Secció Històrico-Arqueològica

Projecte d’edició dels volums 30-I i 30-II del Corpus Biblicum Catalanicum

Direcció

Pere Casanellas i Bassols
Associació Bíblica de Catalunya

Ponent

Tomàs Martínez Romero
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Jaume I (Castelló)

Col·laboradors 

Alfred Agustí i Farreny (professor jubilat de la Universitat de Lleida)
Jordi Suïls Subirà (Universitat de Lleida)
M. Dolors Farreny Sistach (Universitat Autònoma de Barcelona)
Enric Cortès i Minguella (professor jubilat de la Universitat de Teologia de Catalunya; Associació Bíblica de Catalunya)
Maria Toldrà Sabaté (autònoma)

 

 

Síntesi

El projecte consisteix en la publicació dels volums 30-I i 30-II del Corpus Biblicum Catalanicum, que comprenen el Compendi historial (també anomenat Lo Gènesi), un text que pretén ser una crònica universal, però que en realitat és una història sagrada basada en els textos bíblics canònics però també en apòcrifs i llibres pseudohistòrics. Va tenir molta difusió en les llengües occitana i catalana i, per tant, té molt de pes en la nostra cultura.

 
 
Abstract 
 
The project consists of the publication of volumes 30-I and 30-II of the Corpus Biblicum Catalanicum, which include the Compendi historial (also called Lo Gènesi), a text that purports to be a universal chronicle, but which is actually a sacred history based in canonical biblical texts but also in apocryphal and pseudo-historical books. It was very widespread in the Occitan and Catalan languages and, therefore, has a lot of weight in our culture.
 

 

Paraules clau

Bíblia, versions catalanes de la Bíblia, textos parabíblics, compendi historial

 

Inici del projecte

2022 -

 

Antecedents

- Projectes fallits d’edició de la Bíblia Catalana (IEC: 1908; 1914 i 1932; ABCat: 1976).

- Projecte Corpus Biblicum Catalanicum (CBCat) (1997 en endavant), que forma part del Corpus Scriptorium Cataloniae de l’IEC.

- Volums publicats del CBCat: 3, 6, 9 i 38.
 

 

Resultats

Publicació del text en edició crítica anotada de tots els manuscrits catalans existents, presentats en columnes paral·leles, la qual es completa amb un extens estudi inicial i amb un glossari que, a part d’explicar el sentit dels mots, indicarà també els principals llocs del text on apareix cada mot i eventuals observacions sobre la seva etimologia i si es troba o no recollit en els diccionaris.

 
Altres resultats

- A la pàgina web http://cbcat.abcat.cat/ hi ha una descripció del projecte, recensions dels volums publicats, normes d’edició, bibliografia sobre les versions bíbliques catalanes i índexs de mots i concordances dels volums publicats.
- Articles de Pere Casanellas en revistes estrangeres de prestigi: “Bible Translation by Jews and Christians in Medieval Catalan-Speaking Territories”. Medieval Encounters, 26/4-5 (2020) , i “Du latin au catalan et du catalan à l’hébreu: Histoire de la plus ancienne traduction conservée des Évangiles à l’hébreu (XVe siècle)”. Revue des Études Juives, 179/3-4 (2020).
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte