Secció de Ciències i Tecnologia

Nüwa, de Mart a les aules catalanes

Direcció

M. Núria Salán Ballesteros
ESEIAAT-UPC

Ponent

Antoni Olivé i Ramon
Institut d'Estudis Catalans -

Equip d’investigació: 

David Adrover Iglesias, SCT (IEC) i DIGIFAB Catalunya, Centre per la promoció de la Fabricació Digital a Catalunya.
Miquel Sureda Anfres, SCT (IEC). Professor de la ESEIAAT - UPC a Terrassa.
Guillem Anglada Escudé, SCT (IEC) i Institut de Ciències de l'Espai (CSIC).
Mariona A. Ciller, SCT (IEC) i SOKOTECH, laboratori d'innovació tecnològica social de Barcelona.
Toni Sánchez Poyato, SCT (IEC). Estudiant d’enginyeria industrial de la ESEIAAT - UPC a Terrassa. 
 
Síntesi

Nüwa és un exercici de disseny d’una ciutat que sigui capaç d’acollir un milió d’habitants a Mart. El projecte, finalista d’un concurs de la Mars Society, ha estat desenvolupat per més de 20 professionals d’arreu i liderat per investigadors catalans. El disseny de Nüwa té en compte els principals aspectes arquitectònics i tecnològics necessaris per a assegurar confort en l’hostil ambient marcià, però també desenvolupa un model econòmic, social i educatiu adequat per a l’habitabilitat sostenible d’una societat humana al planeta vermell. Repensar la ciutat marciana és com mirar-se al mirall. Ens fa adonar de la complexitat dels processos naturals, artificials i dels mecanismes socials de què depenem diàriament, i dels aspectes clau en què cal concentrar-nos per adreçar la sostenibilitat de les nostres ciutats a la Terra. Nüwa té un enorme potencial educatiu per als estudiants de primària (6-12 anys) i secundària (12-18 anys). A partir del seu disseny es poden desenvolupar continguts d’aprenentatge estructurats en mòduls formatius de diferents nivells. Els mòduls es poden treballar aïlladament o bé combinats transversalment (en un mateix curs) i/o verticalment (entre cursos). El caràcter interdisciplinari del projecte permet confeccionar material de suport per assolir competències cientificotecnològiques, lingüístiques, socials, artístiques, culturals i ètiques. Això permet estructurar cursos sencers amb el suport de Nüwa, facilitant la implantació de competències transversals. El material es generarà amb un especial èmfasi en el suport digital i multimèdia, en línia amb criteris educatius vigents. Paral·lelament al material educatiu, el projecte de disseny de Nüwa pot materialitzar-se en una maqueta de la ciutat marciana a escala, amb una doble funcionalitat: d’una banda, esdevé material de suport per a escoles que treballen amb els mòduls formatius de Nüwa, i de l’altra, també és material útil perquè l’alumnat pugui participar en escenaris de divulgació.
 
Els objectius del projecte són:
 1. Dissenyar i elaborar material educatiu de qualitat per a totes les àrees (científiques, humanístiques i artístiques) per fer a mans de professorat de cursos de primària i secundària.
 2. Dissenyar activitats de formació i suport per al professorat que hagi de treballar a classe les destreses necessàries per a l’aprenentatge autònom i el treball en grup. 
 3. Generar espais de treball de col·laboració que fomentin l’aprenentatge de competències tecnològiques des de la recerca i l’emprenedoria entre alumnat de primària i secundària, amb la intenció de despertar vocacions des de l’aprenentatge actiu i motivador. 
 4. Dissenyar activitats divulgatives i publicar els resultats de Nüwa per donar visibilitat al talent i emprenedoria de l’alumnat, professorat i personal investigador catalans. 
 5. Dissenyar i elaborar una maqueta de Nüwa que esdevingui material d’educació i de divulgació en diferents escenaris.
 
Els objectius específics de cada àmbit curricular són: 
 1. Àmbit cientificotecnològic: 
  • Ciències de la natura: sistemes biològics adaptats a Mart. Sostenibilitat. Producció d’aliments. 
  • Tecnologia: mineria i obtenció de recursos de l’ambient. Materials (clàssics, biomaterials, nous materials i nanotecnologies). Manufactura (clàssica, 3D, etc.). Sistemes de transport espacial: Terra – Mart i la mecànica orbital. Els sistemes d’una ciutat: generació i distribució d’energia, control tèrmic d’edificis i llars, sistemes de suport vital, reutilització i reciclatge... 
  • TIC: cerca bibliogràfica. Programació, robòtica. 
  • Cultura Científica: mètode científic. Tècniques de recerca. 
  • Física i Química: astronomia. Condicions fisicoquímiques de Mart. Utilització de recursos in situ. 
   
 2. Àmbit lingüístic:
  • Llengua Catalana i Literatura: generació d’informes. Recerca a partir de textos cientificotècnics i de literatura de ciència-ficció. Introducció de neologismes.
 
 
Abstract
 
Nüwa is the result of a concept study on what a city of one million inhabitants on Mars would look like. Moving beyond the classic engineering exercise of building a planetary settlement and supplying it from Earth, Nüwa’s design explores ways to sustain itself and its own growth using in situ resources in a sustainable way. Additionaly, the study includes not only technical aspects but also the Earth-Mars transportation system and the main characteristics of the Nüwa’s society.
Nüwa’s design project was developed by SONet (the Sustainable Off-world Network), which is a community of international professionals and researchers interested in multidisciplinary approaches to sustainable exploration of space.
All these results have an enormous potential to produce high quality educational material, capable of covering science, technology and social science contents (economics, literature, political science ...). This material, together with a scale model, can be used in schools and also for science dissemination.
 

 

 

Paraules clau

Tecnologia; materials educatius

 

Inici del projecte

2021 - 2021

 

Antecedents

El disseny de Nüwa va significar una experiència extraordinàriament enriquidora per a tot l’equip que hi va participar. El caràcter multidisciplinari del projecte va permetre la interacció de professionals de molts àmbits, compartint diversitat de formes de treballar i àmbits de coneixement. El resultat és un disseny d’alt valor afegit, en tant que transcendeix la ciència i la tecnologia per endinsar-se en aspectes més globals humanístics i socials. El projecte de Nüwa va ser finalista, seleccionat d’entre més de 170 participants, al Mars City State Design Competition, organitzat per la Mars Society. Aquest fet, sumat a la casualitat que els coordinadors i molts dels principals participants en el disseny fossin catalans, va propiciar que el projecte tingués un gran ressò mediàtic a la premsa catalana. I va ser arran d’aquesta visibilitat que Nüwa va començar a rebre peticions per part d’escoles catalanes, que demanaven suport per fer servir el projecte com a material educatiu. Algunes d’aquestes peticions es van poder satisfer amb indicacions puntuals per part dels investigadors de Nüwa i algun material extra, i va quedar palès que la generació de continguts docents de qualitat requereix el treball en equip professorat/investigadors, i també recursos. En tant que el projecte de Nüwa ja ha captat l’atenció de bona part de la comunitat educativa catalana, i amb l’experiència presa arran d’una exposició sobre Mart al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), creiem fermament que hi ha la possibilitat de convertir aquest projecte en un conjunt de mòduls educatius de gran interès. Aquest material, juntament amb una maqueta a escala, podrà utilitzar-se també per a fer divulgació del projecte en esdeveniments d’arreu de Catalunya com la Festa de la Ciència (Barcelona), Nit de la Recerca, YoMo, etc.

 

Resultats

 La realització del projecte ha permès elaborar el document “Nüwa,de Mart a les aules catalanes” que conté tot el material educatiu dissenyat i produït durant els darrers mesos.

 
S’ha elaborat l’espectacle divulgatiu “Benvinguts a Nüwa!”, que va tenir molt bona acollida a la Festa de la Ciència de Barcelona 2021, en el marc de la Biennal Ciutat i Ciència. Aquest espectacle serà presentat en diversos esdeveniments de divulgació científica arreu del territori.
 
Gràcies a un ajut atorgat per l’ESEIAAT-UPC s’ha elaborat un material audiovisual en format vídeo, titulat “Viatge interplanetari de la nau UPC-ESEIAAT”, presentat el dia 11 de novembre de 2021. 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte