Secció Històrico-Arqueològica

Pobles Abandonats. Projecte de creació d’una base de dades per al coneixement i desenvolupament del patrimoni abandonat als Països Catalans. / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Òscar Jané Checa
Universitat Autònoma de Barcelona

Direcció

Enric Pujol Casademont
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Col·laboradors:

Joan Manuel Soriano (UAB i Societat Catalana de Geografia, filial IEC) 
Maria Carme Jiménez Fernández (Directora de l'Institut Ramon Muntaner) 
Carles Barrull Checa (Tècnic de l’Institut Ramon Muntaner) 
Josep Santesmases Ollé (President de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla catalana) 

 
Síntesi

Els territoris de l’àmbit lingüístic català compten amb un elevat nombre de pobles abandonats, sobretot com a conseqüència de processos produïts en els segles XIX-XXI. 

El projecte se centra en tots aquells pobles i unitats de població que han patit, en un moment o altre, un procés d’abandonament que s’ha traduït en diferents situacions, com ara despoblament, semidespoblament, abandonament definitiu, reocupació, etc. Un estudi aprofundit posant en el focus els pobles abandonats agrupats per espais territorials ens ajudarà a extreure conclusions generals i a la vegada a establir comparatives. 
 
La proposta dels pobles abandonats com a objecte d'estudi ens pot donar una perspectiva històrica per a: 
  1. Tenir un registre sistemàtic del patrimoni latent existent als Països Catalans. 
  2. Endegar propostes de futur per a aquestes zones. 
Es tracta d'un projecte urgent i una oportunitat per a donar llum a tot un patrimoni fonamental per a conèixer el passat i per a construir noves i millors perspectives de futur des de molts àmbits. 
Es vol que aquest projecte esdevingui una eina de recerca acadèmica amb projecció clarament cultural i social i per a tot el país. 
 

 

 

Paraules clau

Població, despoblament, patrimoni, repoblació.

 

Inici del projecte

2022 -

 

Antecedents

La idea parteix de la col·laboració de la UAB (Enric Pujol i Oscar Jané) i l'Institut Ramon Muntaner, en veure l'oportunitat i la necessitat de fer una tasca de recerca informativa i d'anàlisi sistemàtica arreu dels Països Catalans per obtenir una informació global i sòlida de tots aquells espais abandonats que, durant dècades, havien anat conservant múltiples dades de la vida quotidiana de la nostra societat.

Aquesta tasca, a més, suposaria l’oportunitat de col·laboració entre centres d’estudis locals, investigadors del territori i el món universitari. 
 
Així, des de principis de 2019, s'ha realitzat el plantejament general del projecte, s'ha estructurat i s'han dut a terme sessions informatives. També s'han creat els grups territorials de treball per a una primera fase de recollida d'informació.
 
L'anàlisi detallada i comparativa entre territoris ajudarà a obtenir noves dades que permetran afrontar el despoblament a partir d'un coneixement sistemàtic de l'evolució territorial, de la realitat patrimonial del territori, etc. 
 
Per al desenvolupament del projecte, s'ha estructurat un equip de treball pluridisciplinari amb l'objectiu d'analitzar el tema de manera transversal. des de l'arqueologia, la història, la geografia, l'arquitectura, l'antropologia, l'economia, el patrimoni, el turisme, la toponímia, etc.
 
Aquests coneixements, recollits mitjançant una metodologia específica, serviran en primera instància per a realitzar un inventari / catàleg dels pobles abandonats dels Països Catalans.
 
El projecte està vinculat directament amb el territori de parla catalana a través de l'acord de treball amb l'Institut Ramon Muntaner i de la Coordinadora de Centres de Parla Catalana, i una part del projecte I+D de la UAB, on figuren part dels membres de l'equip de recerca de la UAB (alguns també membres de secció o de filials de l'IEC). 

 

Resultats

- Pàgina web on es poden consultar els primers nuclis inventariats: www.poblesabandonats.cat. 

- Xarxes socials com a eina de difusió i intercanvi d’informació. 
 
Els resultats també han estat difosos en el marc del XII Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs i en diferents presentacions territorials que s’han realitzat. 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte