Secció Filològica - Projectes de recerca

Elaboració de la bibliografia i del glossari de conceptes de la Gramàtica del català antic

Direcció

Josep Martines Peres
Institut d'Estudis Catalans - Universitat d'Alacant

Direcció

Manuel Pérez Saldanya
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de València

Direcció

Gemma Rigau i Oliver
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Col·laboradors:
 
Antoni Ferrando (membre de la SF de l’IEC; UV, ISIC-IVITRA)
Vicent Martines (membre de la SF de l’IEC; UA, ISIC-IVITRA)
Joan Miralles (membre de la SF de l’IEC; Universitat de les Illes Balears, ISIC-IVITRA)
Sandra Montserrat Buendia (membre de la SF de l’IEC; UA, ISIC-IVITRA)
Jordi M. Antolí Martínez (UA, ISIC-IVITRA)
Josep Vicent Garcia Sebastià (UA, ISIC-IVITRA)
Maria Isabel Guardiola Savall (UA, ISIC-IVITRA)
Caterina Martínez Martínez (UA, ISIC-IVITRA)
Ramon Ruiz Guardiola (UA, ISIC-IVITRA; enginyer informàtic)
Elena Sánchez López (UA, ISIC-IVITRA)
Carles Segura Llopes (UA, ISIC-IVITRA)
 

 

Síntesi

La Gramàtica del català antic es troba actualment en fase final de redacció. En aquesta fase final, l’elaboració de la bibliografia i del glossari de conceptes és una tasca important i complexa.

El glossari de conceptes implicarà la revisió de la coherència interna de l’obra i oferirà als lectors un mitjà de consulta molt útil.
La bibliografia final de la Gramàtica del català antic serà així mateix una eina útil per als estudis diacrònics: oferirà un inventari actualitzat de referències, particularment, del català i de les llengües romàniques, i de lingüística, en general.
 
 
Abstract 
 
The writing of the Gramàtica del català antic (Grammar of Old Catalan) is in its final stage. In this phase, the preparation of the references and the concept glossary is a complex, important task.
The concept glossary involves a deep revision of the inner coherence of the whole work and will become a very useful search tool for the readers.
The end references section of the Gramàtica del català antic will also become a powerful basis for diachronic studies: it will provide an up-to-date set of references, including works dealing with Catalan and other Romance language and with linguistics in general.
 

 

Paraules clau

Gramàtica, català antic, glossari, concepte, bibliografia

 

Inici del projecte

2022 -

 

Antecedents

La Gramàtica del català antic té com a objectiu fonamental l’estudi de la sintaxi, la morfologia i la fonologia de la llengua catalana des dels primers textos fins a mitjan s. XVI; inclou també apartats específics amb diversos capítols sobre la història externa del català (concepte, context sociopolític, periodització) i sobre la variació i les fonts del català antic.

És una obra extensa (a l’entorn de 4000 pàgines) i tracta de presentar una descripció aprofundida de cada tema estudiat. Inclou importants novetats per al coneixement de l’evolució de la llengua catalana.
A hores d’ara Gramàtica del català antic es troba en la fase final de redacció.
 

 

Resultats

La bibliografia i el glossari de conceptes es publicaran en el lloc corresponent dins la Gramàtica del català antic. S’ha previst una edició impresa d’aquesta obra i probablement també una altra en versió digital. Preveiem que la Gramàtica del català antic tindrà una difusió important en els estudis de la llengua catalana i de les llengües romàniques.

 
Particularment la bibliografia serà una eina útil per als estudis diacrònics. Se’n podrà
fer difusió independentment de la Gramàtica del català antic.
 

 

Més informació

 

Entitats

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte