Secció Històrico-Arqueològica

MedEscl (Corpus documental sobre l’esclavitud mediterrània als Països Catalans, segles XIV-XVI) / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Roser Salicrú i Lluch
Institut d'Estudis Catalans - Institució Milà i Fontanals - CSIC

Col·laboradors:

Josep Hernando Delgado (Universitat de Barcelona; Societat Catalana d’Estudis Històrics)
Ivan Armenteros Martínez (Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats del CSIC a Barcelona)
Antoni Albacete Gascón (Universitat de Barcelona; Societat Catalana d’Estudis Històrics)
Col·laboradors locals.

 
Síntesi

L’esclavitud va ser un fenomen estructuralment molt significatiu als principals ports de parla catalana de la Corona d’Aragó (Barcelona, Mallorca i València), a causa de la ubicació geopolítica i la integració a les xarxes marítimes mercantils d’aquests.

El present projecte vol analitzar la magnitud i l’evolució de les característiques i tendències d’aquest fenomen, i té com a objectiu crear una base de dades (MedEscl), que esdevingui una eina de recerca i anàlisi de l’esclavitud als Països Catalans durant els segles XIV-XVI.

MedEscl permetrà, per primer cop, donar un tractament massiu i estadístic a les dades, creuar-les i analitzar-les des de punts de vista innovadors, tant diacrònicament com sincrònicament.
MedEscl és una base de dades oberta i vol estimular la recerca i l’elaboració de tesis doctorals sobre l’esclavitud a la Mediterrània en aquests segles.
 

 

Paraules clau

Esclavitud, Mediterrània, Barcelona, Mallorca, València, ports de la Corona d’Aragó

 

Inici del projecte

2022 -

 

Antecedents

 

Resultats

-El corpus MEdEscl tindrà abast internacional, i es divulgarà en l’àmbit acadèmic en català i anglès per mitjà de publicacions i de la participació en esdeveniments científics.

MedEscl esdevindrà accessible als investigadors i al públic general a través del portal de recerca de l’IEC.

 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte