Secció Històrico-Arqueològica

Rellegint J. Serra Vilaró i J. Gudiol: la transició del període bronze final a la primera edat del ferro a la Catalunya Central. / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Miquel Molist Montaña
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Col·laboradors:

Anna Bach Gómez (Universitat Autònoma de Barcelona)
Imma Ollich Castanyer (Fundació Privada L’Esquerda)
Montserrat de Rocafiguera Espona (Fundació Privada L’Esquerda)
Jaume Bernadas Postils (Societat d’Arqueologia del Berguedà)
Lídia Fàbregas Solé (Museu Diocesà i Comarcal de Solsona)
Josep Sánchez (Societat d’Arqueologia del Berguedà)
Àngels Pujol Camps (GIRA, Grup Independent de Recerca en Arqueologia)
Robert Tamba (GIRA, Grup Independent de Recerca en Arqueologia)
Roger Sala Bartrolí (SOT, Prospecció arqueològica)
Ivan Gironès Rofes (Universitat Autònoma de Barcelona)
Pau Alberch Calm (CatArqueòlegs)
Montserrat Blasco Biosca (arqueòloga independent)
Biel Soriano (arqueòleg independent)

 
Síntesi

Aquest projecte se centra en la investigació sobre la transició històrica dels períodes del bronze final i la primera edat del ferro a la zona de la Catalunya Central (Solsonès, Bages, Berguedà i Osona), a partir de l’estudi de la denominada “cultura arqueològica de Merlès”, amb una metodologia actualitzada i investigant els nous registres arqueològics. Els punts bàsics de la recerca són la caracterització de les produccions ceràmiques i la definició dels hàbitats i les estratègies econòmiques de les comunitats existent en els moments previs a la construcció del món ibèric.

Per a poder caracteritzar les comunitats esmentades, caldrà prèviament:
-Identificar i caracteritzar els indrets potencialment ocupats i freqüentats per aquests grups.
-Documentar i caracteritzar la diversitat tecnològica i material dels elements ceràmics adscrits a aquest moment.
-Recuperar i analitzar les restes orgàniques (vegetals i animals) que provinguin d’estratigrafies vàlides.
 
 
Abstract 
 
This project focuses on research on the historical transition of the Late Bronze Age and the early Iron Age in the area of Central Catalonia (Solsonès, Bages, Berguedà and Osona), based on the study of the so-called “Merlès culture”, with an updated methodology and the analysis of archaeological material. The basic points of the research are the characterization of the ceramic production, settlement pattern and the economic strategies of the existing communities in the moments previous to the construction of the Iberian world.

 

Paraules clau

Prehistòria, Catalunya central, ceràmica, patró d’assentament, intercanvi.

 

Inici del projecte

2022 -

 

Antecedents

Descobriment i estudi de la “cultura arqueològica de Merlès” dels arqueòlegs J. Serra Vilaró (Museu Diocesà i Comarcal de Solsona) i J. Gudiol (Museu Episcopal de Vic), de començaments del segle XX.

Treball de màster on es revisa la ceràmica de Sant Pau de Pinós (Santa Maria de Merlès) i defensat a l’UAB (Blasco, et. al., 2018), on es posa de manifest que cal una revisió i actualització de la definició de “cultura de Merlès” i evidències arqueològiques associades.

Projecte de recerca inicial l’any 2021 en el marc de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC.
 

 

Resultats

 L’actualització de la dada arqueològica (noves prospeccions, recollida i anàlisi de nous materials) permetrà ampliar el coneixement sobre aquestes poblacions anteriors als grups ibers establertes a la Catalunya Central. Els resultats presenten 2 vies de divulgació:

-Publicació de diversos articles i altres documents de diferents graus d’especialització.
-Exposició dels nous elements arqueològics. Els museus locals i comarcals poden ser un gran centre de divulgació, per mitjà de mostres, visites i activitats entorn dels nous punts arqueològics.
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte