Secció Històrico-Arqueològica

Diccionari d’Artistes Catalans / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Francesc Fontbona i de Vallescar
Institut d'Estudis Catalans -

Direcció

Eduard Vallès i Pallarès
Institut d'Estudis Catalans - Museu Nacional d’Art de Catalunya

Equip de recerca: 

Membres de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC
Conservadors del Museu Nacional d’Art de Catalunya
 
Col·laboradors / redactors:
 
Historiadors de l’art i reconeguts experts en cadascun dels artistes biografiats.
 
Síntesi

Realització d’un diccionari, en català i anglès, que reculli les entrades dels artistes catalans de tots els temps, fins a l’actualitat. Es tractaria d’una pàgina web o similar que seria una eina, sobretot per a professionals de l’art, on trobarien la informació més exacta sobre cada artista, atès que seria escrita pel seu millor expert/a, amb una relació de les seves obres més rellevants i redireccions a institucions o arxius que hi estiguin relacionats. Aquest diccionari seria també comunicat al públic interessat, així com les successives noves entrades o actualitzacions. Aquest diccionari en format digital es realitzaria conjuntament amb els equips i el recolzament institucional del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), quan aquesta institució s’incorpori al projecte, atesa la naturalesa d’aquest.

 
Entre els objectius més destacats:
  1. Creació d’una fitxa model o maqueta per a la presentació a les possibles entitats finançadores.
  2. Creació d’un important nombre de biografies d’artistes catalans de tots els temps, inexistent a dia d’avui.
  3. Reproducció de les obres més rellevants de cada artista, amb imatges d’alta qualitat.
  4. Activació de la xarxa d’historiadors de l’art i experts a partir d’encàrrecs de textos.
  5. Creació d’una eina de primer ordre que podrà ser utilitzada per historiadors, investigadors, alumnes, professorat, cases de subhastes, etc. que a dia d’avui no disposen d’un conjunt estructurat de biografies excel·lents, sistematitzades i actualitzades.
  6. Per elevació, suposaria una aportació de primer ordre a la cultura catalana, que per primer cop tindrà els seus artistes recollits i ben referenciats.
 
 
Abstract
 
Creation of a dictionary, in Catalan and English, which collects the entries of Catalan artists of all times, up to the present day. It would be a website or similar that would be a tool, especially for art historians, where they would find the most accurate information about each artist. Every article would be written by their best expert, with a list of their more relevant works and redirects to related institutions or archives. This dictionary would also be communicated to the interested public, as well as the successive new entries or updates. This dictionary in digital format would be made in conjunction with the teams and institutional support of the National Art Museum of Catalonia (MNAC), given the nature of the project.

 

Paraules clau

Art català, TIC, patrimoni cultural

 

Inici del projecte

2021 -

 

Antecedents

La necessitat d’aquest diccionari es fa evident des de fa anys. Un país amb milers d’artistes, molts de nivell internacional, no té a dia d’avui cap eina que els sistematitzi de manera professional i a partir dels seus millors experts. Existeixen precedents prestigiosos com el Diccionari Ràfols, amb diferents derivacions que no venen al cas, però o bé són antics o bé estan en llengua castellana. En tot cas són edicions en paper, que no arriben fins als nostres dies, per tant s’imposa una edició digital que sigui ampliable i renovable, on es puguin incorporar les novetats que calgui. 

 

Resultats

Creació d’una fitxa model o maqueta per a la futura creació de la pàgina web en català i anglès.

 

Més informació

 

Entitats

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

Aquest projecte el 2022 i el 2023 ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de Barcelona


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte