologia, historiografia, recurs digital

 

Inici del projecte

2023 -

 

Antecedents

El projecte ha estat iniciat per un equip ampli de personal docent i investigador de diverses universitats dels Països Catalans, amb el suport de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) i l’Institut Interuniversitari López Piñero (UMH-UA-UJI-UV).

 
Es basa en l’experiència investigadora d’un gran nombre de persones que han col·laborat entorn de l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació amb l’objectiu de presentar aquests nous continguts que circulen habitualment en contextos acadèmics limitats. La necessitat de disposar d’informació actualitzada al voltant dels temes científics i la seva projecció social s’ha fet palesa aquests tres últims anys, amb l’aparició dels dubtes sobre l’epidèmia, les formes de control i les polítiques públiques en el marc dels coneixements disponibles.
 
Existeix una llarga tradició històrica referent a la ciència, la tecnologia i la medicina, amb un ple desenvolupament en forma de tractats, diccionaris i fins i tot revistes especialitzades ja des del segle XIX. A mitjan segle XX van aparèixer tota una sèrie de grans tractats que recollien els grans relats hegemònics en aquests anys. Als anys finals del segle XX (1990 en endavant) es va produir una gran transformació en la historiografia que va ser seguida de tota una sèrie de discussions i debats sobre els nous relats que comportava i la persistència d’antigues imatges.
 
L’arribada de les noves tecnologies de la informació han deixat obsoletes aquestes eines bàsiques del treball bibliogràfic, sense que hagin sorgit projectes editorials semblants en aquest sentit. Els projectes ECHO i els de llistes de correu com Mersenne o chem-hist, iniciats a partir de l’any 2000, no permeten tenir una visió general de totes les eines disponibles.
 
Hi ha molt poques publicacions d’aquest caire general en català, malgrat la forta producció historiogràfica dins de les institucions acadèmiques dels Països Catalans. Aquesta situació és una de les raons fonamentals de la creació del nostre projecte. Hi ha diversos projectes similars, però molt pocs dins de l’àmbit lingüístic català, com ara Sciencia.cat, dedicat a manuscrits medievals catalans.
 
Sabers en acció pretén intervenir en aquest context per organitzar la informació fiable a Internet. Cada entrada disposa d’una àmplia bibliografia i orientació respecte als recursos disponibles: lectures recomanades, estudis, fonts i recursos d’internet. A més, el projecte disposarà d’una secció destinada a la cerca d’informació i les revisions historiogràfiques (volum 3).

 

Resultats

El primer volum publicat al portal https://sabersenaccio.iec.cat/#Sabenac és de tipus cronològic i ja consta de 50 entrades acompanyades de vídeos.  El segon volum, de tipus temàtic, està en procés de publicació, però ja estan disponibles una centena de textos. Del tercer volum, sobre la cerca i el tractament de fonts, durant els propers mesos es publicaran la resta de textos d’aquest  volum. Pel que fa al quart volum, “Estudis”, no té una estructura fixada, sinó que permet incloure textos individuals sobre temes que no s’hagin tractat als altres volums i obrir el projecte a noves col·laboracions internacionals.

 
Altres resultats
 
El projecte inclou la realització de seminaris i trobades dels equips de redacció, així com la producció de material audiovisual complementari i disponible mitjançant el canal de youtube: https://www.youtube.com/channel/UCT8vkCanmmayuF3yXqKHzKQ
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

https://sabersenaccio.iec.cat/


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte