Secció Històrico-Arqueològica

Literatura popular impresa en català: edició i estudi literari, sociocultural i editorial dels plecs poètics catalans del segle XVI

Direcció

Vicenç Beltran i Pepió
Institut d'Estudis Catalans - Accademia Nazionale dei Lincei (Roma)

Laura Puerto Moro (Universidad Complutense de Madrid & Instituto Universitario «Seminario Menéndez Pidal»)

Henry Hettinghausen (University of Southampton)
Ricard Expósito i Amagat (Universitat de Girona)
Mercedes Fernández Valladares (Universidad Complutense de Madrid & Instituto Universitario «Seminario Menéndez Pidal»)
Rosario Consuelo Gonzalo García (Universidad de Valladolid)
Pep Valsalobre Palacios (Universitat de Girona)
Joan Mahiques (Universitat Jaume I de Castelló de la Plana)
Eulàlia Miralles i Jori (Universitat de València)
Helena Rovira i Cerdà (Projecte Corpus des Troubadours, IEC-UAI)
Síntesi

Aquest projecte aspira a estudiar i aportar un conjunt d’eines de consulta necessàries per a conèixer la literatura popular impresa en català als inicis de l’Edat Moderna, ja que aquest camp ha rebut poca atenció per part de la crítica especialitzada. Per a això, pren com a focus primordial els solts poètics del segle XVI conservats, dels quals vol fer la descripció, edició facsímil i estudi.

Els resultats del projecte seran útils per a una notable varietat de disciplines socials i humanístiques, que inclouen la història de la literatura i de la impremta, la premsa preperiòdica i la història cultural i social de tot el domini lingüístic català en el seu conjunt. 
 
Els objectius específics són:
  • Elaboració d’un catàleg complet de caràcter analític i literari dels plecs del segle XVI conservats o dels quals es té alguna notícia.
  • Elaboració d’un diccionari tipobibliogràfic dels plecs poètics en català del segle XVI.
  • Edició facsímil dels plecs del segle XVI conservats.
  • Estudis exhaustiu del conjunt pel que fa a les claus materials, temàtiques, genèriques i d’usos i funcions socials.
 
Abstract 
 
This project aims to study and provide a set of research tools necessary for the knowledge of popular literature printed in Catalan at the beginning of the Modern Age. Although this field is essential for the knowledge of the literary and cultural history of the Catalan linguistic domain, it has received little attention from specialized researchers. To achieve this goal, this project is mainly focused on the poetic chapbook, which is one of the most idiosyncratic products of this kind in the period we are studying. Our project includes different aspects such as the annotation, description, facsimile edition, and study of the corpus of 16th century poetic chapbooks preserved in Catalan, with attention to their materials, themes and genres, and also their social uses and functions. The results of this project aim to be relevant to a broad spectrum of social and humanistic disciplines including, but not limited to, the history of literature, the history of printing, the pre-periodical press, the cultural history, and the social history of all the Catalan linguistic domain as a whole.
 

 

Paraules clau

Literatura popular impresa, poesia de l’Edat Moderna, impremta, premsa PRE-PERIÓDICA, història cultural i social, domini lingüístic català

 

Inici del projecte

2023 -

 

Antecedents

El camp de la literatura popular impresa en l’Edat Moderna ha conegut en les últimes dècades un important avenç investigador en l’àmbit internacional, i un dels seus productes més característics, el plec solt poètic, ha rebut particular i sistemàtica atenció en literatures europees modernes. En l’àmbit de les lletres catalanes, però, no ha estat així.

Durant les darreres dècades s’han publicat alguns estudis meritoris que, però, no solucionen aquest gran  buit historiogràfic existent, i que, d’altra banda, necessiten una profunda revisió.
 
Soluciona una mica aquesta situació la publicació, el desembre de 2021, d’un monogràfic al Boletín de Literatura Oral, titulat Literatura popular impresa en la Peníncula Ibérica durante los Siglos de Oro, que incloïa fins a tres treballs dedicats a plecs poètics en català dels segles XVI i XVII, que bevien de la visió de conjunt feta per Romeu (1972), esquemàtica però encara útil sobre els plecs poètics en català del Renaixement.
 
Durant els darrers cinquanta anys cal destacar l’edició facsímil de J.M. Blecua (1976) dels pocs plecs catalans cinc-centistes en vers de la Biblioteca de Catalunya, i l’atenció que han rebut els plecs de goigs i els dels bandolers. Han estat també estudiats darrerament els plecs en volums facticis o de col·leccions concretes (Ferrando, 1978, 1983, 1992, 1993, 1999 i 2012; o Martos, 2022 y 2023). 
 

 

Resultats

 Els resultats es concretaran en forma de:

  • Publicacions: [1] Catàleg analític i literari dels plecs poètics del segle XVI en català [2] Monogràfic a la revista Cancioneros Impresos y Manuscritos, [3] Elaboració d’un diccionari tipobibliogràfic dels plecs poètics en català del segle XVI; I [4] Edició facsímil dels plecs poètics conservats.
  • Reunions, seminaris, congressos: Trobada científica final (2025) a l’IEC.
  • Visibilització del projecte a la xarxa, a la pàgina web de l’IEC i a la del projecte ministerial amb el qual està vinculat aquest projecte.
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte